Testi | Testi 2 | Testi 3

Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivä 29.10. (lähikoulutus)

Ympäristösääntely uudistuu. Ympäristövahinkojen toissijaisia vastuujärjestelmiä koskeva uudistus on vireillä: mikä muuttuu? KHO:n valituslupajärjestelmä on uudistettu: mitkä ovat muutosten tosiasialliset vaikutukset valitusoikeuskäytäntöihin? Ympäristösääntely lavenee ja ohjauskeinot monipuolistuvat: millaisia tavoitteita ja vaikutuksia vapaaehtoisilla green deal -sopimuksilla on?

Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivä kokoaa ympäristöoikeuden parissa työskentelevät juristit ja muut asiantuntijat perehtymään ajankohtaisiin lakiuudistuksiin ja tuoreeseen oikeuskäytäntöön sekä keskustelemaan alan päivänpolttavista ilmiöistä.

Ajankohtaispäivän teemoja:

 • Tärkeimmät ympäristölainsäännön uudistukset
 • Ympäristövahinkovastuu ympäristövahinkolain näkökulmasta
 • Green deal -järjestelmä ja vapaaehtoisiin sopimuksiin sitoutuminen: Voiko muotia ohjata ympäristöllisesti? Millaisia kokemuksia muovin vähentämiseen sitoutumisesta on kaupan alalla? 
 • KHO:n kattavan valituslupajärjestelmän käytännön vaikutukset KHO:n näkökulmasta
 • Tuoreen oikeuskäytännön analyysi

Puhujina:

 • Anne Kumpula, ympäristöoikeuden professori, dekaani, Turun yliopisto (päivän puheenjohtaja)
 • Oili Rahnasto, hallitusneuvos, ympäristöministeriö
 • Kari Kuusiniemi, OTT, presidentti, korkein hallinto-oikeus
 • Heidi Härkönen, OTM, varatuomari, väitöskirjatutkija (Lapin yliopisto)
 • Laura Leino, Senior Counsel, HPP Asianajotoimisto Oy
 • Leena-Kaisa Piekkari, asiantuntija, ympäristöministeriö
 • Petri Vesa, asianajaja, dipl.ins., Asianajotoimisto Petri Vesa Oy
 • Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja, Kesko Oyj

Kenelle?

Ajankohtaispäivä on suunnattu ympäristöoikeuteen erikoistuneille juristeille, ympäristöpäälliköille, ympäristöinsinööreille, ympäristöasioiden parissa työskenteleville virkamiehille ja muille ympäristö- ja vastuullisuusasioiden parissa työskenteleville asiantuntijoille ja johtajille.

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00 Tervetuloa Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivään!

9.15 Tärkeimmät ympäristölainsäädännön uudistukset

 • ympäristövahinkojen toissijaisia vastuujärjestelmiä koskeva uudistustyö (ns. TOVA-uudistus)
 • ympäristönsuojelulain uudistukset
 • ympäristöluvan muuttamista koskevan sääntelyn täydentäminen ja selkeyttäminen
 • vesipuitedirektiivin toimeenpano

Oili Rahnasto, hallitusneuvos, ympäristöministeriö

10.00 Keskustelua uudistuksista

10.10 Kuka on vastuussa?

 • Ympäristövahinkovastuut ympäristövahinkolain näkökulmasta

Petri Vesa, asianajaja, dipl.ins., Asianajotoimisto Petri Vesa Oy

10.50 Tauko

11.05 Katsaus ajankohtaiseen oikeuskäytäntöön
Laura Leino, Senior Counsel, HPP Asianajotoimisto Oy

11.50 Keskustelu

12.00 Lounas

13.00 Muovi, muoti ja sopimuksellisuus -teemakokonaisuus

Alustukset:
Vapaaehtoiset Green deal -sopimukset
Leena-Kaisa Piekkari, asiantuntija, ympäristöministeriö

Case K-ryhmä: Sitoutuminen muovin vähentämiseen osana green deal -sopimuksia – tavoitteita ja kokemuksia
Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja, Kesko Oyj

Pikamuodin ympäristövaikutukset
Heidi Härkönen, OTM, varatuomari, väitöskirjatutkija (Lapin yliopisto)

Paneelikeskustelu: Muovi, muoti ja sopimuksellisuuden kasvu – ympäristötavoitteet ja taloudelliset tavoitteet
Keskustelijoina Leena-Kaisa Piekkari, Matti Kalervo, Heidi Härkönen ja Anne Kumpula

14.30 Kahvitauko

14.50 KHO:n kattava valituslupajärjestelmä: vaikutusten analyysi
Kari Kuusiniemi, OTT, presidentti, korkein hallinto-oikeus

15.30 Koonti ja loppukeskustelu

15.50 Ajankohtaispäivä päättyy

Kouluttajat

Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja, K-ryhmä

Matti Kalervo on tehnyt töitä K-ryhmän vastuullisuuden edistämiseksi jo pitkään. Hänellä on laaja näkemys globaalin hankinnan ja ympäristötyön vastuullisuushaasteista, sillä hän vastaa sekä Keskon vastuullisuustoiminnoista että tuotetutkimuksesta. Viime aikoina hän on pohtinut ilmastonmuutosta ja sitä, millaisilla ratkaisuilla K-ryhmä voi mahdollistaa asiakkailleen kestävän elämäntavan.

Anne Kumpula, ympäristöoikeuden professori, dekaani, Turun yliopisto (päivän puheenjohtaja)

Anne Kumpula on toiminut Turun yliopiston ympäristöoikeuden professorina vuodesta 2005 alkaen. Hänen erityisosaamisalueisiinsa kuuluvat muun muassa ympäristöoikeudellinen päätöksenteko ja erityisesti yleisön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen ympäristöllisessä päätöksenteossa.   Kumpula toimii myös oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanina. 

Oili Rahnasto, hallitusneuvos, ympäristöministeriö

Hallitusneuvos Oili Rahnasto toimii ympäristöministeriössä ympäristönsuojeluosastolla päästöt ja ympäristöriskit –yksikön päällikkönä. Yksikön tehtäväalaan kuuluu ympäristönsuojelulainsäädännön, ympäristöluvituksen ja valvonnan kehittäminen, teollisuuden ympäristönsuojelu ja ilmansuojelu sekä ympäristövastuisiin ja ympäristöriskien torjuntaan liittyviä asioita.

Kari Kuusiniemi, OTT, presidentti, korkein hallinto-oikeus

Kari Kuusiniemi on toiminut korkeimman hallinto-oikeuden presidenttinä syyskuusta 2018 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksena ja oikeusneuvoksena sekä Turun yliopiston ja teknillisen korkeakoulun professorina.

Heidi Härkönen, OTM, varatuomari, väitöskirjatutkija (Lapin yliopisto)

Heidi Härkönen on muodin immateriaalioikeusjuridiikkaan erikoistunut väitöskirjatutkija, joka ottaa tutkimuksessaan vahvasti huomioon myös muotiteollisuuden ympäristövaikutukset. Härkösen tutkimuksen tavoitteena on määritellä muodille optimaalisin IPR-toimintaympäristö, joka ottaa huomioon myös vastuullisuuden ja kestävän kehityksen.

Laura Leino, Senior Counsel, HPP Asianajotoimisto Oy

Laura Leino on erikoistunut ympäristö- ja vesistöasioihin. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat ympäristölupa-asiat, ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luonnonsuojeluoikeus. Lisäksi hänellä on laaja kokemus hankkeiden vesistö-, ympäristö- ja luontovaikutusten arvioinneista ja erilaisista ympäristöselvityksistä. Hän avustaa jatkuvasti toimijoita merkittävien hankkeiden ympäristöllisissä lupamenettelyissä, oikeudenkäynneissä sekä neuvotteluissa niin viranomaisten kuin yksityisten tahojen välillä.

Petri Vesa, asianajaja, dipl.ins., Asianajotoimisto Petri Vesa Oy

Petri Vesan asianajotoimisto hoitaa erityisesti teollisuusyritysten ympäristöllisiin lupiin liittyviä valitusasioita sekä ympäristövastuisiin liittyviä toimeksiantoja. Hänellä on kahdenkymmenen vuoden työkokemus ympäristöoikeudellisista asioista. Petri on työskennellyt aiemmin energiayrityksessä ympäristölakimiehenä ja sen jälkeen asianajajana.

Leena-Kaisa Piekkari, asiantuntija, ympäristöministeriö

Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivä 29.10. (lähikoulutus)

AIKA

29.10.2020 klo 9:00-15:50

PAIKKA

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Myös webinaarina!

Mikäli haluat osallistua webinaariin, ilmoittaudu täältä.

Koulutuksen tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kuukauden ajan.

HINTA

Lähikoulutus (perushinta): 740 € + alv 24% / hlö
Webinaari (perushinta): 690 € + alv 24% / hlö

Mikäli haluat osallistua webinaariin, ilmoittaudu täältä.

Julkisen sektorin etuhinta -20% (koodilla julkinen20)

Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)

Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)

Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

 

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.Koulutusosallistujan Edilex-etu

Koulutuksen hintaan kuuluu Edilex Peruspalvelun käyttöoikeus, joka alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy neljä viikkoa koulutuksen jälkeen.

Lisätietoja koulutuksesta:

Kehityspäällikkö Pirita Lyytikäinen
Puhelin 040 8602520
pirita.lyytikainen(at)edita.fiLisätietoja ilmoittautumisesta:
Edita Publishing Oy
Lakikoulutus
puh. 020 450 2040
[email protected]edita.fi

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää