Työpaikkaväkivalta - Työnantajan velvoitteet ja uhkaavien tilanteiden hoitaminen 6.2. -seminaari

Vihapuhe ja maalittaminen somessa, uhkaavasti käyttäytyvät asiakkaat, työpaikkakiusaaminen: Miten työnantajan tulee suojella työntekijöitä henkiseltä ja fyysiseltä väkivallalta? Miten ohjeistaa henkilöstöä toimimaan oikein eri tilanteissa?

Miten toimia, kun asiakas käyttäytyy väkivaltaisesti tai itsetuhoisesti? Millainen jälkihoito traumaattisten tilanteiden jälkeen on tarpeen? Milloin työpaikkakiusaamisesta tulee rikos?

Työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan tapahtumia, joissa työntekijöitä loukataan siten, että heidän turvallisuutensa, terveytensä tai hyvinvointinsa joko suoraan tai epäsuorasti vaarantuu. Väkivallan tekijöitä voivat olla asiakkaat, työtoverit tai ulkopuoliset henkilöt. Väkivalta voi ilmetä fyysisenä väkivaltana, väkivallan uhkana, kiusaamisena tai ahdisteluna.

Erityisesti hoito- ja sosiaalialan sekä vartiointi- ja poliisialan työntekijät kohtaavat usein väkivaltaa työssään. Väkivallan uhka on läsnä myös muun muassa monissa palvelualan ammateissa ja opetusalalla. 

Työnantajille on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta. Onkin tärkeää, että työnantajat huolehtivat turvallisen työympäristön suunnittelusta ja valvonnasta, työntekijöiden ohjeistamisesta ja kouluttamisesta väkivaltaisten tilanteiden varalle. Esimerkiksi sosiaalisen median kautta tapahtuva kiusaaminen vaatii monia työnantajia päivittämään toimintamallejaan.

Käytännönläheisessä koulutuspäivässä käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

 • Mitkä ovat työnantajan työturvallisuusvelvoitteet: miten henkilöstöä on suojattava?
 • Miten varautua fyysisen ja henkisen väkivallan tilanteisiin – ja kuinka toimia näissä tilanteissa?
 • Missä menevät sananvapauden ja lojaliteettivelvoitteen rajat, jos työntekijä arvostelee työnantajaa tai sen toimintaa, tai agitoi asiakkaita boikotoimaan yritystä?
 • Miten käsitellä suoraan tai sosiaalisen median kautta tulleita solvauksia?
 • Miten jälkihoito traumaattisten tilanteiden jälkeen tulisi järjestää?
 • Milloin työpaikkakiusaamisesta tulee rikos?

Kenelle?

Koulutus on suunnattu muun muassa:

 • HR-johdolle ja -asiantuntijoille
 • esimiehille
 • luottamushenkilöille
 • työturvallisuudesta ja -suojelusta vastaaville 
 • liittojen asiantuntijoille
 • lakimiehille (asianajajille, yritysjuristeille, tuomareille)
 • työturvallisuutta kouluttaville.

Kouluttajat:

Päivän kouluttajat muodostavat monialaisen asiantuntijajoukon. Kouluttajina on sekä juridiikan, työterveyspsykologian että turvallisuusjohtamisen asiantuntijoita.

Kouluttajien joukossa ovat muun muassa OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja, viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari, asianajaja, Eversheds Asianajotoimiston osakas Timo Jarmas, Tehy ry:n lakimies Tero Peltonen, turvallisuuskouluttaja Markku Hietanen ja työterveyspsykologi Nina Lyytinen.

Ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa!

9:05 Lainsäädäntö ja työnantajan lakisääteiset työturvallisuusvelvoitteet

 • Miten henkilöstöä on suojattava?
 • Milloin työnantaja on tehnyt tarpeeksi?
 • Työturvallisuus, työsopimuslaki, lojaliteetti ja vastuullisuus

Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti

10:00 Väkivalta ja uhkaavat tilanteet: käytännön esimerkkejä toimintaohjeineen

 • Itsetuhoisuudella/väkivallalla uhkaaminen
 • Työtovereiden kuormittaminen vapaa-aikana

Nina Lyytinen, työterveyspsykologi, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi (PsL), Terveystalo

10:30 Väkivalta ja uhkaavat tilanteet juridisesta näkökulmasta - mitä työnantajan tulisi huomioida ja miten ohjeistaa?

 • Kaksi tapausesimerkkiä: väkivaltatilanne ja vakava laiton uhkaus

Tero Peltonen, lakimies, Tehy

11:00 Tauko

11:15 Kohteena työnantajan edustajat: sananvapaus vs. työntekijän lojaliteettivelvoite
Päivi Korpisaari, viestintäoikeuden professori, Helsingin yliopisto

12:00 Aikaa keskustelulle

12:15 Lounas

13:15 Fyysisen väkivallan kohtaaminen
Markku Hietanen, opettaja, Turun ammatti-instituutti, Turvallisuusala

14:00 Jälkihoito väkivalta- ja uhkatilanteiden jälkeen
Nina Lyytinen, työterveyspsykologi, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi (PsL), Terveystalo

14:35 Kahvitauko

14:55 Rikosoikeudellinen näkökulma: Väkivalta työyhteisön sisällä. Milloin työpaikkakiusaamisesta tulee rikos?
Timo Jarmas, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Eversheds

15:45 Koonti ja loppukeskustelu

16:00 Koulutus päättyy

Tuotekuva

AIKA

6.2.2020 klo 9:00-16:00

PAIKKA

Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

HINTA

Lähikoulutus (perushinta): 740 € + alv 24% / hlö

Mikäli haluat osallistua webinaariin, ilmoittaudu täältä.

Julkisen sektorin etuhinta -20% (koodilla julkinen20)

Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)

Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)

Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

 

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Koulutusosallistujan Edilex-etu

Koulutuksen hintaan kuuluu Edilex Peruspalvelun käyttöoikeus, joka alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy neljä viikkoa koulutuksen jälkeen.Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Asiakaspalvelu, Edilex Pro
puh. 020 450 2040
edilexpro(at)edita.fi


Lisätietoja koulutuksesta:

Kehityspäällikkö Pirita Lyytikäinen
Puhelin 040 8602520
pirita.lyytikainen(at)edita.fi

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää