Sisältöä ladataan, odota hetki...

Uuden rehtorin koulutusohjelma

Koulutus

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta.

Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskuluistaan.

Uuden rehtorin koulutusohjelma on suunnattu ensimmäistä tai toista vuotta rehtorina tai päätoimisena virka-apulaisrehtorina toimiville. Koulutukseen otetaan noin puolet alakoulun ja puolet yläkoulun/yhtenäiskoulun rehtoreita (15+15). Jos ilmoittautumisia tulee enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa, ovat rehtorit valinnassa etusijalla.

Koulutusohjelma perehdyttää uudet rehtorit työn eri puoliin ja toimii tukena läpi ensimmäisen tai toisen lukuvuoden koulun johtajana.
Koulutusjaksot muodostuvat kunkin jakson teemaan kytketyistä asiantuntijaosuuksista sekä ryhmien vastuukouluttajien vetämistä ajankohtaisten asioiden teemapäivistä, joissa seurataan rehtorin työn vuosikelloa.

Hankkeen koulutusmateriaalit toimivat rehtoreille lukuvuoden kierron muistilistana myös myöhemmin työuralla. Ryhmien vastuukouluttajat toimivat sparraajina, mentoreina ja asiantuntija-apuna uusille rehtoreille, osallistujista muodostuu myös vertaistukiverkosto. Hankkeen osallistujien ammatti-identiteetti vahvistuu ja kehittyy.

Asiantuntijaosuuksissa kouluttajina toimivat kunkin teeman erityisosaajat. Ryhmien vastuukouluttajina toimivat kokeneet peruskoulun rehtorit Marju Markkanen ja Pekka Paappanen.

Koulutusosiot ja teemat

Koulutusosiot järjestetään tilanteen mukaan joko etäyhteydellä tai lähijaksoina. Koulutusosioissa käsitellään jakson teemoja sekä rehtorin vuosikellon ajankohtaisia asioita. 

Koulutusosioiden välillä tehdään kouluttajien ohjeistamia, oman työn kehittämiseen liittyviä välitehtäviä.

Esittely 

9.9.2021 klo 14.00-15.30, etätapaaminen

  • koulutusohjelman esittely
  • kouluttajien esittelyt
  • osallistujien esittelyt
  • ennakkotehtävä
  • koulutusalustan esittely


Osa 1 - Minä johtajana

Jakson teemana on johtajuus, oman johtajuuden kehittäminen, arvot ja periaatteet. Osallistujat aloittavat myös oman kehittymissuunnitelmansa työstämisen.

29.-30.9.2021 klo 9.00-15.00, etäkoulutuspäivät

Koulutuskokonaisuuden avaus, oman johtajuuden kehittäminen, arvot ja periaatteet, tietoon perustuva johtaminen, yhteistoiminnallinen johtaminen. 
Rehtorin vuosikello ja lukuvuoden alun ajankohtaiset asiat.

Vieraileva kouluttaja: Henry Leppäaho, KT, rehtori, Seinäjoen kaupunki

10.11.2021 klo 13.00-16.00, etäiltapäivä

Mitä rehtorin on ehdottomasti tiedettävä koulutusta koskevasta lainsäädännöstä? – Nina Lahtinen, OAJ
Johtajan direktio-oikeus - Pekka Paappanen

Osa 2 - Verkostojohtaminen ja verkostot johtajan tukena

Jakson teemana on verkostojohtaminen, verkostot ja niiden rooli johtajan tukena.


25.-26.11.2021, Helsinki

Ryhmä osallistuu yhdessä Suomen Rehtorit Ry:n Pro Rexi 2021 -tapahtumaan.

29.11.2021 klo 13.00-15.00, etäiltapäivä

ProRexi-tapahtuman kuulumiset ja anti. Syyslukukauden lopun ajankohtaiset asiat rehtorin vuosikellossa.

Osa 3 - Viestintä johtamisen työkaluna

Jakson teemana on viestintä johtamisen työkaluna. Asiantuntijaosuuksissa käydään läpi onnistuneen viestinnän elementtejä liittyen sekä koulun sisäiseen viestintään että viestintään ulospäin vanhemmille ja muille sidosryhmille.

3.2.2022 klo 13.00-15.00, etäiltapäivä

Viestintä johtajan työssä - Noora Jokinen, Noon Kollektiivi

9.2.2022 klo 13.00-15.00, etäiltapäivä

Viestintä kouluyhteisössä - Lotta Hagström, Kasakkamäen koulu, Lahti

16.-17.3.2022 klo 13.00-16.00, etäiltapäivät

Viestintäluentojen purku, osallistujien omien koulujen viestintäsuunnitelmat, rehtorin vuosikellon ajankohtaiset asiat.


Osa 4 - Johtajan tunnetaidot

Jakson teemana on tunnetaidot ja niiden merkitys johtamisessa. Teemaosiossa käydään asiantuntijakouluttajien johdolla läpi tunneälykkään toimintakulttuurin rakentamista, johtajan roolia siinä, sekä hyvinvoinnin ja työkyvyn tukemista, niin työyhteisössä kuin johtajan itsensäkin kohdalla.

6.-7.4.2022, Helsinki


Osa 5 - Koulutuskokonaisuuden päätös

Kesäkuun alku (vko 23: 6.-10.6.2022), huom. 1 päivä, joka sovitaan myöhemmin yhdessä!

Koulutuskokonaisuuden yhteenveto, luodaan katsaus menneeseen kouluvuoteen ja siihen, missä ollaan menossa uuden lukuvuoden suunnittelussa, mietitään ohjatusti myös pidemmän ajan suunnitelmaa.

Hakuaikataulu

Haku koulutukseen alkaa 13.8.2021 ja päättyy 17.9.2021. Hakijoille tiedotetaan valinnoista. 

Huom! Ilmoittautumista jatkettu 17.9.2021 asti! 

Koulutus on tarkoitettu ensimmäistä tai toista vuotta rehtorina tai päätoimisena virka-apulaisrehtorina toimiville. Ryhmään otetaan yhteensä 30 osallistujaa, puolet alakoulun ja puolet yläkoulun/yhtenäiskoulun rehtoreita (15+15). Jos ilmoittautumisia tulee enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa, ovat rehtorit valinnassa etusijalla.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta  täydennyskoulutusta.

Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskuluistaan.

Lisätietoja hankkeesta: Anna Helenius [email protected], 040 762 4562

Uuden rehtorin koulutusohjelmaMarju Markkanen on työskennellyt peruskoulun rehtorina viisi vuotta. Tällä hetkellä Marju johtaa taide- ja toimintakeskus Kaarisiltaa, jossa erityistä tukea tarvitsevat toisen asteen opiskelijat suorittavat opintojaan kuvataiteessa, musiikissa, Valmassa ja Telmassa.

Marju on valmistunut opettajaksi Turun yliopistosta.  Hän on työskennellyt muun muassa montessoriohjaajana, luokanopettajana, englannin kielen lehtorina ja opetusharjoittelijoiden ohjaajana Turun normaalikoulussa.  Työnsä ohella Marju jatkoi opintojaan Turun yliopistossa ja väitteli kasvatustieteen tohtoriksi 2012 vieraskielisestä opetuksesta (CLIL).

Jo useiden vuosien ajan Marju on ollut aktiivinen kouluttaja ainesisältöjen opettamisessa vieraalla kielellä (CLIL) ja syväoppimisen pedagogiikassa (NPDL) sekä Suomessa että ulkomailla.

Pekka Paappanen on toiminut yhtenäiskoulun rehtorina yli 15 vuotta ja jäi eläkkeelle keväällä 2021. Pekka valittiin Vuoden rehtoriksi 2020.

Valmistuttuaan Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitokselta 1985 hän on  toiminut luokanopettajana, erityisopettajana, kymppiluokan opettajana ja aineenopettajana Hämeenlinnassa. Lisäksi hän on toiminut erilaisissa hallinnon tehtävissä kuten sivistystoimentarkastajana, sivistystoimenjohtajana, opetuspäällikkönä ja yläasteen rehtorina.

Opettajatyönsä ohella hän on ollut kouluttamassa tulevia luokanopettajia Tampereen yliopiston opettajakoulutuslaitoksella uskonnon ja historian didaktikkona.

Viime aikoina hän on kouluttanut suomalaisia rehtoreita aiheinaan mm. aktiivisen toimintakulttuurin luominen, positiivinen työote, muutosjohtaminen sekä osallisuuden vahvistaminen.Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää