Testi | Testi 2 | Testi 3

Työntekijän sairauspoissaolot: palkanmaksu, irtisanominen, tietosuoja, työterveyshuolto 14.-15.9. -seminaari

Vähennä sairauspoissaoloja ja hoida työkyvyttömyystilanteet juridisesti oikein!

Mitä työkyvyttömyys tarkoittaa työnantajan palkanmaksuvelvoitteen ja työntekijän työntekovelvoitteen kannalta? Mitä tehdä jos herää epäily, että työntekijä on poissa väärin perustein? Milloin sairaus on irtisanomisperuste? Mitä kaikkea työnantajan on tehtävä ennen irtisanomista?

Entä miten työntekijöiden terveydentilatietoja tulee käsitellä ja kuinka tietosuoja-asetus (GDPR) on tähän vaikuttanut? Miten työterveyshuollon ja organisaation välinen yhteistyö toimisi parhaiten? Miten työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyötä voidaan tehostaa?

Sairauspoissaolot ovat organisaatioissa suuri kuluerä ja johtamiskäytänteiden haastaja. On tärkeää, että työpaikalle on rakennettu hyvät sairauspoissaolokäytännöt ja että erilaiset työkyvyttömyystilanteet hoidetaan oikein. 

Koulutuksen aikana tarkastellaan työkyvyn merkitystä työsuhteen elinkaaren aikana rekrytointivaiheesta työsuhteen päättymiseen. Työlainsäädännön ohella tarkastellaan muun muassa yhdenvertaisuuslakia ja sen merkitystä niin rekrytoinnissa kuin irtisanottaessa sairauden perusteella.

Asiantuntijoiden vetämä koulutus vastaa sairauspoissaoloihin liittyviin haastaviin kysymyksiin. Se tarjoaa lakimiehille, esimiehille ja henkilöstöasioita hoitaville tietoa ja käytännön ratkaisukeinoja työnantajan ja työterveyshuollon välisen vastuunjaon selventämiseen, yhteistyön kehittämiseen ja usein esiintyvien ongelmien ratkaisuun. Pääpaino on työsuhteisessa työssä, mutta tarvittaessa käsitellään myös virkasuhteita (mm. työkyvyn arviointi).

Asiantuntijoina koulutuksessa toimivat OTT Jaana Paanetoja, OTL Leena Alapuranen sekä työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki.

Kenelle?

 • HR-johdolle, -päälliköille ja -asiantuntijoille
 • esimiehille
 • luottamusmiehille ja pääluottamusmiehille
 • työntekijä- ja työnantajajärjestöjen asiantuntijoille ja asiamiehille
 • työoikeuslakimiehille
 • asianajajille, tuomareille
 • työterveyshuollon ammattilaisille

Osallistujalahja

Saat kaupan päälle toistaiseksi voimassa olevan käyttöoikeuden digikirjoihin:
Työoikeus tutuksi, arvo 69€, ja Työturvallisuusoikeus, arvo 82€.

Ohjelma

Päivä 1

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamupala

9:00 Tervetuloa!

9:05 Työkyvyn merkitys ja selvittäminen rekrytointivaiheessa
OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja

 • terveydentilan selvittäminen, työhöntulotarkastus, sopiva/ei-sopiva -lausunnot, erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttava työ
 • koeaikapurku ja sairausloman vaikutus
 • mikä ei ole syrjintää terveydentilan perusteella?
 • miten sopimuksin voi varautua?
 • purkavat ehdot

09:55 Sairauspoissaolot ja palkanmaksu; juridinen kehikko
OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja

 • Oikeus poissaoloon ja sairausajan palkkaan: kaksi eri asiaa
 • Sairaus vai muu työkyvyttömyyden aiheuttaja? Mitä palkkaan oikeuttava tapaturma tarkoittaa?
 • Mitä lääkärintodistuksesta pitäisi osata lukea? Onko koodeilla tai todistuksen alkuperällä merkitystä?
 • Työnantajan palkanmaksuvelvoite erilaisissa käytännön tapauksissa: esimerkkejä diagnooseista ja työtuomioistuimen käytännöistä
 • Työn muokkaukset ja korvaava työ

10:50 Tauko
11:05 Työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyö
työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki

 • Miten työkyvyttömyys todetaan vastaanotolla? Etäkontaktit?
 • Epäselvät diagnoosit ja koodit – apua käytäntöön. Yksityinen vai julkinen hoito.
 • Mitä kaikkea todistuksissa voi lukea; mitä niihin ’saa’ kirjoittaa? Takautuvat todistukset?
 • Mikä on oikea työkyvyttömyysjakson pituus?
 • Mitä hyötyä työterveyslääkärin vastaanotolla käymisestä on?

11:55 Lounas

12:55 Sairauspoissaolo- ja terveystietojen käsittely työpaikalla
OTL, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen

 • Kenellä on oikeus saada tietoonsa työntekijän diagnoosi? Mitä poissaoloista saa työpaikalla puhua? Entä mitä tietoa saa välittää asiakkaalle?
 • tietojen säilyttämisen käytännön ABC
 • muutoksia tietosuoja-asetuksen myötä?

13:45 Kahvitauko

14:00 Miten työntekijöiden ja potilaan terveydentilatietoja käsitellään oikein?
OTL, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen

 • Tietojen vaihto työnantajan ja työterveyshuollon kesken (erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttava työ ja muu työ)
 • huumausainetodistus
 • Mitä saa kertoa, kenelle ja missä vaiheessa?

15:00 Rekisteröidyn työntekijän oikeudet
OTL, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen

 • Oikeat toimintatavat
 • Rekisteröityjen (työntekijöiden) oikeudet
 • Muutokset tietosuoja-asetuksen vuoksi

15:45 Päivä 1 päättyyOhjelma – Päivä 2

08:30 Ilmoittautuminen, aineisto jako ja aamupala

9:00 Tervetuloa!

09:05 Työkyvyn johtaminen
työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki

 • Varhainen välittäminen
 • Päihdeohjelma
 • Erityistilanteet kuten muutos-, tai väkivaltatilanteet ja sisäilmaongelmat
 • Työterveysneuvottelut ja työkyvyn arviointi, työkokeilut
  • käytännön järjestelyt
  • onko työntekijällä velvollisuus osallistua?
  • nuotittaminen
  • neuvottelujen ja työkokeilujen merkitys irtisanomistapauksissa

10:20 Tauko

10:40 Sairauslomaoikeuden väärinkäyttö ja siihen puuttuminen
OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja

 • Mitä palkallisella sairauslomalla saa ja voi tehdä?
 • Hoito-ohjeiden merkitys
 • Miten asiaa on arvioitu oikeuskäytännössä? Esimerkkejä työtuomioistuimesta.

11:20 Milloin työkyvyttömyys voi johtaa työsopimuksen päättymiseen?
OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja

 • Olennainen ja pitkäaikainen työkyvyn heikentyminen
  • Työsuhteen jatkuvuuden ylläpitovelvoite, muun työn tarjoaminen, oman työn räätälöinnit ja sopeuttaminen
 • Voiko sairaus suojata irtisanomiselta?
 • Purkaminen ja raukeaminen

11:55 Yhteenveto
12:00 Koulutus päättyy

Haluatko ilmoittautua useampaan koulutukseen?
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

14.9.-15.9.2020 

PAIKKA

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Voit osallistua myös verkossa. 

Lisäksi koulutuksen tallenne on osallistujien käytössä 2 viikkoa koulutuksen jälkeen.

HINTA

Lähikoulutus (perushinta) 950 € + alv 24% / hlö

Webinaari (perushinta): 870 € + alv 24% / hlö

Myös webinaarina!

Mikäli haluat osallistua webinaariin, ilmoittaudu täältä.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 590 € + alv 24% / hlö

6-10 osallistujaa: 490 € + alv 24% / hlö

Julkisen sektorin etuhinta -20% (koodilla julkinen20)

Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)

Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)

Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.


KOULUTTAJAT

OTT Jaana Paanetoja
OTL Leena Alapuranen
Työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki


VARMISTA PAIKKASI ENNEN

31.08.2020


Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Edita Publishing Oy
Lakikoulutus
puh. 020 450 2040
[email protected]edita.fi

Lisätietoja koulutuksesta:

Kehityspäällikkö Pirita Lyytikäinen
Puhelin 040 8602520
pirita.lyytikainen(at)edita.fiKoulutusosallistujan Edilex-etu

Koulutuksen hintaan kuuluu Edilex Peruspalvelun käyttöoikeus, joka alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy neljä viikkoa koulutuksen jälkeen.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää