Testi | Testi 2 | Testi 3

Työntekijän sairauspoissaolot: palkanmaksu, irtisanominen, tietosuoja, työterveyshuolto 14.-15.9. -webinaari

Vähennä sairauspoissaoloja ja hoida työkyvyttömyystilanteet juridisesti oikein!

Mitä työkyvyttömyys tarkoittaa työnantajan palkanmaksuvelvoitteen ja työntekijän työntekovelvoitteen kannalta? Mitä tehdä jos herää epäily, että työntekijä on poissa väärin perustein? Milloin sairaus on irtisanomisperuste? Mitä kaikkea työnantajan on tehtävä ennen irtisanomista?

Entä miten työntekijöiden terveydentilatietoja tulee käsitellä ja kuinka tietosuoja-asetus (GDPR) on tähän vaikuttanut? Miten työterveyshuollon ja organisaation välinen yhteistyö toimisi parhaiten? Miten työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyötä voidaan tehostaa?

Sairauspoissaolot ovat organisaatioissa suuri kuluerä ja johtamiskäytänteiden haastaja. On tärkeää, että työpaikalle on rakennettu hyvät sairauspoissaolokäytännöt ja että erilaiset työkyvyttömyystilanteet hoidetaan oikein. 

Koulutuksen aikana tarkastellaan työkyvyn merkitystä työsuhteen elinkaaren aikana rekrytointivaiheesta työsuhteen päättymiseen. Työlainsäädännön ohella tarkastellaan muun muassa yhdenvertaisuuslakia ja sen merkitystä niin rekrytoinnissa kuin irtisanottaessa sairauden perusteella.

Asiantuntijoiden vetämä koulutus vastaa sairauspoissaoloihin liittyviin haastaviin kysymyksiin. Se tarjoaa lakimiehille, esimiehille ja henkilöstöasioita hoitaville tietoa ja käytännön ratkaisukeinoja työnantajan ja työterveyshuollon välisen vastuunjaon selventämiseen, yhteistyön kehittämiseen ja usein esiintyvien ongelmien ratkaisuun. Pääpaino on työsuhteisessa työssä, mutta tarvittaessa käsitellään myös virkasuhteita (mm. työkyvyn arviointi).

Asiantuntijoina koulutuksessa toimivat OTT Jaana Paanetoja, OTL Leena Alapuranen sekä työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki.

Kenelle?

 • HR-johdolle, -päälliköille ja -asiantuntijoille
 • esimiehille
 • luottamusmiehille ja pääluottamusmiehille
 • työntekijä- ja työnantajajärjestöjen asiantuntijoille ja asiamiehille
 • työoikeuslakimiehille
 • asianajajille, tuomareille
 • työterveyshuollon ammattilaisille

Osallistujalahja

Saat kaupan päälle toistaiseksi voimassa olevan käyttöoikeuden digikirjoihin:
Työoikeus tutuksi, arvo 69€, ja Työturvallisuusoikeus, arvo 82€.

Ohjelma

Päivä 1

9:00 Tervetuloa!

9:05 Työkyvyn merkitys ja selvittäminen rekrytointivaiheessa
OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja

 • terveydentilan selvittäminen, työhöntulotarkastus, sopiva/ei-sopiva -lausunnot, erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttava työ
 • koeaikapurku, sairausloman vaikutus
 • purkavat ehdot

09:50 Sairauspoissaolot ja palkanmaksu; juridinen kehikko
OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja

 • Oikeus poissaoloon ja sairausajan palkkaan?
 • Sairaus vai muu työkyvyttömyyden aiheuttaja? Mitä palkkaan oikeuttava tapaturma tarkoittaa?
 • Mitä lääkärintodistuksesta pitäisi osata lukea?
 • Työnantajan palkanmaksuvelvoite erilaisissa käytännön tapauksissa
 • Työn muokkaukset ja korvaava työ

10:40 Tauko

10:55 Työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyö
työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki

 • Miten työkyvyttömyys todetaan vastaanotolla? Etäkontaktit?
 • Epäselvät diagnoosit ja koodit – apua käytäntöön. Yksityinen vai julkinen hoito.
 • Mitä kaikkea todistuksissa voi lukea; mitä niihin ’saa’ kirjoittaa? Takautuvat todistukset?
 • Mikä on oikea työkyvyttömyysjakson pituus?
 • Mitä hyötyä työterveyslääkärin vastaanotolla käymisestä on?

11:45 Pienryhmäkeskustelu Hangouts-ohjelmassa: Haastavien tilanteiden käsittely (kouluttajat antavat keskustelun aiheen, ja jokaisessa keskustelussa on yksi kouluttajista mukana)

12:05 Lounastauko

13.05 Koonti ryhmäkeskusteluista

13.10 Sairauspoissaolo- ja terveystietojen käsittely työpaikalla
OTL, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen

 • Kenellä on oikeus saada tietoonsa työntekijän diagnoosi? Mitä poissaoloista saa työpaikalla puhua? Entä mitä tietoa saa välittää asiakkaalle?
 • tietojen säilyttämisen käytännön ABC
 • muutoksia tietosuoja-asetuksen myötä?

13:50 Tauko

14:05 Miten työntekijöiden ja potilaan terveydentilatietoja käsitellään oikein?
OTL, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen

 • Tietojen vaihto työnantajan ja työterveyshuollon kesken (erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttava työ ja muu työ)
 • huumausainetodistus
 • Mitä saa kertoa, kenelle ja missä vaiheessa?

15:05 Rekisteröidyn työntekijän oikeudet
OTL, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen

 • Oikeat toimintatavat
 • Rekisteröityjen (työntekijöiden) oikeudet
 • Muutokset tietosuoja-asetuksen vuoksi

15:45 Päivä 1 päättyy

Ohjelma – Päivä 2

9:00 Tervetuloa!

09:05 Työkyvyn johtaminen
työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki

 • Varhainen välittäminen
 • Päihdeohjelma
 • Erityistilanteet kuten muutos-, tai väkivaltatilanteet ja sisäilmaongelmat
 • Työterveysneuvottelut ja työkyvyn arviointi, työkokeilut
 • käytännön järjestelyt
 • velvollisuus osallistua
 • nuotittaminen

10:20 Tauko

10:40 Sairauslomaoikeuden väärinkäyttö ja siihen puuttuminen
OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja

 • Mitä palkallisella sairauslomalla saa ja voi tehdä?
 • Hoito-ohjeiden merkitys
 • Miten asiaa on arvioitu oikeuskäytännössä?

11:20 Milloin työkyvyttömyys voi johtaa työsopimuksen päättämiseen?
OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja

 • Olennainen ja pitkäaikainen työkyvyn heikentyminen
 • Työsuhteen jatkuvuuden ylläpitovelvoite
 • Voiko sairaus suojata irtisanomiselta?
 • Purkaminen ja raukeaminen

11:55 Yhteenveto
12:00 Koulutus päättyy

Työntekijän sairauspoissaolot: palkanmaksu, irtisanominen, tietosuoja, työterveyshuolto 14.-15.9. -webinaari

AIKA

14.9.-15.9.2020 

PAIKKA

Koulutus toteutetaan verkossa.

Lisäksi koulutuksen tallenne on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

HINTA

Webinaari (perushinta): 870 € + alv 24% / hlö

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 590 € + alv 24% / hlö

6-10 osallistujaa: 490 € + alv 24% / hlö

Julkisen sektorin etuhinta -20% (koodilla julkinen20)

Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)

Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)

Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin, esimerkiksi ryhmäalennuksiin.


KOULUTTAJAT

OTT Jaana Paanetoja

OTL Leena Alapuranen

työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ

10.9.2020


Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Edilex Pro -asiakaspalvelu
puh. 020 450 2040
edilexpro(at)edita.fi


Lisätietoja koulutuksesta:

Kehityspäällikkö Pirita Lyytikäinen
Puhelin 040 8602520
pirita.lyytikainen(at)edita.fi


Koulutusosallistujan Edilex-etu

Koulutuksen hintaan kuuluu Edilex Peruspalvelun käyttöoikeus, joka alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy neljä viikkoa koulutuksen jälkeen.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää