Sisältöä ladataan, odota hetki...

Neuromoninaisuuden tunnistaminen ja tukeminen kouluarjessa

Koulutus

Koulutus syventää kouluyhteisön ammattilaisten ymmärrystä neuromoninaisuudesta ja sen vaikutuksesta oppilaan kouluarkeen oppimisen, osallisuuden, hyvinvoinnin ja voimavarojen näkökulmasta.

Koulutus yhdistää tutkittua tietoa, arjen kokemuksellisuutta ja käytännönläheisiä työkaluja ja menetelmiä lapsen sekä nuoren kanssa työskentelyyn ja yhteisen onnistumisten tueksi. Koulutuksessa liikutaan tiedollisella, toiminnallisella ja tunnemaailman tasolla sekä rakennetaan työkalupakkia ammattilaiselle oppilaan yksilöllisen kohtaamisen tueksi ja ammattilaisen omia voimavaroja vahvistamaan.

Tavoitteet ja hyöty osallistujalle

Koulutus lisää ymmärrystä ja rakentaa ammattilaisen työkalupakkia neuromoninaisen oppilaan kanssa työskentelyyn jokaisen osapuolen hyvinvointia tukevalla tavalla.

Koulutus tarjoaa kokonaisvaltaisen näkökulman neuromoninaisen oppilaan tuen tarpeista eri elämän osa-alueilla ja auttaa toteuttamaan opetustyötä yksilöllisesti oppilaan osallisuutta tukevilla ja lapsen ja nuoren moninaisuuden tunnistavilla keinoilla.

Koulutus rakentaa yhteisen onnistumisen edellytyksiä opetustyön arjessa ja tarjoaa tukea myös moniammatillisessa verkostossa toimimiseen sekä hyvän ja luottamuksellisen suhteen – lasta ja nuorta suojaavan liittouman – rakentamiseen oppilaan läheisten kanssa. Koulutuksessa liikutaan aina yksilö,- tiimi- ja organisaatiotasolla, ja oman ammatillisen kasvun lisäksi pohditaan keinoja uuden osaamisen viemiseksi omaan työyhteisöön.

Tiedollisen ja taidollisen tuen sekä ammatillisen osaamisen syventämisen lisäksi koulutus tarjoaa ammattilaiselle mahdollisuuden pysähtyä oman hyvinvoinnin ja voimavarojen äärelle yhdessä vertaisten ammattikollegoiden kanssa jakamaan kokemuksia sekä oppimaan, innostumaan ja voimaantumaan yhdessä.

Kenelle

Koulutus sopii:

 • perusopetukseen ala- ja yläkoulun opettajille
 • lukion opetustoimen ja toisen asteen henkilöstölle
 • koulunkäynnin avustajille, kouluvalmentajille, koulunkäynnin ohjaajille, opoille
 • oppilashuollossa toimiville ammattilaisille: koulupsykologit, terveydenhoitajat, kuraattorit

Koulutuksen rakenne ja sisällöt

Koulutus rakentuu viidestä moduulista, joista kukin kestää yhden päivän. Koulutukseen voi valita yhden tai useamman moduulin oman työyhteisön tarpeen mukaan.

Koulutuspäivät sisältävät aina teoriatietoa, yhteistä dialogia, itsetuntemuksen vahvistamista, käytännönläheistä harjoittelua sekä konkreettisten työkalujen haltuunottoa. Tutustu moduuleihin:

1. Neurokirjo tutuksi: ymmärryksen lisääminen

 • Neurokirjon perusteet – lyhyt oppimäärä tutkittua tietoa ja käytännön taitoja
 • Neurokirjon vaikutukset lapsen ja nuoren koko elämänkaarella
 • Neurokirjon moninaisuuden huomioiminen kouluarjessa
 • Neurokirjon tunnistava moniammatillinen yhteistyö

2. Neurokirjon näkymättömät tytöt koulussa: kohtaamisen vahvistaminen

 • Neurokirjon tyttöjen tunnistamisen erityispiirteet
 • Hiljaisesti oireilevien tyttöjen tukeminen kouluarjessa
 • Katsaus diagnostiikkaan ja koulun rooliin osana sitä
 • Häpeän rooli toiminnan taustalla
 • Hyvinvointia tukevat joustot – ympäristö, toimintamallit, vuorovaikutus ja asenteet

3. Neurokirjon nuori ja katse koulupoissaoloihin: taitojen syventäminen

 • Neurokirjon nuori ja koulupoissaolot – katse pintaa syvemmälle
 • Case-työskentelyä
 • Moniammatillisissa verkostoissa työskentely
 • Vanhempien kannatteleva kohtaaminen, kodin ja koulun samaan suuntaan katsova yhteistyö ja lasta suojelevat liittoumat

4. Neurokirjon nuoren osallisuus: yhdessä samaan suuntaan

 • Tunteet koulutyön arjessa; itsesäätely ja kanssasäätely
 • Psykologisen turvallisuuden luominen ja oppimisen turvaaminen
 • Lapsen ja nuoren kanssa työskentely voimavaralähtöisesti, vahvuusperustaisesti ja ratkaisukeskeisesti
 • Empatia mahdollistaa yhteiset onnistumiset – tietäjästä oppijaksi asettuminen

5. Itsemyötätunto ammattilaisen voimavarana ja työhyvinvoinnin tukena

 • Opettajuuden identiteetin äärellä
 • Epävarmuudessa lepäämisen taidot koulutyön arjessa
 • Kuormituksen säätelyn taidot
 • Arvot majakkana arjen opetustyössä
 • Omaa jaksamista suojaavat rajat
 • Itsemyötätunto arjessa kannattelevana voimavarana

Kuuntele Spotifysta Opepodi-jakso, jossa Riikka Seppälä on vieraana: Opepodi: Nepsy-valmentaja haastattelussa

Neuromoninaisuuden tunnistaminen ja tukeminen kouluarjessa

Kysy lisätietoja tai tilaa koulutus

Jos haluat lisätietoja koulutusohjelmasta tai haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai oppilaitokseesi, voit olla suoraan yhteydessä meihin: [email protected] tai 050 328 3440.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan aina yhteistyössä tilaajan kanssa.

Kouluttaja 


Empaattisuudestaan kiitosta saanut Riikka Seppälä on häpeätutkija Brené Brownin Dare to Lead -ohjelmassa kouluttautunut valmentaja, työyhteisöjen kouluttaja, neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja ja valmentajien kouluttaja. Riikka on erikoistunut neuromoninaisuuden teemoihin, empatia- ja dialogitaitoihin sekä psykologisen turvallisuuden rakentamiseen työyhteisöissä ja asiakastyössä. 

Riikka kouluttaa ja konsultoi laajasti opetus-, kasvatus- ja terveysalan sekä sosiaalitoimen ammattilaisia ja lastensuojelun toimijoita neuromoninaisuuden teemoista ja neurokirjon lasten, nuorten ja aikuisten parissa työskentelystä.

Riikka on myös neurokirjon perheille ja heidän parissa toimiville ammattilaisille suunnatun verkkoyhteisö www.erityisvoimia.fi yhteisön perustaja, NäeNepsy ry:n yksi perustajista sekä Nähkää meidät - miten vastata erityisperheiden hätähuutoon -kirjan (Basam Books 2022) toinen kirjoittaja. 
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää