Sisältöä ladataan, odota hetki...

Systeemitietoisuus pedagogisissa yhteisöissä

Koulutus

Koulutukset auttavat kehittämään systeemitietoista toimintakulttuuria työyhteisössä.

Koulutusvaihtoehdoista voi valita omaan työyhteisöön sopivan kokonaisuuden:

1. Avaimia systeemitietoiseen toimintakulttuuriin

 • Sopii esimerkiksi puolen päivän VESOksi sellaisenaan
 • Itsenäinen tilauskoulutuspaketti

Sisällöt:

 • Johdatus systeemitietoiseen toimintakulttuuriin
 • Oppiva pedagoginen yhteisö
 • Työyhteisön haastavat tilanteet ja ristiriitojen rakentavat ratkaisut

Hyödyt osallistujille:

 • Auttaa ymmärtämään ja kehittämään systeemitietoista toimintakulttuuria omassa yhteisössä
 • Antaa yhteisen kielen ja käsitteet systeemisten ilmiöiden tarkasteluun
 • Tarjoaa konkreettisia malleja ristiriitojen ratkaisemiseen

2. Toimintakulttuurin muutosvalmennus

 • 2 x 1,5 h aloitusluennot henkilöstölle
 • Esihenkilö-/johtoryhmävalmennus 2 x 2h
 • 2 x koko päivän valmennus koko henkilöstölle

3. Moduulikoulutukset: pedagogiset yhteisöt


Esimerkkejä koulutuksen koostamisesta:

YHDEN PÄIVÄN PAKETTI 3 moduulia (Johdatus systeemitietoiseen toimintakulttuuriin + valitse kaksi muuta moduulia)

KAHDEN PÄIVÄN PAKETTI 6 moduulia (Johdatus systeemitietoiseen toimintakulttuuriin + valitse viisi muuta moduulia)

KOLMEN PÄIVÄN PAKETTI 9 moduulia (Johdatus systeemitietoiseen toimintakulttuuriin + valitse kahdeksan muuta moduulia)

Hyödyt:

 • Auttaa ymmärtämään ja kehittämään systeemitietoista toimintakulttuuria omassa yhteisössä
 • Lisää edellytyksiä yhteistyöhön muiden systeemistä lähestymistapaa käyttävien organisaatioiden kanssa (mm. sote ja perhetyö)
 • Antaa yhteisen kielen ja käsitteet systeemisten ilmiöiden tarkasteluun
 • Antaa välineitä systeemitietoisen toimintakulttuurin mukaiselle pedagogiselle johtajuudelle
 • Tarjoaa malleja ristiriitojen (mm. pirulliset ongelmat) ratkaisemiseen

Moduulitarjotin: pedagogiset yhteisöt

A Systeemitietoinen toimintakulttuuri
A1 Johdatus systeemitietoiseen toimintakulttuuriin *
A2 Luottamus yhteisön voimavarana
A3 Rakentava vuorovaikutus huoltajien kanssa
A4 Systeemitietoinen verkostoyhteistyö

B Systeemisten elementtien malli
B1 Mielen mallit
B2 Toiminnan reunaehdot ja pedagogiikka
B3 Systeemiset elementit ja sosiaalisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti kestävät ratkaisut
B4 Ihmisyys, yhdenvertaisuus ja sivistys osana pedagogisia systeemejä

C Valmentava työote
C1 Oppiva pedagoginen yhteisö
C2 Pedagogisen yhteisön kieli- ja vuorovaikutustietoisuus
C3 Työyhteisön haastavat tilanteet
C4 Valmentavat työtavat oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa

* Johdatus systeemitietoiseen toimintakulttuuriin kuuluu jokaiseen koulutuspakettiin

Systeemitietoisuus pedagogisissa yhteisöissä

Kysy lisätietoja tai tilaa koulutus

Jos haluat lisätietoja koulutusohjelmasta tai haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai oppilaitokseesi, voit olla suoraan yhteydessä meihin: [email protected] tai 050 328 3440.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan aina yhteistyössä tilaajan kanssa.

Kouluttajat


Tiina Luomanen
 (KM) työskentelee tällä hetkellä Opetushallituksessa opetusneuvoksena, jonka vastuualueeseen kuuluu opetussuunnitelman kehittäminen. Luomasella on luokanopettajan ja erityisopettajan koulutus sekä pitkä kokemus oppilaitosjohtamisen tehtävistä. Hän on ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja työyhteisövalmentaja.

Tiina Luomanen on täydentänyt osaamistaan työ- ja organisaatiopsykologian, henkilöstöjohtamisen ja coachingin opinnoilla. Hän on kokenut pedagogisten yhteisöjen, johtoryhmien ja johtajien kouluttaja.Laura Luomanen-Jaakkola
 (KM) on toiminut pitkään opettajana ja kouluttanut opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia digitalisaation ja muuttuvien toimintakulttuurien teemoista. Luomanen-Jaakkolalla on laaja kokemus opetusteknologia-alan yrityksistä kouluttajana sekä operatiivisena ja ammatillisen kehittymisen johtajana.

Laura Luomanen-Jaakkola on tehnyt töitä koulutusviennin parissa useiden kansainvälisten kouluorganisaatioiden kanssa. Hän hyödyntää valmentavia menetelmiä työssään ja työskentelee projektinhallinnan sekä organisaatioiden osaamisen kehittämisen parissa myös opetussektorin ulkopuolella.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää