Sisältöä ladataan, odota hetki...

Yksityiset tiet, 2. tark. laitos

Painettu kirja

Yksityiset tiet on vuonna 1963 voimaan tullutta yksityisteitä koskevaa lainsäädäntöä koskeva perusteos ja käsikirja, joka on välttämätön apuväline tie- ja kiinteistöasioiden kanssa ammatikseen työskenteleville sekä myös yksityisteiden tiekunnille ja tieosakkaille.
Teoksessa käsitellään yksityistielakia ottaen huomioon siihen tulleet muutokset sekä myös muutokset muussa läheisesti yksityistielakiin liittyvässä lainsäädännössä. Yksityisteihin liittyvä, vähän tunnettu oikeuskäytäntö on esillä teoksessa hyvin kattavasti. Teoksen tarkoituksena on lisätä tielainsäädännön yleistä tunnettuisuutta ja siten ehkäistä teitä koskevia riitaisuuksia ja muutoksenhakuja tuomioistuimiin.
Kirja sopii myös oppikirjaksi yliopistoihin, korkeakouluihin ja muihin alan oppilaitoksiin. Kirjan kirjoittajalla on vankka käytännön kokemus tieasioissa yksityistietoimitusten toimitusinsinöörinä ja maaoikeuden puheenjohtajana.

Toisessa tarkistetussa laitoksessa (kovakantinen) on huomioitu myös uusin oikeuskäytäntö.

Sisällysluettelo

Esipuhe

1. Johdanto-osa
1.1. Peruskäsitteitä ja yleisiä lähtökohtia
1.2. Teitä koskevan lainsäädännön historia
1.3. Vuoden 1962 yksityistielaki ja sen soveltamisala
1.4. Vuoden 1962 yksityistielain myöhemmät muutokset
1.5. Yksityisiä teitä koskevat toimitukset

2. Yksityisteiden hallinnoiminen
2.1. Taustaa
2.2. Tiekunta
2.3. Tiekunnan toimielimet ja nimenkirjoitus
2.4. Tiekunnan kokous
2.5. Tiekunnan tien lakkauttaminen sekä muunlainen tien muuttaminen
2.6. Tiekunnan päätöksen saattaminen tielautakunnan ratkaistavaksi sekä päätöksen täytäntöönpano
2.7. Tieosakkaat, jotka eivät muodosta tiekuntaa

3. Tieoikeus
3.1. Tieoikeuden kohde ja haltija
3.2. Tieoikeuden tunnusmerkistö ja sisältö
3.3. Perustieoikeuden perustamisen edellytykset YksTL 8 :n mukaan
3.4. Tieoikeuden perustaminen ennestään olevaan tiehen
3.5. Ulospääsytie kiinteistölle
3.6. Ajaltaan tai muutoin rajoitettu tieoikeus
3.7. Väliaikainen kulkuoikeus
3.8. Tilapäinen tieoikeus
3.9. Tieoikeuden siirtäminen tai muu muuttaminen
3.10. Tieoikeuden lakkauttaminen
3.11. Tieoikeuden lakkaaminen

4. Muut yksityistielain mukaiset käyttöoikeudet
4.1. Oikeuksien sisältö
4.2. Tavallisimmat tieoikeuden liitännäiskäyttöoikeudet
4.3. Tieosakkaan oikeus tienpitoaineen ottamiseen sekä tien muu käyttö maa-aineksen kuljetukseen
4.4. Käyttöoikeus puutavaran varastointiin
4.5. Oikeuksien muuttaminen tai poistaminen

5. Tien tekemisen edellytykset ja toteuttaminen
5.1. Tien rakentamisesta yleensä
5.2. Tien suunnasta ja leveydestä päättäminen
5.3. Olemassa olevan tiestön ottaminen huomioon
5.4. Luontoarvojen ja ympäristön kulttuuriarvojen huomioon ottaminen
5.5. Tien perustaminen asemakaava-alueella ja suunnittelutarve-alueella
5.6. Natura 2000 -verkoston huomioon ottaminen tietä tehtäessä

6. Tiekorvaukset
6.1. Yleistä tiekorvauksista
6.2. Perustieoikeuden perustaminen
6.3. Tieoikeuden lakkauttaminen ja muu muuttuminen
6.4. Korvaukset tien muusta käyttämisestä sekä muun alueen käytöstä tilapäisesti tienä

7. Tien rakentaminen ja kunnossapito
7.1. Tieosakkuus
7.2. Tien rakentaminen
7.3. Tien kunnossapito

8. Viranomaiset ja päätöksenteko yksityistieasioissa
8.1. Yksityistietoimitus
8.2. Yksityistietoimitukseen kuuluvat asiat ja sivutoimenpiteet
8.3. Muutoksenhaku yksityistietoimitukseen
8.4. Toimitusratkaisun täytäntöönpanosta
8.5. Kerran ratkaistun asian uusi tutkiminen yksityistietoimituksessa
8.6. Kunnallinen tielautakunta
8.7. Muutoksenhaku tielautakunnan toimitukseen
8.8. Muista tielautakunnan tehtävistä

9. Tiekunnan tienpidon valtion- ja kunnanavustukset
9.1. Tienpidon avustamisesta yleensä
9.2. Valtionavustus
9.3. Kunnanavustus

10. Lopuksi

Lyhenteet
Hakemisto
Lähteet
Liitteet: muutoksenhakua koskeva kaavio sekä yksityistietoimituksen kartta

Yksityiset tiet, 2. tark. laitos
Hinta
70,00 € (sis. alv 10 %)
Tekijä

Markkula Markku

Saatavuus Varastossa
Sivuja 424
Julkaisuvuosi 2005
Julkaisija Edita Publishing Oy
Painos 2
ISBN 951-37-4515-5
Tuotenumero 3745155
Myyntierä 1
Myyntiyksikkö KPL
Kirjastoluokka 33.41
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää