Sisältöä ladataan, odota hetki...

Saatavien perintä

Painettu kirja

Miten teen perintää hyvän perintätavan mukaisesti? Mitkä ovat oikeuteni ja velvollisuuteni velkojana tai velallisena? 

Kirjassa käydään läpi koko saatavien perinnästä annettu laki ja lain säännösten merkitys luotonantajan, perintäyhtiön ja velallisen näkökulmista. Kirja antaa niin yksityisten yritysten kuin julkisyhteisöjenkin luotonvalvontaa tekeville henkilöille käytännön ohjeet lainmukaisten perintätoimien suorittamisesta.

Luotonantajan on tärkeää ymmärtää oikeutensa ja velvollisuutensa, kun velkoja ei makseta ajoissa. Velkojan on tiedettävä ne keinot ja menettelytavat, joilla laillista saatavaa peritään huomioiden velallisosapuolen oikeudet. Kirjassa kuvataan myös, mitä luotonantajan tulee huomioida, kun perintää koskeva toimeksianto annetaan kolmannelle osapuolelle, ja mitä asioita tulee sisällyttää tarjouspyyntöön ja sopimukseen.

Perintäyhtiön näkökulmasta kirja vastaa kysymykseen siitä, miten hyvän perintätavan mukaista perintää suoritetaan ja mitkä ovat kiellettyjä toimintatapoja perinnässä. Kirjassa kuvataan, mitä perinnästä velkojalle aiheutuvia kustannuksia velalliselta voidaan vaatia ja kenen lukuun.

Kirjassa huomioidaan myös velallisen oikeudet ja velvollisuudet ja vastataan kysymykseen siitä, miten velallisen tulee menetellä epäillessään tulleensa väärin kohdelluksi.

Teoksessa pureudutaan perintäkulujen kohtuullisuuden problematiikkaan, ja se on kannanotto nykytilanteeseen perintäalalla.

Kirja on tarpeellinen mm. luotonantajille, julkisyhteisöille, myyntireskontran hoitajille, luottopäälliköille, riskinhallinnasta vastaaville, perintäyhtiöille, velkaneuvojille, kuluttajaviranomaisille, etujärjestöille, velkomusasioita käsitteleville tuomioistuimille, valvontaviranomaisille sekä velallistahoille ja heidän edustajillensa.

Tekijä

OTK, VT Petri Willman on työskennellyt muun muassa asianajajana sekä aiemmin noin 16 vuoden ajan perintäalalla ja kirjoittanut ja luennoinut laajasti perinnän juridiikasta.

Teoksen sisällys pääotsikkotasoisena:

 • Perintälain soveltamisala
 • Perintälain säännösten pakottavuudesta
 • Kuluttajasaatavan määritelmä
 • Hyvä perintätapa
 • Maksuvaatimus kuluttajasaatavan perinnässä
 • Velvollisuus maksuvaatimuksen lähettämiseen ennen tuomioistuinkäsittelyä
 • Tratan käyttö yrityssaatavien perinnässä
 • Velallisen maksusuoja
 • Perimistoimeksiantoja koskevat rajoitukset
 • Perimiskulut
 • Asiakasvarojen säilytys ja suoritusten kohdentaminen
 • Perinnän valvonta ja pakkokeinot
 • Velkojan ja perimistoimiston korvausvastuu
 • Velkojan oikeus salassa pidettävien tietojen antamiseen
 • Rangaistussäännökset
Hinta
72,00 € (sis. alv 10 %)
Tekijä

Petri Willman

Saatavuus Varastossa
Sivuja 312
Julkaisuvuosi 2019
Julkaisija Edita Publishing Oy
Painos 1.
ISBN 978-951-37-7653-4
Tuotenumero 3776534
Myyntierä 1
Myyntiyksikkö KPL
Kirjastoluokka 33.4
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää