Sisältöä ladataan, odota hetki...

Uuden opetussuunnitelman sisältöalueet Syke-sarjassa

Syke-sarjan sisällöt on jaoteltu oppilaiden ikätaso huomioiden niin, että opiskeltavat sisällöt tukevat nuorten terveysosaamista omassa arjessa.

Yhteisniteen Syke 7-9 avulla voit käsitellä eri vuosiluokkien sisältöjä myös haluamassasi järjestyksessä. 

 7. LUOKKA 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

 • terveyskäyttäytymistä ohjaavat tilanteet, jotka muuttuvat nuoren siirtyessä yläkouluun
 • terveyden eri osa-alueiden ja terveysosaamisen kokonaisvaltainen hahmottaminen terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta
 • elämänkulun, kasvun ja kehityksen moniulotteisuus ja henkilökohtaisuus

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

 • terveyttä tukevat voimavarat: arkirytmi, uni, ravitsemus, liikunta ja mielekäs vapaa-ajan toiminta
 • itsehoito sekä tuen ja avun hakeminen tarvittaessa
 • terveyttä kuluttavat tekijät: riippuvuudet, erityisesti tupakka ja päihteet, sekä terveyttä kuluttavat elintavat
 • sairauksien ehkäisy: keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä riippuvuuksien ehkäisy

Terveys, yhteisö, yhteiskunta ja kulttuuri

 • opiskelutaidot yläkouluun siirryttäessä
 • elintapojen vaikutus työ- ja toimintakykyyn
 • vastuullinen kuluttaminen
 • suomalaiset terveyspalvelut ja kansalaistoiminta

 8. LUOKKA 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

 • murrosikä huomioiden sen monimuotoisuus ja henkilökohtaisuus
 • identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen sekä itsensä arvostaminen
 • seksuaalinen kehittyminen
 • huolenpito, perhe ja muut läheiset ihmissuhteet

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

 • terveyttä tukevat voimavarat: seksuaalisuus, seksuaaliterveys ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuus, hyvinvointia tukevat yhteisöt ja ympäristöt sekä mielen hyvinvointi
 • terveyttä kuluttavat tekijät: kiusaaminen, seksuaalinen riskikäyttäytyminen ja tapaturmat
 • sairauksien ehkäisy: turvallisuustaidot, ensiapu ja itsehoito

Terveys, yhteisö, yhteiskunta ja kulttuuri

 • opiskelukyky ja opiskelutaidot
 • sosiaalinen kestävä kehitys
 • ympäristön turvallisuus 

 9. LUOKKA 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

 • terveyteen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet, jotka linkittyvät ysiluokkalaisen elämään peruskoulun päättyessä
 • mielenterveyden edistäminen
 • ristiriitojen ja ongelmatilanteiden aiheuttaman stressin käsittely ja kriisien rakentava ratkaiseminen

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

 • syvennetään tietoja ravitsemuksellisista erityistilanteista, painonhallinasta ja mielenterveyttä tukevista voimavaroista
 • kansanterveyden edistäminen ja kansantautien ehkäisy
 • mielenterveys sekä mielenhyvinvointia tukevat ympäristö ja yhteisöt
 • itsehoito pitkäaikaissairauksien ja mielen hyvinvoinnin tukena
 • tuen ja avun hakemisen taidot

Terveys, yhteisö, yhteiskunta ja kulttuuri

 • mielen hyvinvoinnin merkitys opiskelu-, työ- ja toimintakyvylle
 • tupakan ja päihteiden yhteiskunnallinen vaikutus
 • elinympäristön terveysvaikutukset: terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit
 • tietolähteet ja terveysmarkkinointi: vaikuttamisen keinot sekä tiedon luotettavuuden arviointi
 • kulttuurin terveyttä edistävä merkitys