Sisältöä ladataan, odota hetki...

Työsuhdeasioiden käsikirja, 7., uudistettu painos

Painettu kirja

Työoikeuden ainutlaatuinen kommentaari nyt uudistettuna!

Työsuhdeasioiden käsikirjan seitsemäs, uudistettu laitos pohjautuu Mauri Saarisen kirjoittamaan teokseen, jonka vuonna 2013 ilmestyneen kuudennen painoksen ovat päivittäneet ajan tasalle Outi Anttila, Niklas Bruun, Matleena Engblom, Harri Hellstén, Harri Hietala, Timo Jarmas, Kauko Kivimäki, Anu-Tuija Lehto, Albert Mäkelä, Maria Penttilä ja Tuomas Sunnari.

Teoksessa käsitellään perusteellisesti ja käytännönläheisesti työsuhdeasioiden laajaa kenttää, lainsäädäntöä ja lakien tulkintaa harvinaisempiakaan tilanteita unohtamatta.

Lainsäädännön ja työelämää koskevien sopimusten muodostaman moniulotteisen hierarkkisen järjestelmän asiat selvennetään systemaattisesti ja yksityiskohtaisella tarkkuudella. Uudistetussa painoksessa on huomioitu edellisen painoksen ilmestymisen jälkeen voimaan tulleet lainsäädäntömuutokset ja uusin oikeuskäytäntö. Erityisesti on huomioitu Euroopan unionin lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön keskinäiset suhteet ja vuorovaikutus. Kirjan jokaisen osan lopussa on tiivistelmä tärkeimmistä periaatteista ja säännöistä.

Kirjan osat ovat:

I Työsuhdeasioiden lähteet, neuvottelujärjestelmä ja työntekomuodot
II Työsopimuksen tekeminen
III Työnantajan työnjohto-oikeus ja työntekijän velvollisuudet
IV Työnantajan velvollisuudet (mm. työnantajan palkanmaksu- ja työsuojeluvastuu)
V Työsopimuksen päättäminen ja muuttaminen
VI Lomauttaminen
VII Työaika
VIII Vuosiloma
IX Työstä poissaolot (mm. sairausajan palkka ja perhevapaat)
X Eläketurva (työntekijän lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva)

"Työsuhdeasioiden käsikirja on erinomainen lisä työ- ja sosiaalioikeudellisen kirjallisuuden joukkoon, ja sitä voi suositella hankittavaksi työpaikan työsuhdeasioiden hoitajille. Työoikeuteen perehtyneille juristeille teos tarjoaa oivan lähteen asioista, joita ei välttämättä ole tuotu millään tavoin esille muissa työsuhdejuridiikkaa käsittelevissä julkaisuissa."

- Työ- ja sosiaalioikeuden professori Jaana Paanetoja Defensor Legis -lehdessä

Teokseen kerätty työsuhdeasioita koskevien esimerkkitapausten aineisto on laajuudessaan ainutkertainen

Kirjassa käsitellään oikeustapauksia muun muassa Euroopan unionin tuomioistuimesta, korkeimmasta oikeudesta, työtuomioistuimesta, työneuvostosta, vakuutusoikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Työsuhdeasioiden käsikirjan seitsemäs painos ilmestyy kahtena niteenä. Teoksessa on laaja molempia niteitä koskeva asiahakemisto.

Työsuhdeasioiden laki- ja sopimuskäytännössä on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittäviä uudistuksia ja muutoksia. Kun otetaan huomioon Euroopan unionin lainsäädännön muutokset ja unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisut sekä Suomen omat säädös- ja työehtosopimusmuutokset ja uudistukset, koko työmarkkinakenttään on tullut useita satoja muutoksia ja uudistuksia vuosittain.

Tekijät

OTT, VT Outi Anttila työskentelee tällä hetkellä työtuomioistuimessa työtuomioistuinneuvoksena. Hän on väitellyt tasa-arvoon ja syrjintään liittyvistä kysymyksistä ja on myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan jäsen.

OTT Niklas Bruun on kauppaoikeuden emeritusprofessori (Hanken). Hän kuuluu työoikeuden johtaviin asiantuntijoihin Suomessa. Hän on toiminut merkittävissä työoikeuden asiantuntijatehtävissä kansainvälisessä työjärjestössä ILO:ssa, YK:ssa ja Euroopan unionissa sekä vierailevana professorina Tukholman yliopistossa.

Matleena Engblom on työoikeuteen erikoistunut asianajaja, varatuomari ja oikeustieteen lisensiaatti. Hän työskentelee omistamassaan Asianajotoimisto Blackbird Oy:ssä. Engblomilla on 23 vuoden kokemus erilaisista lakimiestehtävistä erityisesti työ- ja virkamiesoikeuden parissa. Engblom on toiminut asianajajana kymmenen vuotta ja työskennellyt yhteensä noin neljä vuotta tuomioistuimissa. 

Harri Hellstén on työelämän lainsäädäntöön erikoistunut juristi. Hänen osaamisensa ja kokemuksensa pohjautuvat yli kymmenen vuoden työskentelyyn Suomen Yrittäjät ry:n työmarkkinat-yksikössä. Harri on työssään sekä kouluttanut että neuvonut pienyrittäjiä työ- ja sosiaalivakuutuksen lainsäädännön osalta, mutta myös osallistunut em. lainsäädäntöä koskevaan valmistelutyöhön sosiaali- ja terveysministeriössä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä.

VT Harri Hietala on työlainsäädännön ja työehtosopimusten asiantuntija (Sopla.fi) Hän on osallistunut yli 30 vuoden ajan muun muassa TES-neuvotteluihin, riitojen ratkaisuun ja työlainsäädännön valmisteluun. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Hän on aiemmin toiminut muun muassa yhteistoiminta-asiamiehenä, PALTA ry:n varatoimitusjohtajana TIKLI ry:n ja Työnantajaliitto Allianssin toimitusjohtajana, Finergy ry:n apulaisjohtajana sekä STK:n asiamiehenä.

Asianajaja Timo Jarmas on erikoistunut työoikeuteen ja riitojen ratkaisuun. Timolla on pitkä kokemus työ- ja virkamiesoikeudellisista prosesseista yleisissä tuomioistuimissa ja hallinto-oikeuksissa. Lisäksi hänellä on monipuolinen kokemus työturvallisuusrikosasioista ja välimiesmenettelyistä.

OTM Kauko Kivimäki työskentelee Kansaneläkelaitoksessa perhe-etuuksiin erikoistuneena lakimiehenä. Hän on pitänyt erilaisia koulutustilaisuuksia muun muassa sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Kivimäki on myös osallistunut esimerkiksi sairausvakuutuslakia koskevien lainsäädäntömuutosten valmisteluun.

VT, LL.M. Anu-Tuija Lehto on työtuomioistuimen ja työsuhdekeksintölautakunnan jäsen. Hänellä on 30 vuoden kokemus työoikeudesta, ja hän on ollut valmistelemassa työlainsäädäntöä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöä.

OTM Albert Mäkelä on erikoistunut työlainsäädäntöön ja erityisesti EU-liitännäisiin työ- ja sosiaalioikeuden kysymyksiin. Hänellä on usean vuoden kokemus työoikeudellisten kysymysten neuvonnasta ja työlainsäädännön valmistelusta Suomen Yrittäjät ry:n palveluksessa. Albert on osallistunut lainvalmistelutyöhön sekä kansallisesti että EU-tasolla ja toimii säännöllisesti myös työlainsäädännön kouluttajana.

Asianajaja, VT Maria Penttilällä on yli 15 vuoden työkokemus asianajoalalta ja erilaisten työoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. Maria konsultoi päivittäin asiakkaitaan moninaisissa työoikeuden haasteissa ja hoitaa säännöllisesti työ- ja virkasuhteeseen ja sen päättymiseen liittyviä vaativia tuomioistuinprosesseja ja välimiesmenettelyitä.

Asianajaja Tuomas Sunnari on erikoistunut työoikeuteen, riidanratkaisuun ja rikosoikeuteen. Hänellä on laaja asianajokokemus sekä työnantajien että työntekijöiden avustamisesta jokapäiväisissä työsuhdeasioissa, työpaikan riitatilanteissa sekä työriitojen ja -rikosasioiden oikeudenkäynneissä.

Hinta
270,00 € (sis. alv 10 %)
Tekijä
Saatavuus Varastossa
Sivuja 3570
Julkaisuvuosi 2021
Julkaisija Edita Publishing Oy
Painos
ISBN 978-951-37-7977-1
Tuotenumero 3779771
Myyntierä 1
Myyntiyksikkö
Kirjastoluokka 33.44

Tilaa Työsuhdeasioiden käsikirja digikirjana tästä.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää