Testi | Testi 2 | Testi 3

CIPP/E + CIPM - sertifioi tietosuojaosaamisesi

Sertifioidu tietosuojan asiantuntijana! - Certify your privacy knowledge!

Tietosuojaosaajan sertifikaatit (CIPP/E + CIPM) voit hankkia nyt Editalta tehokkaina ja vuorovaikutteisina webinaarisarjoina.

Valmennuskokonaisuus tarjoaa monipuoliset tiedot tietosuojalainsäädännöstä, henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyvistä rooleista ja vastuista, hyvistä tietosuojakäytänteistä, tietosuojan johtamisesta, valvovien viranomaisten toiminnasta ja sanktioista.

Monipuolinen ja osallistava valmennuskokonaisuus valmentaa kansainvälisen tietosuojayhteisön IAPP:n CIPP/E- ja CIPM-sertifiointikokeisiin.


Kouluttajina toimivat Tietosuoja ja yksityisyyden suoja -ryhmän vetäjä, Senior Counsel Tobias Bräutigam sekä Associate Milla Keller Asianajotoimisto Bird & Birdistä.

International Association of Privacy Professionals (IAPP) on maailman suurin tietosuoja-ammattilaisten järjestö, jonka tehtävänä on kehittää tietosuoja-asiantuntemusta maailmanlaajuisesti. IAPP:n tietosuojasertifioinnit täyttävät kansainvälisesti tunnustetun ISO 17024: 2012 vaatimusstandardin.

CIPP/E-sertifikaatti (Certified Information Privacy Professional, Europe) edellyttää tietosuoja-asiantuntijalta tietosuojasääntelyn ja sen soveltamiskäytäntöjen monipuolista osaamista.

CIPP/E-valmennuskokonaisuus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Millainen on eurooppalaisen tietosuojasääntelyn kokonaisuus?
 • Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn periaatteet yleisesti ja esimerkiksi arkaluontoisten tietojen osalta erityisesti?
 • Mitkä ovat henkilön itsensä oikeudet omien tietojensa suhteen?
 • Mitkä ovat henkilötietojen käsittelijän ja rekisterinpitäjän roolit ja vastuut - mitä haasteita roolijakoon liittyy?
 • Mitä on syytä huomioida kansainvälisen tietojensiirron osalta?
 • Miten valvovat viranomaiset toimivat, ja millaiset ovat sanktiot tietosuojarikkomuksista?


CIPM-sertifikaatti (Certified Information Privacy Manager) vaatii laaja-alaista ymmärrystä organisaatiolähtöisen tietosuojaohjelman rakentamisesta, ylläpitämisestä ja johtamisesta.

CIPM-valmennuskokonaisuus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka rakentaa organisaation tarpeista lähtevä tietosuojaohjelma, joka huomioi tiedon koko elinkaaren ja tiedon käsittelyn eri vaiheet?
 • Miten tietosuojaohjelmaa johdetaan hyvin?
 • Miten tietosuojasta huolehtiminen tulisi vastuuttaa organisaatiossa?
 • Miten kouluttaa henkilökuntaa tietosuoja-asioissa onnistuneesti - työntekijöiden vastuualueet huomioiden?
 • Miten arvioida tietosuojaan liittyvät riskit?
 • Miten toimia tietosuojaloukkauksissa?


Valmennuksen toteutustapa:

Sekä CIPP/E- että CIPM-valmennus toteutetaan neljän vuorovaikutteisen webinaarikoulutuksen kokonaisuutena. Kummankin koulutuskokonaisuuden rakenne tukee laajan tietokokonaisuuden omaksumista, vuorovaikutuksessa oppimista ja kokeessa menestymistä.


Yksittäisen valmennuksen rakenne:

 • Webinaari 1: Vuorovaikutteiset luennot (3,5 tuntia)
 • Webinaari 2: Vuorovaikutteiset luennot, lopussa case studyn kuvaus (3,5 tuntia)
 • Webinaari 3: Pienryhmävalmennukset, case studyn käsittely (1,5 tunti/pienryhmä)
 • Webinaari 4: Kertaus ja preppaus sertifiointikokeeseen (3 tuntia)


Koulutuksen luennot, materiaalit ja sertifiointikoe ovat englanniksi. Vapaamuotoiset keskustelut koulutuksen aikana käydään suomeksi (osallistujien ennakkoon esittämästä toiveesta myös vapaamuotoinen keskustelu voidaan joissain pienryhmissä käydä englanniksi).


Kenelle?

Koulutus sopii mm.

 • tietosuojavastaaville
 • lakimiehille, asianajajille
 • ICT-ammattilaisille
 • compliance-asiantuntijoille
 • HR-asiantuntijoille
 • muille, jotka haluavat syventää tietosuoja-asiantuntemustaan ja sertifioida tietosuojaosaamisensa.

Sertifiointikokeet:

Koulutuksen hintaan kuuluvat sertifiointikokeet voit suorittaa vuoden sisällä koulutukseen osallistumisesta - itsellesi sopivana ajankohtana. Koetilaisuuksia järjestetään eri puolilla Suomea, ja nyt sertifiointikokeen voi suorittaa myös etänä. Testikeskuksen toimistomaksu (65€) ei sisälly kokeen hintaan.

Halutessasi voit osallistua vain toisen sertifikaatin valmennusohjelmaan:
CIPP/E-koulutusohjelma (neljän webinaarin sarja) 
CIPM-koulutusohjelma (neljän webinaarin sarja) 

Kuusi syytä osallistua valmennukseen:


1. Koulutuksen käytyäsi tunnet tietosuojalainsäädäntöä ja ja sen soveltamiskäytäntöä monipuolisesti
2. Opit rakentamaan tietosuojaohjelman sekä organisoimaan ja johtamaan oman organisaatiosi tietosuojatoimintaa
3. Voit poimia kokeneen asiantuntijan näkemyksiä, vinkkejä ja suosituksia haastavien tilanteiden ratkaisemiseen
4. Saat käytännönläheistä preppausta sertifiointikokeeseen
5. Voit vaihtaa ajatuksia muiden tietosuoja-asiantuntijoiden kanssa kanssa
6. Liityt suureen, kansainväliseen tietosuoja-ammattilaisten verkostoon.


Koulutuksen hintaan sisältyvät:

 • Vuorovaikutteiset webinaarivalmennukset asiantuntijaluentoineen, pienryhmäkeskusteluineen ja harjoituksineen. Sekä CIPP/E- ja CIPM-valmennuskokonaisuus koostuu neljästä webinaaritapaamisesta.
 • Materiaalit sähköisessä muodossa.
 • Sertifiointikoe, jonka ajankohdan ja paikan voit valita.
 • IAPP:n jäsenyys vuodeksi ja pääsy IAPP:n ylläpitämiin kattaviin tietosuoja-aineistoihin, tapahtumiin ja yli 30000 tietosuoja-ammattilaisen verkostoitumisalustaan


Koulutuksen luennot pidetään englanniksi ja vapaamuotoiset keskustelut koulutuksen aikana suomeksi. Englanninkieliset luennot auttavat sisäistämään hyvin englanninkielisen terminologian, jonka osaaminen on sertifiointikokeessa tärkeää.

Kouluttajat

Tobias Bräutigam, Senior Counsel, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Tobias Bräutigam on yksi Euroopan johtavista tietosuoja-asiantuntijoista, ja hän vetää Bird & Birdin Helsingin toimiston Tietosuoja ja yksityisyyden suoja –ryhmää. Tobias on avustanut asiakkaitaan laajoissa GDPR-projekteissa, jotka ovat sisältäneet muun muassa globaalien tiedonhallintastrategioiden käyttöönottoa sekä paikallisen tietosuojalainsäädännön mukaisten compliance-ohjelmien kehittämistä. Ennen siirtymistään Bird & Birdille vuonna 2016 hän toimi senior legal counselina Microsoftin ja Nokian palveluksessa vastaten yritysten tietosuojasta globaalisti. Tobias on toiminut IAPP:ssä lukuisten eri toimielinten jäsenenä (mm. European Advisory Board), ja on tällä hetkellä IAPP:n juristeista koostuvan asiantuntijalautakunnan jäsen (Privacy Bar Section Advisory Board). Syksyllä 2020 Tobias nimitettiin tietosuojavaltuutetun toimiston asiantuntijalautakunnan varajäseneksi. Hän toimii informaatio-oikeuden dosenttina kahdessa eri yliopistossa ja kirjoittaa säännöllisesti alan tieteellisiin julkaisuihin.

Milla Keller, Associate, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Milla Keller työskentelee associate-juristina Bird & Birdin Helsingin toimiston Kaupalliset sopimukset ja Tietosuoja ja yksityisyyden suoja -ryhmissä. Hän avustaa asiakkaita tietosuojalainsäädännön vaatimusten noudattamisessa, mikä sisältää esimerkiksi erinäisten dokumenttien ja ohjeiden laatimista, kansainvälisiä tiedonsiirtoja, uusien teknologioiden tietosuojavaikutuksia ja markkinointia koskevien kysymysten selvitystä sekä tietosuojasopimusten laatimista ja neuvottelua. Milla on aktiivinen jäsen IAPP:ssä (International Association of Privacy Professionals). Tällä hetkellä Milla toimii IAPP:n Suomen jaoston puheenjohtajistossa (Chapter Chair).

Kansainvälisen tietosuojaorganisaatio IAPPin myöntämät sertifikaatit vahvistavat tietosuojaosaamisesi:

 
CIPP/E-sertifikaatti (Certified Information Privacy Professional, Europe) edellyttää tietosuoja-asiantuntijalta tietosuojasääntelyn ja sen soveltamiskäytäntöjen monipuolista osaamista.


CIPM-sertifikaatti
 (Certified Information Privacy Manager) vaatii laaja-alaista ymmärrystä organisaatiolähtöisen tietosuojaohjelman rakentamisesta, ylläpitämisestä ja johtamisesta.
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

CIPP/E-valmennus: 2.12.2020-17.12.2020
CIPM-valmennus: 13.1.2021-1.2.2021


PAIKKA

Valmennuskokonaisuus toteutetaan vuorovaikutteisina webinaareina.

Webinaarien tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen.

HINTA

CIPP/E+CIPM-kokonaisuus:

3980 euroa + alv. 24 %

Julkinen sektori, Lakimiesliiton jäsenet ja Edilexin käyttäjät 3184 euroa + alv. 24 % (etu -20 % perushinnasta)

Koulutuksen hintaan sisältyvät:

 • Vuorovaikutteiset webinaarivalmennukset asiantuntijaluentoineen, pienryhmäkeskusteluineen ja harjoituksineen. 
 • Materiaalit sähköisessä muodossa.
 • Sertifiointikoe, jonka ajankohdan ja paikan voit valita.
 • IAPP:n jäsenyys vuodeksi ja pääsy IAPP:n ylläpitämiin kattaviin tietosuoja-aineistoihin, tapahtumiin ja yli 30000 tietosuoja-ammattilaisen verkostoitumisalustaan

Koulutusosallistujan Edilex-etu

Koulutuksen hintaan kuuluu Edilex Peruspalvelun käyttöoikeus, joka alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy neljä viikkoa koulutuksen jälkeen.


Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Edita Publishing Oy
Lakikoulutus
puh. 020 450 2040
[email protected]edita.fi

Lisätietoja koulutuksesta:

Kehityspäällikkö Pirita Lyytikäinen
Puhelin 040 8602520
pirita.lyytikainen(at)edita.fi

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää