Sisältöä ladataan, odota hetki...

Opetustoimen lait 2024

Painettu kirja

Opetustoimen lait 2024 -lakikokoelma on kattava teos opetus- ja sivistystoimea koskevista säädöksistä.

Teokseen on koottu keskeinen varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, toiseen asteeseen ja korkeakoulutukseen liittyvä lainsäädäntö. Teos sisältää myös muun muassa opetustoimen hallintoon ja työ- ja virkasuhteeseen sekä yhteiskunnalliseen sivistystyöhön liittyviä säädöksiä.

Kirjassa on lainsäädännön lisäksi runsaasti oikeustapauksia sekä toimituksellisia huomautuksia, jotka helpottavat säädösten soveltamista käytännön työssä. Asiahakemistosta on helppo löytää etsimänsä säädökset.

Teoksessa huomioituja muutoksia alan lainsäädännössä ovat muun muassa seuraavat:

  • Varhaiskasvatuslakia (540/2018) on täsmennetty tietojärjestelmien ja rekisterinpitäjien osalta (uusi palveluntuottajien rekisteri).
  • Yliopistolakiin (558/2009) on tullut muutoksia tutkintorakenteeseen koskien ammatillisen jatkotutkinnon poistumista.
  • Liikuntalaista (390/2015) ja nuorisolaista (1285/2016) on kumottu pykälät koskien rahapeliyhtiöiden tuoton käyttämistä valtionosuuksiin ja -avustuksiin. Myös Kotimaisten kielten keskuksesta annetusta laista (1403/2011) on kumottu pykälä, jossa säädetään määrärahoista, jotka on osoitettu rahapeliyhtiön varoista.
  • Muutoksia on tullut opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan virastoihin, laitoksiin, yhtiöihin ja toimielimiin, joista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (310/2010).

Kirja on hyödyllinen opettajille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja kaikille opetus- ja sivistystoiminnan lainsäädäntöä työssään tarvitseville.

Opetustoimen lait 2024
Hinta
119,00 € (sis. alv 10 %)
Tekijä
Saatavuus 4/2024
Sivuja 600
Julkaisuvuosi 2024
Julkaisija Edita Publishing Oy
Painos 1. painos
ISBN 978-951-37-8981-7
Tuotenumero 3789817
Myyntierä 1
Myyntiyksikkö KPL
Kirjastoluokka 33.2
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää