Sisältöä ladataan, odota hetki...

Opetustoimen lait 2024

Painettu kirja

Opetustoimen lait 2024 -lakikokoelma on kattava teos opetus- ja sivistystoimea koskevista säädöksistä.

Teokseen on koottu keskeinen varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, toiseen asteeseen ja korkeakoulutukseen liittyvä lainsäädäntö. Teos sisältää myös muun muassa opetustoimen hallintoon ja työ- ja virkasuhteeseen sekä yhteiskunnalliseen sivistystyöhön liittyviä säädöksiä.

Kirjassa on lainsäädännön lisäksi runsaasti oikeustapauksia sekä toimituksellisia huomautuksia, jotka helpottavat säädösten soveltamista käytännön työssä. Asiahakemistosta on helppo löytää etsimänsä säädökset.

Teoksessa huomioituja muutoksia alan lainsäädännössä ovat muun muassa seuraavat:

  • Maailmanlaajuinen yleissopimus korkeakoulututkintojen tunnustamisesta (SopS 79–80/2023) on hyväksytty.
  • Varhaiskasvatuslain (540/2018) tietovarantoa koskevaa sääntelyä on muutettu, ja lakia on täsmennetty sijoitetun lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisvelvollisuuden osalta.
  • Vapaasta sivistystyöstä annettua lakia (632/1998) on muutettu niin, että se sisältää säännökset osaamismerkeistä.
  • Opintotukilakiin (65/1994) on tehty muutoksia, joiden tarkoituksena päätoimisen opiskelun edellytysten turvaaminen.

Kirja on hyödyllinen opettajille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja kaikille opetus- ja sivistystoiminnan lainsäädäntöä työssään tarvitseville.

Hinta
119,00 € (sis. alv 10 %)
Tekijä
Saatavuus Varastossa
Sivuja 617
Julkaisuvuosi 2024
Julkaisija Edita Lakitieto Oy
Painos 1. painos
ISBN 978-951-37-8981-7
Tuotenumero 3789817
Myyntierä 1
Myyntiyksikkö
Kirjastoluokka 33.2
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää