Sisältöä ladataan, odota hetki...

Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä

Painettu kirja

Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä -teos on lapsen ja perheiden parissa toimivien tahojen arjen työn tueksi tarkoitettu käsikirja lapsen suojeluun liittyvistä keskeisistä kysymyksistä.

Kirjassa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa erilaiset lapsen suojeluun liittyvät ilmoitusvelvollisuudet, lapsen tuen tarpeen arviointiprosessi sekä lapsen suojelua koskevat tietosuojakysymykset. Näitä teemoja koskevia velvoittavia säännöksiä on paitsi jokaisen lapsen ja lapsen perheen parissa työskentelevän toimijan omassa erityislainsäädännössä myös erityisesti lastensuojelulaissa ja vuonna 2015 voimaan tulleessa sosiaalihuoltolaissa.

Tässä teoksessa keskeiset lapsen suojelua koskevat säännökset viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöpinnasta on kerätty yhteen ja avattu käytännönläheiseksi kokonaisuudeksi. Nämä säännökset koskevat muun muassa jokaista varhaiskasvatuksen työntekijää, koulun opettajaa, rehtoria, poliisia, neuvolan ja muun terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon ammattilaista.

Onnistunut lapsen suojelu edellyttää, että jokainen lapsen ja lapsen perheen parissa toimiva taho tietää roolinsa ja omat velvollisuutensa lapsen suojelussa. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, koska lapselle lainsäädännössä vahvasti turvatut oikeudet eivät toteudu vain omalla painoarvollaan. Sen eteen kaikkien lasta ja lapsen perhettä kohtaavien aikuisten on tehtävä tinkimättömästi työtä. Yhteistyötä.

Tekijä

OTK, Lakimies Kati Saastamoinen on toiminut Espoon sosiaali- ja terveystoimen lastensuojelun lakimiehenä vuodesta 2005 alkaen. Hän on perehtynyt perhe- ja lapsioikeuteen, erityisesti lastensuojeluun, missä aiheissa hän on toiminut asiantuntijana ja mistä aiheista hän on pitänyt lukuisia erilaisia koulutustilaisuuksia muun muassa sosiaalityöntekijöille, lastensuojelulaitoksien henkilöstöille sekä kaikille lastensuojelun yhteistyötahoille. Kati Saastamoinen on aikaisemmin julkaissut kirjan Lapsen asema sijaishuollossa, josta viimeisin uudistettu painos ilmestyi 2010.

"Käsillä olevan kirjan nimessä ei ole kirjoitusvirhettä. Käsitteet lapsen suojelu ja lastensuojelu on pidettävä samankaltaisuudestaan huolimatta tiukasti erillään toisistaan. Lastensuojelu on yksi osatekijä lapsen suojelussa, joka puolestaan on yli hallintoalojen ja -rajojen menevä velvoite. Lastensuojelusta vastaavat lastensuojelun sosiaalihuollon ammattilaiset – lapsen suojelusta kaikki ne viranomaiset ja muut toimijat, jotka lasta tai lapsen perhettä työtehtävissään arjessa kohtaavat. Onnistuakseen lapsen suojelu vaatii meidän kaikkien aikuisten tiivistä yhteistyötä."

Sinua voisi kiinnostaa myös
Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä
Hinta
61,40 € (sis. alv 10 %)
Tekijä

Saastamoinen Kati

Saatavuus Varastossa
Sivuja 334
Julkaisuvuosi 2016
Julkaisija Edita Publishing Oy
Painos 1.
ISBN 978-951-37-6789-1
Tuotenumero 3767891
Myyntierä 1
Myyntiyksikkö
Kirjastoluokka 33.24
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää