Sisältöä ladataan, odota hetki...

Työsuhdeasioiden käsikirja, 6., uudistettu painos

Painettu kirja

Työsuhdeasioiden käsikirjan 7., uudistettu painos ilmestyy helmikuussa 2021. Tilaa uudistettu painos tästä.

Mauri Saarisen kirjoittamassa Työsuhdeasioiden käsikirjan kuudennessa, uudistetussa laitoksessa käsitellään perusteellisesti ja käytännönläheisesti työsuhdeasioiden lainsäädännön laaja kenttä ja tulkinta unohtamatta harvinaisempiakaan tilanteita.

Lainsäädännön ja työelämää koskevien sopimusten muodostaman moniulotteisen hierarkkisen järjestelmän asiat selvennetään systemaattisesti ja yksityiskohtaisella tarkkuudella havainnollistaen ja selvittäen lainsäädännön soveltamista eri tilanteissa. Erityisesti on huomioitu Euroopan unionin lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön keskinäiset suhteet ja vuorovaikutus. Kirjan jokaisen osan lopussa on tiivistelmä tärkeimmistä periaatteista ja säännöistä.

Kirjan osat ovat:

I Työsuhdeasioiden lähteet, neuvottelujärjestelmä ja työntekomuodot
II Työsopimuksen tekeminen
III Työnantajan työnjohto-oikeus ja työntekijän velvollisuudet
IV Työnantajan velvollisuudet (mm. työnantajan palkanmaksu- ja työsuojeluvastuu)
V Työsopimuksen päättäminen ja muuttaminen
VI Lomauttaminen
VII Työaika
VIII Vuosiloma
IX Työstä poissaolot (mm. sairausajan palkka ja perhevapaat)
X Eläketurva (työntekijän lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva)


"Työsuhdeasioiden käsikirja on erinomainen lisä työ- ja sosiaalioikeudellisen kirjallisuuden joukkoon, ja sitä voi suositella hankittavaksi työpaikan työsuhdeasioiden hoitajille. Työoikeuteen perehtyneille juristeille teos tarjoaa oivan lähteen asioista, joita ei välttämättä ole tuotu millään tavoin esille muissa työsuhdejuridiikkaa käsittelevissä julkaisuissa."

- Työ- ja sosiaalioikeuden professori Jaana Paanetoja Defensor Legis -lehdessä

Teokseen kerätty työsuhdeasioita koskevien esimerkkitapausten aineisto on laajuudessaan ainutkertainen

Kirjassa käsitellään noin 1 500 oikeustapausta Euroopan unionin tuomioistuimesta, korkeimmasta oikeudesta, työtuomioistuimesta, työneuvostosta, vakuutusoikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Työsuhdeasioiden käsikirjan kuudes painos ilmestyy kahtena niteenä. Teoksessa on laaja molempia niteitä koskeva asiahakemisto.

Työsuhdeasioiden laki- ja sopimuskäytännössä on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittäviä uudistuksia ja muutoksia. Kun otetaan huomioon Euroopan unionin lainsäädännön muutokset ja unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisut sekä Suomen omat säädös- ja työehtosopimusmuutokset ja uudistukset, koko työmarkkinakenttään on tullut useita satoja muutoksia ja uudistuksia vuosittain.

Tekijä

Kirjan kirjoittajalla, asianajaja, varatuomari, LL.M., Fachanwalt fur Arbeitsrecht Mauri Saarisella on lähes 40 vuoden kokemus työsuhdeasioiden hoitamisesta ja konsultoinnista asianajajana. Hän toimii työsuhdejuridiikan kouluttajana ja on kirjoittanut aiheesta useita kirjoja.

Työsuhdeasioiden käsikirja, 6., uudistettu painos
Hinta
227,80 € (sis. alv 10 %)
Tekijä

Saarinen Mauri

Saatavuus Varastossa
Sivuja 2726
Julkaisuvuosi 2013
Julkaisija Edita Publishing Oy
Painos 6
ISBN 978-951-37-6353-4
Tuotenumero 3763534
Myyntierä 1
Myyntiyksikkö
Kirjastoluokka 33.44
Jaa: