Testi | Testi 2 | Testi 3

Uudistuva jätelaki: tuottajavastuu, tuotteistetut jätteet ja SCIP-velvoite 8.10. -seminaari (lähikoulutus)

HUOM! KOULUTUS ON MUUTTUNUT PELKÄKSI WEBINAARIKSI

Mitkä ovat Suomen jätelainsäädännön keskeisimmät muutokset EU:n jätesäädöspaketin implementoinnin jälkeen? Miten uudistukset vaikuttavat toimijoiden vastuisiin? Mikä on uusi ns. SCIP-velvoite?

EU:n jätesäädöspaketin edellyttämiä muutoksia jätelainsäädäntöön valmistellaan aikataulupaineessa. Säädöspaketin keskeisenä tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja lisätä kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Säädöspaketissa harmonisoidaan tuottajavastuujärjestelmiä, sujuvoitetaan EoW- ja sivutuotemenettelyjä, tehostetaan seurantaa ja parannetaan jätetietojen vertailukelpoisuutta. Jätesäädöspaketti tuo monia muutoksia myös yritysten toimintaan, ja nämä uudistukset on tärkeää huomioida jatkossa.

Tässä koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi uuden jätesääntelyn tuomia muutoksia tuottajavastuuseen ja tuotteistettuihin jätteisiin. Koulutuksen jälkeen tiedät, miten tuottajavastuun muutoksiin kannattaa varautua jäte- ja pakkausjätedirektiivien muutosten osalta. Lisäksi opit, miten EoW-sääntely vaikuttaa jätteen kiertoon sekä miten REACH-asetus soveltuu jätteen tuotteistamiseen ja mitä sen hyödyntämispoikkeus tarkoittaa. Perehdyt myös erityistä huolta aiheuttavien SVHC-aineiden notifiointivelvoitteeseen. Jätepuitedirektiiviin lisätty uusi SCIP-velvoite edellyttää, että valmistajat tekevät ilmoituksen esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista.

Koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat jätelainsäädännön keskeisimmät muutokset?
 • Tuottajavastuu - kuka vastaa ja mistä? Ylitetäänkö kansallisesti jätedirektiivin edellytykset?
 • Miten jäte- ja pakkausjätedirektiivit muuttavat tuottajavastuuta?
 • Mitä tilastointimuutoksia tuottajavastuuseen liittyen tulee?
 • Mitä muutoksia jätedirektiivi ja jätelaki tuovat EoW-sääntelyyn?
 • Mitä tarkoitetaan SCIP-velvoitteella ja miten sitä on aloitettu täytäntöönpanemaan kansallisesti?
 • Minkälaisia päätöksiä hallintolupakäytännössä on viime aikoina annettu EoW- ja sivutuotteisiin liittyen?

Kenelle:

Kaikille jätelainsäädännön ja jätehuollon parissa työskenteleville, mm. jätevastaaville, tuotteista ja palveluista vastaaville, asiantuntijoille, juristeille, konsulteille sekä johtajille.

Kouluttajat:

 • Jouni Alanen, asianajaja, osakas, HPP Asianajotoimisto 
 • Mikko Joensuu, CEO, Tracegrow
 • Jussi Kauppila, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
 • Kari Marttinen, asianajaja, osakas, HPP Asianajotoimisto 
 • Tomi Rinne, kiinteistö- ja ympäristölakimies, Ramboll
 • Anna Roubier, asianajaja, HPP Asianajotoimisto 
 • Johanna Routio, lakimies, varatuomari, Helsingin seudun ympäristöpalvelu -kuntayhtymä HSY 
 • Juha-Heikki Tanskanen, toimitusjohtaja, Suomen Pakkauskierrätys Rinki 
 • Topi Turunen, tutkija, OTT, Suomen ympäristökeskus

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

Editan edustaja ja seminaarin puheenjohtaja Kari Marttinen, asianajaja, osakas, HPP Asianajotoimisto Oy

9.10 Jätelainsäädännön keskeiset muutokset

 • Mitä uudistuksia jätesäädöspakettiin sisältyy?
 • Miten niitä on lähdetty implementoimaan Suomessa?
 • Miten muutoksiin on vastattu? Koontia lausunnoista ja hallituksen esityksen keräämästä palautteesta.
 • Mitä haasteita uudistus tuo Suomelle?

Jussi Kauppila, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö

10.00 Jätteen kuljetusjärjestelmää koskevat muutokset

Johanna Routio, lakimies, varatuomari, Helsingin seudun ympäristöpalvelu -kuntayhtymä HSY ja Jouni Alanen, asianajaja, osakas, HPP Asianajotoimisto Oy

10.50 Tauko

11.10 Pakkausten tuottajavastuun muutokset

 • Nykyjärjestelmä ja pääasialliset säännösmuutokset lyhyesti
 • Tuote vai jäte tuottajavastuun rajapinnassa, materiaalin arvo, tuottajavastuujakeiden vienti
 • Tilastointimuutokset ja kiertotalouden koodit

Tomi Rinne, kiinteistö- ja ympäristölakimies, Ramboll

11.50 Pakkausten tuottajavastuu – mikä muuttuu käytännössä?

 • Aluekeräys ja kiinteistökohtainen keräys
 • Uuden järjestelmän edut ja haitat
 • Kustannusten jakamisesta ja niistä sopimisesta

Juha-Heikki Tanskanen, toimitusjohtaja, Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy

12.20 Lounas

13.20 Jätepuitedirektiivin uudet velvoitteet esineiden ja tuotteiden valmistajille: SCIP -notifiointi ja katsaus SUP-direktiivin toimeenpanoon

 • SCIP – notifiointivelvoitteet 01/2021 alkaen: mitä, miksi ja miten?

Anna Roubier, asianajaja, HPP Asianajotoimisto Oy

14.00 Kahvitauko

14.20 Tasapuolinen pelikenttä? Tuotteistetut jätteet kemikaalisääntelyn piirissä

 • Jätteen kierron edistäminen EoW-sääntelyn kautta
 • Turvallisten jäteperäisten materiaalien varmistaminen
 • REACH-asetuksen hyödyntämispoikkeus ja sen ongelmakohdat
 • Jätteen tuotteistamisen muut ongelmakohdat
 • Viimeaikainen EoW-lupakäytäntö

Topi Turunen, tutkija, OTT, Suomen ympäristökeskus

15.05 Case-puheenvuoro 

Mikko Joensuu, CEO, Tracegrow

15.30 Koonti ja keskustelua

15.45 Koulutus päättyy

Uudistuva jätelaki: tuottajavastuu, tuotteistetut jätteet ja SCIP-velvoite 8.10. -seminaari (lähikoulutus)

AIKA

8.10.2020 klo 9.00-15.45

PAIKKA

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

MYÖS WEBINAARINA!

Mikäli haluat osallistua webinaariin, ilmoittaudu täältä.

HINTA

Lähikoulutus (perushinta): 740 € + alv 24% / hlö

Webinaari (perushinta): 690 € + alv 24% / hlö

Julkisen sektorin etuhinta -20% (koodilla julkinen20)
Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)
Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)
Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.


Koulutusosallistujan Edilex-etu


Koulutuksen hintaan kuuluu Edilex Peruspalvelun käyttöoikeus, joka alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy neljä viikkoa koulutuksen jälkeen.


Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Edita Publishing Oy
Lakikoulutus
puh. 020 450 2040
[email protected]


Lisätietoja koulutuksesta:
Kehityspäällikkö Pirita Lyytikäinen
Puhelin 040 8602520
pirita.lyytikainen(at)edita.fi

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää