Sisältöä ladataan, odota hetki...

Urheilu ja toimivat markkinat

Painettu kirja

Urheilu ja toimivat markkinat käsittelee kokonaisvaltaisesti kilpailuoikeudellisen sääntelyn soveltamista urheilussa ja sen käytännön toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä.

Teos on tarkoitettu kilpailuoikeuden ja urheiluoikeuden soveltamiskysymysten kanssa työskenteleville lakimiehille ja muille asiantuntijoille niin yrityksissä, lajiliitoissa, seuroissa, asianajotoimistoissa, kunnissa, kilpailuviranomaisissa kuin tuomioistuimissakin. Kirja auttaa heitä jäsentämään, miten urheilumarkkinoiden erityispiirteet vaikuttavat kilpailuoikeudellisen sääntelyn soveltamiseen. Teos antaa myös perusteltuja vastauksia konkreettisten soveltamistilanteiden ratkaisemiseen.

Kilpailuoikeuden tehtävänä on varmistaa markkinoiden toimivuuden edellytykset. Kilpailuoikeudellisen sääntelyn soveltamisessa on otettava huomioon markkinoiden kulloisetkin ominaispiirteet. Urheilumarkkinat ovat tyypillisesti varsin keskittyneet, ja niillä korostuu eri toimijoiden välinen yhteistoiminta. Urheilumarkkinat muodostavat mielenkiintoisen tutkimusalueen, koska niiden ominaispiirteet johtavat arvioimaan kilpailuoikeuden peruslähtökohtien soveltamista osin uudella tavalla. Lisäksi urheiluun liittyy erilaisia taloudellisia ja kaupallisia intressejä, joiden merkitys on usein huomattava niin yksittäisille urheilijoille, seuroille, lajiliitoille kuin yrityksillekin.

Kilpailuoikeus asettaa keskeiset puitteet sille, kuinka yritykset ja urheilutoimijat voivat järjestää liiketoimintansa sekä keskinäiset sopimuksensa. Yritysten ja urheilutoimijoiden kannalta on olennaista tunnistaa sekä hallita kilpailuoikeudellisen sääntelyn soveltamisen vaikutukset urheilun alueella. Urheilun sisäisten sääntöjen ja sopimusten lisäksi julkisen vallan (erityisesti kunnat) toimet voivat vaikuttaa urheilu- ja liikuntapalveluita tarjoavien yritysten toimintaedellytyksiin markkinoilla. Yritysten on tunnettava kansalliseen kilpailulainsäädäntöömme sisältyvän kilpailuneutraliteettisääntelyn soveltamisen mahdollisuudet urheilu- ja liikuntapalvelumarkkinoilla.

Arvioinnin perustana ovat SEUT 101 artiklan ja kilpailulain 5 :n kartellikiellot sekä SEUT 102 artiklan ja kilpailulain 7 :n määräävän markkina-aseman väärinkäytön kiellot. Omana kokonaisuutenaan teoksessa arvioidaan kilpailulain uusia kilpailuneutraliteettia koskevia säännöksiä, joilla on erityistä merkitystä silloin, kun yritysten tarjoamat liikuntapalvelut kilpailevat julkisten toimijoiden järjestämien liikuntapalveluiden kanssa.

Teosta voidaan käyttää myös oppikirjana yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Tekijä

Dosentti, OTT, VT Antti Aine työskentelee yliopistonlehtorina Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Aineella on laaja kokemus kilpailuoikeuden ja urheiluoikeuden soveltamiskysymysten käsittelystä. Aine on toiminut urheiluoikeuden professorina (ma.) Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa lukuvuoden 2012–2013. Aine on ollut kilpailuneuvoston jäsenenä vuosina 2001-2002, markkinaoikeuden asiantuntijajäsenenä vuodesta 2002 alkaen ja Urheilun oikeusturvalautakunnan jäsenenä vuodesta 2004 alkaen. Aine on toiminut liikuntalain uudistamista valmistelevan työryhmän pysyvänä jäsenenä.

Sinua voisi kiinnostaa myös
Urheilu ja toimivat markkinat
Hinta
92,60 € (sis. alv 10 %)
Tekijä

Antti Aine

Saatavuus Varastossa
Sivuja 400
Julkaisuvuosi 2016
Julkaisija Edita Publishing Oy
Painos 1.
ISBN 978-951-37-6929-1
Tuotenumero 3769291
Myyntierä 1
Myyntiyksikkö KPL
Kirjastoluokka 33.3
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää