Sisältöä ladataan, odota hetki...Editassa kiinnitämme erityistä huomiota henkilöiden tietosuojaan ja noudatamme siihen liittyviä säädöksiä ja asetuksia.

Tietosuoja (data privacy) tarkoittaa ihmisten oikeutta omiin henkilötietoihinsa. Edita Lakitiedon tietosuojaperiaatteet perustuvat EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR eli General Data Protection Regulation). Monet näistä periaatteista ovat olleet voimassa jo 1990-luvulta lähtien voimassa olleessa henkilörekisterilaissa.

Henkilörekisterin tietosuojaseloste kiteyttää nämä periaatteet. Henkilörekisteri sisältää joukon samaan käyttötarkoitukseen käytettäviä tietoja. Tietosuojaselosteessa kuvataan, mitä tietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen, kuinka kauan niitä säilytetään sekä mistä tietoja saadaan. Tietosuojaseloste kuvaa myös, mihin tietoja mahdollisesti luovutetaan sekä miten tietoja turvataan.

Tietosuojaseloste kuvaa myös rekisteröidyn oikeudet, joiden toteuttamisen avulla toteutetaan käsittelyn läpinäkyvyys ja tietojen oikeellisuuden varmistaminen.

Editan tietosuojaselosteet

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste
Ohjeita evästeiden käytöstä