Sisältöä ladataan, odota hetki...

Käänteinen arviointi ja Flipped Learning - Käänteinen oppiminen -kirjat yhteispaketti

Painettu kirja

Käänteinen arvionti ja Flipped Learning - Käänteinen oppiminen -kirjat yhteispakettina.

Käänteinen arviointi -uutuusteos formatiivisen arvioinnin merkityksestä oppimiskulttuurin rakentamisessa.

Käänteinen arviointi keskittyy arvioinnin pedagogisen tehtävän ytimeen. Käänteisessä arvioinnissa on kyse formatiivisesta arvioinnista, jota tehdään oppimista, ei oppimisen arvostelua varten. Arvioinnilla autetaan oppilaita ottamaan vastuuta oppimisestaan, saavuttamaan yksilölliset tavoitteensa ja tulemaan merkityksellisiksi toistensa oppimiselle.

Aiheen käsittely pohjautuu käytännön kokemuksiin ja vahvoihin teoreettisiin perusteisiin. Kirjoittajan inhimillinen tarina arvioinnin kehittämisestä tarjoaa tukea niin opettajan omalle ammatilliselle kasvulle kuin oppilaiden itseohjautuvuuteen ohjaamiseen. Sekä yksilön että koko oppivan yhteisön kannalta on tärkeää, ettei arvioinnilla tueta yhdenkään oppilaan käsitystä synnynnäisestä erinomaisuudesta. Kun arvioinnilla ohjataan lapsia ja nuoria katsomaan oppimistaan growth mindset -mallin kautta, virheet ovat luonnollinen ja välttämätön osa oppimista.

Kirjassa käsitellään seuraavia teemoja:
1 Pois opettajuuden peruskaavasta
2 Tavoitteena itseohjautuvuuteen kasvaminen
3 Kohti formatiivista arviointia
4 Palaute ohjaa oppimista
5 Käänteinen oppiminen ja käänteinen arviointi
6 Formatiivinen arviointi apuna oppimaan oppimisessa.

Flipped learning - Käänteinen oppiminen esittelee käänteisen oppimisen perusteita ja teoriataustaa sekä käytännön toteutusta.

Suomalaista koulujärjestelmää leimaa vahva myytti siitä, miten oppiminen koulussa tapahtuu. Tässä kirjassa murretaan vallitsevaa myyttiä ja esitellään uusi, käänteinen oppiminen. Käänteisen oppimisen perusta on vahvasti käytännössä. Siinä korostuvat inhimillinen lähestyminen oppimiseen ja oppilaan vapaus oppia. Käänteisessä oppimisessa opettajalla on enemmän aikaa kohdata oppilas yksilönä ja oppilaalla on mahdollisuus käyttää opettajan tietotaitoa väylänä omaan motivoitumiseensa.

Kirja haastaa opettajat kehittämään omaa opetustaan oppilaskeskeisen oppimiskulttuurin suuntaan. Kirja sopii opettajille, rehtoreille ja sivistystoimen johtajille, opettajankoulutuksessa opettaville ja siellä opiskeleville, oppilaiden vanhemmille sekä kaikille opetuksesta kiinnostuneille.

Kirjan kirjoittajat ovat tunnetuimpia käänteisen oppimisen vaikuttajia ja kehittäjiä Suomessa.

Kirjassa käsiteltäviä teemoja:
1 Oppimisen uusi myytti
2 Käänteisen oppimisen määrittelyä
3 Motivaatio
4 Yhteisöllinen oppiminen on oppimaan oppimisen perusta
5 Käytäntöjä ja työkaluja käänteisen oppimisen organisointiin
6 Opettajan rooli.

Käänteinen arviointi ja Flipped Learning - Käänteinen oppiminen -kirjat yhteispaketti
Hinta
82,00 € (sis. alv 10 %)
Tekijä
Saatavuus Varastossa
Sivuja
Julkaisuvuosi
Julkaisija
Painos
ISBN
Tuotenumero FLIPPAKETTI
Myyntierä
Myyntiyksikkö
Kirjastoluokka
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää