Sisältöä ladataan, odota hetki...

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki

Verkkokoulutus

Mitä jokaisen opetusalalla työskentelevän tulisi tietää kolmiportaisesta tuesta? Tässä verkkokoulutuksessa perehdytään kolmiportaisen tuen kokonaisuuteen. Koulutus lisää osallistujien ymmärrystä tuen kokonaisuudesta ja tarjoaa välineitä tuen toteuttamiseen.

Koulutus on suunnattu kaikille perusopetuksessa työskenteleville. Lisäksi se tarjoaa johtotehtävissä toimiville oman kokonaisuuden tuen järjestämisen johtamisesta.

Moni oppilas tarvitsee oppimiseensa tukea peruskoulun aikana. Tuen tarve voi vaihdella vuosien varrella. Oppilas voi siirtyä kolmiportaisen tuen mallin eri tasojen välillä. Tukea annetaan sen tasoisena ja sen aikaa, kun tuki on tarpeen.

Tässä koulutuksessa tutustutaan kolmiportaisen tuen kokonaisuuteen keskeisten käsitteiden, opetussuunnitelman ja lainsäädännön näkökulmasta. Lisäksi kokonaisuudessa käsitellään tukea tarvitsevan oppilaan arviointia. Koulutuksessa perehdytään myös tuen järjestämisen johtamiseen.

Kurssi soveltuu puolen päivän VESO-koulutukseksi, ja suorittamisesta saa todistuksen. Koulutus tarjoaa johtotehtävissä toimiville oman lisäosion tuen järjestämisen johtamisesta.

Kenelle

Koulutus on suunnattu perusopetuksessa työskenteleville:

 • opettajille
 • koulunkäynninohjaajille
 • rehtoreille
 • opetushallintoon

Kurssin rakenne 

Kurssi koostuu seitsemästä moduulista, joista kukin sisältää orientoivan tehtävän, videoita, tekstiosuuden sekä yksilötehtävät. Lisäksi joka moduulin lopussa on tiimin, koulun tai kunnan yhteiseen työskentelyyn soveltuvia yhteisöllisiä tehtäviä, joiden avulla voidaan luoda yhteisiä käytänteitä ja ymmärrystä, päivittää ja tarkistaa toimintatapoja.

Kurssin keskustelualueilla jaetaan toimivia käytänteitä.

Rehtoreille ja opetushallinnossa työskenteleville kurssilla on vielä kahdeksas moduuli kolmiportaisen tuen johtamisesta sekä kurssin johtamisesta ja käyttöönotosta.

Keskeiset sisällöt

1. Johdatus oppimisen ja koulunkäynnin tuen kansallisiin linjauksiin
Tiina Heikkinen ja Sanna Vallenius

 • Nostoja Oikeus oppia- työryhmästä, joka on osa Oikeus oppia-kehittämisohjelmaa. Työryhmä on valmistellut oppimisen tukea, lapsen tukea ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.

2. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen monet mahdollisuudet
Marja-Sisko Kautto ja Sanna Vallenius

 • Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
 • Vuosiluokkiin sitomaton opetus
 • Joustavat opetusjärjestelyt
 • Opetus erityisissä tilanteissa

3. Kaikkien oppilaiden yleinen tuki
Sari Granroth-Nalkki ja Suvi Sankinen

 • Hyvä koulupäivä - mistä se koostuu?
 • Ratkaisevat rakenteet ja rutiinit
 • Selkeät struktuurit

4. Oikea-aikainen tehostettu tuki
Sari Granroth-Nalkki ja Suvi Sankinen

 • Milloin tuki on tehostettua?
 • Erityiset painoalueet ja muita tehostetun tuen menetelmiä

5. Riittävä erityinen tuki
Sari Granroth-Nalkki ja Suvi Sankinen

 • Oppiaineiden yksilöllistäminen
 • Koulunkäynnin erityinen tuki

6. Kysytyimmät kysymykset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvästä
lainsäädännöstä
Päivi Lång ja Sanna Vallenius

 • Pedagogisen asiakirjojen (esim. HOJKS) yhteys hallinnollisiin päätöksiin 
 • Perusopetuslain 18 § (erityiset opetusjärjestelyt) käytännössä

7. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi
Suvi Sankinen ja Sari Granroth-Nalkki

 • Mitä on monipuolinen arviointi?
 • Osaamisen näyttäminen ja sen esteiden poistaminen
 • Arviointitieto opetuksen suunnittelun tukena


8. Tuen järjestämisen johtaminen
Merja Koivisto ja Sari Granroth-Nalkki

 • Inklusiivisen koulun tuen johtamisen tarkistuslista
 • Tietoon perustuva hallinto ja päätöksenteko hyvinvoivan yhteisön kivijalkana

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki
Hinta
52,10 € (sis. alv 24 %)
Tekijä
Saatavuus Saatavilla
Sivuja 0
Julkaisuvuosi 2021
Julkaisija Edita Publishing Oy
Painos 1.
ISBN
Tuotenumero PED020
Myyntierä 1
Myyntiyksikkö KPL
Kirjastoluokka

Kurssin tilaaminen

Kurssi on ostettavissa suoraan verkkokaupasta hintaan 52,08€ (42€ + alv 24%) ja lisenssi on voimassa 6kk ostopäivästä


U
seamman osallistujan ryhmät:

Mikäli haluat lisätietoja kurssista tai haluat tilata kurssin useammalle käyttäjälle, voit ottaa yhteyttä Jaana Sundbergiin, [email protected] tai 050 328 3440.

Kurssille hankitaan osallistujakohtaiset lisenssit ja kokonaishinta muodostuu osallistujamäärän mukaan. Lisenssikohtainen hinta porrastuu alaspäin osallistujamäärän ollessa yli kymmenen henkilöä

Kouluttajat

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin/Valteri-koulun kanssa. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin.

Kouluttajina toimivat Sari Granroth-Nalkki (ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, luokanopettaja), Tiina Heikkinen (ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja), Merja Koivisto (ohjaava opettaja, KM, luokanopettaja, erityisopettaja), Päivi Lång (ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, näönkäytön ohjaaja), Suvi Sankinen (ohjaava opettaja, KM, luokanopettaja, erityisopettaja), Sanna Vallenius (ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja) ja Marja-Sisko Kautto (ohjauspalvelupäällikkö, KM, erityisluokanopettaja).
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää