Testi | Testi 2 | Testi 3

Työoikeuden ajankohtaispäivä 9.6. (lähikoulutus)

Työoikeuden ajankohtaispäivä 2021 kutsuu juridiikan, johtamisen ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat syventymään ajankohtaisiin lakiuudistuksiin, työoikeuden uusimpaan oikeuskäytäntöön sekä työelämän mielenkiintoisiin ilmiöihin.

Viime vuosi oli työpaikoilla monin tavoin poikkeuksellinen ja koronapandemian vuoksi voimaantulleet väliaikaiset työlait asettivat organisaatioille paineen mukautua nopeasti muuttuvaan tilanteeseen. Niin HR kuin työoikeusjuristit ovat olleet aivan uudenlaisten haasteiden ja kysymysten äärellä työssään. Työoikeuden ajankohtaispäivän orientaatiopuheenvuorossa avataan, mistä poikkeuksellisena vuonna riideltiin ja mistä taas ollaan oltu samaa mieltä. 

Työlainsäädäntöön on tulossa vuoden 2022 alusta voimaan tulevia useita merkittäviä uudistuksia, joihin organisaatioiden kannattaa jo varautua: Yhteistoimintalaki uudistuu. Työntekijöiden kilpailukieltosopimusta koskevaa sääntely muuttuu. Entä mitä whistleblowing-direktiivi tulee edellyttämään organisaatioilta? Mitä muuta EU:sta on tulossa? Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Nico Steiner käy läpi puheenvuorossaan ajankohtaisia työlakien muutoksia ja mitä uudistuksilla tavoitellaan.


Ajankohtaista työoikeudessa on myös paikallinen sopiminen, josta on käyty vilkasta keskustelua viime aikoina. Miten lainsäädäntö raamittaa sopimista? Kuka edustaa ja ketä? Miten neuvottelutilanteet etenevät käytännössä? Jaana Paanetoja pureutuu aiheeseen puheenvuorossaan, jota kommentoi SAK:n Anu-Tuija Lehto.


Päivän aikana syvennytään muun muassa seuraaviin aiheisiin:

 • Työlainsäädännön merkittävimmät lakiuudistukset
 • Miten poikkeuksellinen vuosi on vaikuttanut työpaikkoihin riitelyn näkökulmasta?
 • Millaisia haasteita paikallisen sopimisen lisääntyminen voi asettaa juridiikalle?
 • Miten koronatietoja käsitellään työpaikoilla oikein?
 • Mitä voimme oppia viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä?


Päivä huipentuu työsopimusklinikkaan. Klinikalla pääset kysymään asiantuntijoilta sinua askarruttavia kysymyksiä TES-shoppailun, kilpailukieltosopimusten sekä työsuhteen päättymisen jälkeisen takaisinottovelvoitteen teemoista.

Asiantuntijoiden monipuolisia näkemyksiä ja päivänpolttavia aiheita yhteen kokoavan päivän puheenjohtajana toimii asianajaja, osakas Timo Jarmas Eversheds Asianajotoimistosta.

Tule mukaan avartamaan ymmärrystäsi työoikeuden ajankohtaisista teemoista ja saamaan uusia näkökulmia työhösi!

Kenelle?

 • HR-johdolle ja -asiantuntijoille
 • esimiehille
 • työoikeusjuristeille
 • työntekijä- ja työnantajajärjestöjen asiantuntijoille ja asiamiehille

Ohjelma

Puheenjohtaja Timo Jarmas, asianajaja, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy


8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa!

9:05 Orientaatio: Mikä juuri nyt työpaikoilla puhututtaa ja miksi?

 • Miten viimeisin vuosi on vaikuttanut riitoihin?
 • Mistä ollaan oltu samaa mieltä? Millaisista asioista tällä hetkellä riidellään?

Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti
Timo Jarmas, asianajaja, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy

9:30 Tärkeimmät työlakien uudistukset: mikä muuttuu ja mitä uudistuksilla tavoitellaan?

 • Uusi yhteistoimintalaki
 • Whistleblower-direktiivi
 • Kilpailukieltosopimukset
 • Mitä uutta EU:sta?

Nico Steiner, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö

10:15 Tauko

10:30 Työpaikalla tapahtuvan sopimisen lisääntyminen: haasteet juridiikalle ja työpaikan osaamiselle

 • Miten lainsäädäntö raamittaa sopimista?
 • Työehtosopimukseen sidotun vs. järjestäytymättömän työnantajan työpaikka
 • Kuka edustaa ja ketä?
 • Neuvottelutilanteet käytännössä

Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti 
Kommentoimassa Anu-Tuija Lehto, SAK


11:30 Viimeaikainen ajatuksia herättänyt oikeuskäytäntö

 • KKO 2021:17, yhteistoimintalain hyvitys työsuhteen ehtojen muutostilanteessa
 • KKO 2021:9, irtisanomisperusteeseen vetoamisen kohtuullinen aika
 • KKO:2020:74, uudelleensijoitusvelvollisuus henkilöperusteisessa irtisanomisessa
 • Lisäksi mahdollisesti muuta tuoretta oikeuskäytäntöä kevään ajalta
 • Mitä ratkaisuista voi oppia?

Maria Penttilä, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Roihu Oy
Markus Lohi, asianajaja, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy

12:10 Lounas

13:10 Kuulemista ja selvittämistä – miten menettelyt toteutetaan työpaikoilla oikein?

Maisa Nikkola, asianajaja, osakas, Bird & Bird

14:00 Tietoisku: Tietosuoja pandemia-aikana – miten tietoja käsitellään oikein?

 • Koronatieto – terveydentilaa koskeva tieto?
 • Miten koronatietoja käsitellään työpaikoilla


Leena Alapuranen, OTL, tietosuojajohtaja

14:30 Kahvitauko

14:50 Työsopimusklinikat: kysymyksiä ja vastauksia

1) Yritystoiminnan muutokset ja työehtosopimukset (tes-shoppailu)
2) Kilpailukieltosopimukset
3) Työsuhteen päättymisen jälkeinen takaisinottovelvoite

Klinikan vetäjinä toimivat Timo Jarmas, asianajaja, osakas, Eversheds Asianajotoimisto Oy ja Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti

15:50 Koonti ja loppukeskustelu

16:00 Ajankohtaispäivä päättyy


Kouluttajat

Timo Jarmas, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Eversheds

Timo Jarmas on erikoistunut työoikeuteen ja riitojen ratkaisuun. Timolla on pitkä kokemus työ- ja virkamiesoikeudellisista prosesseista yleisissä tuomioistuimissa ja hallinto-oikeuksissa. Lisäksi hänellä on monipuolinen kokemus työturvallisuusrikosasioista ja välimiesmenettelyistä. Timon asiantuntemus kattaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti yritystoiminnan uudelleenjärjestelyihin, yhteistoimintamenettelyyn, johtaja- ja työsopimuksiin sekä työehtosopimusten soveltamiseen ja vaihtamiseen liittyvät kysymykset. Hän neuvoo kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita vaativissa työoikeudellisissa kysymyksissä ja pitää koulutuksia, luentoja ja seminaariesityksiä työoikeudesta. Timo toimii Eversheds Asianajotoimisto Oy:n työoikeus -osaamisryhmän sekä koulutus ja julkaisut -osaamisryhmän vetäjänä.

Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti

OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja on puolueeton työoikeuden moniosaaja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus opettajana ja kouluttajana eri yhteisöissä sekä kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajana. Muun ohessa hän on osallistunut lainvalmisteluun, työneuvoston ja työtuomioistuimen toimintaan.

Nico Steiner, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Nico Steiner toimii työ- ja elinkeinoministeriössä työelämän sääntely -ryhmässä. Pääasiallisesti hänen tehtäviinsä kuuluu työlainsäädännön valmistelu.

Anu-Tuija Lehto, lakimies, SAK

Varatuomari, LL.M., Anu-Tuija Lehto on SAK:n lakimies sekä työtuomioistuimen jäsen. Hän on osallistunut työaikalakia valmistelleen työryhmän työhön.

Maria Penttilä, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Roihu

Asianajaja, varatuomari Maria Penttilä on erityisesti työoikeuteen erikoistuneen Asianajotoimisto Roihu Oy:n osakas. Marialla on yli kymmenen vuoden laaja ja monipuolinen kokemus erilaisten työoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. Maria konsultoi päivittäin työnantajia heidän arkisissa työoikeuden haasteissa ja hoitaa myös työsuhteeseen ja sen päättymiseen liittyviä vaativia oikeudenkäyntejä. Maria myös kouluttaa aktiivisesti erityisesti työoikeuden alalla.

Maisa Nikkola, osakas, asianajaja, Bird & Bird

Osakas, asianajaja Maisa Nikkola johtaa Bird & Birdin Suomen ja Pohjoismaiden työoikeusryhmiä. Maisalla on yli viidentoista vuoden kokemus työsuhteisiin liittyvästä oikeudellisesta neuvonnasta ja hän onkin yksi Suomen arvostetuimmista työoikeuden asiantuntijoista. Maisa avustaa sekä kansallisia että kansainvälisiä yrityksiä laaja-alaisesti työoikeudellisissa asioissa. Useat kansainväliset asianajopalveluita arvioivat hakemistot ovat arvioineet Maisan yhdeksi Suomen parhaista työoikeuden asiantuntijoista (PLC Which Lawyer, Chambers and Partners ja the Best Lawyers). Maisa on myös kysytty ja tunnettu luennoitsija työoikeuteen liittyvissä tilaisuuksissa.

Leena Alapuranen, OTL, tietosuojajohtaja

OTL, CIPP/E Leena Alapuranen on tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan perehtynyt lakimies. Leenalla on vankka kokemus tietosuoja-asetuksesta ja sen käytännön soveltamisesta. Leena on toiminut useita vuosia kouluttajana tietosuojaan liittyvissä aiheissa.

Markus Lohi, asianajaja Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen

Asianajaja Markus Lohi työskentelee työ- ja virkaoikeuteen erikoistuneen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorisen palveluksessa. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus työ- ja virkasuhteisiin liittyvien riita- ja rikosasioiden hoitamisesta yleisissä tuomioistuimissa, työtuomioistuimessa ja hallintotuomioistuimissa.

Haluatko ilmoittautua useampaan koulutukseen?
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Työoikeuden ajankohtaispäivä 9.6. (lähikoulutus)

AIKA

9.6.2021 klo 9.00-16.00.

PAIKKA

Scandic Grand Central Helsinki, Vilhonkatu 13


Vasta avattu
Scandic Grand Central Helsinki sijaitsee Helsingin Rautatieasemalla Eliel Saarisen suunnittelemassa upeassa arvorakennuksessa.

MYÖS WEBINAARINA!

Mikäli haluat osallistua webinaariin, ilmoittaudu täältä.

Koulutuksen tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kuukauden ajan.

HINTA

Lähikoulutus (perushinta): 740 € + alv 24% / hlö
Webinaari (perushinta): 690 € + alv 24% / hlö

Julkisen sektorin etuhinta -20% (koodilla julkinen20)

Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)

Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)

Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

 

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Lisätietoja koulutuksesta:

Koulutussuunnittelija Helena Antikainen
Puhelin 040 848 3283
helena.antikainen(at)edita.fiLisätietoja ilmoittautumisesta:
Edita Publishing Oy
Lakikoulutus
puh. 020 450 2040
[email protected]edita.fi

Editan lakikoulutukset ja covid-19-virukseen varautuminen


Voit osallistua tapahtumaan turvallisin mielin. Seuraamme tarkasti koronavirustilannetta, noudatamme viranomaisten antamia ohjeita ja tiedotamme osallistujille mahdollisista muutoksista.
 • Istumapaikat on aseteltu turvavälein. Paikan päällä osallistujia opastetaan huolehtimaan turvaväleistä.
 • Kokoushotellin henkilökunta kiinnittää erityistä huomiota tilojen ja pintojen puhdistamiseen.
 • Osallistujien käytössä on käsidesiannostelijoita.
 • Edita jakaa koulutuspaikalla osallistujien käyttöön kertakäyttömaskeja.
 • Halutessasi voit seurata koulutusta myös täysin etänä, webinaarin välityksellä.
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää