Sisältöä ladataan, odota hetki...

Sykettä terveystiedon opiskeluun

Syke-sarja on yläkoulun terveystiedon selkeä ja elämänläheinen oppimateriaali. Oppimateriaalin tekstit, kuvitus ja tehtävät ohjaavat ymmärtämään terveyden osa-alueita monipuolisesti. Syke tukee nuoren kasvua ja kannustaa pohtimaan terveyden merkitystä hänen omassa elämässään.

Oppikirjat ja tehtävävihkot ovat saatavilla sekä erikseen jokaiselle vuosiluokalle että yhteisniteenä vuosiluokille 7–9. Oppikirjat ja tehtävävihkot ovat saatavilla sekä painettuina että digikirjoina ja digitehtäväaineistoina.

Tutustu, miten terveystiedon uuden opetussuunnitelman mukaiset sisältöalueet on jaoteltu Sykkeessä (PDF)»

Syke tukee nuoren terveysosaamista

 • Terveystiedon uudessa opetussuunnitelmassa korostuva terveysosaaminen otetaan haltuun konkreettisten tehtävien ja nuorten elämää käsittelevien esimerkkien avulla.

 • Syke auttaa oppilasta ymmärtämään käsiteltäviä ilmiöitä kokonaisuuksina ja yhdistämään opittua tietoa.

 • Jokaisessa pääluvussa harjoitellaan yhtä keskeistä terveystiedon opiskelutaitoa, esimerkiksi terveystilastojen tulkintaa, käsitteiden käyttöä ja terveyttä koskevan tiedon arviointia. Oppimaan oppiminen kehittyy terveysosaamisen rinnalla.

 • Uudet ja mielenkiintoiset terveyden ilmiöitä selittävät tietoiskut auttavat ymmärtämään asioiden syitä ja seurauksia.

 • Nuorten elämästä kertovat tarinat ja tarinatehtävät ohjaavat tarkastelemaan terveyden aihepiirejä monipuolisesti eri näkökulmista.

 • Itsearvioinnit lukujen lopussa auttavat oppilasta kertaamaan keskeisiä sisältöjä ja hahmottamaan omaa oppimistaan.

Sykkeellä joustavasti digiin

Syke-digikirjat sisältävät painetun oppikirjan sisällöt, mutta niissä tekstit ovat kuunneltavissa myös ääneen luettuina. Lisäksi digikirjoissa on muun muassa havainnollisia videoita, linkkejä kiinnostaville verkkosivuille ja sähköisiä työkaluja hyödyntäviä tehtäviä, kuten kertausvisoja. Oppimista tukee myös helppo hakutoiminto, mahdollisuus tehdä omia korostuksia ja muistiinpanoja sekä käsitteiden selitykset.

Uudet Oma Syke Digitehtävät keskittyvät nuoren omaan terveysosaamiseen. Interaktiiviset ja innostavat tehtävät sopivat myös yksilölliseen opiskeluun. Digitehtävät ovat saatavilla erikseen jokaiselle vuosiluokalle.

Syke helpottaa opettajan arkea

Opettajalle Syke tarjoaa vaivattoman tavan suunnitella ja toteuttaa opetusta. Sykkeen maksuttomiin käyttäjäetuihin kuuluvat opettajan digikirja, opettajan Oma Syke Digitehtävät sekä Digitaalinen opettajan aineisto. Opettajan aineiston kattavat ja uudistetut materiaalit ovat opettajan itse muokattavissa.

Sykkeen opettajan aineisto sisältää:

 • monipuoliset työskentelyehdotukset ja opetusvinkit oppitunneille
 • muokattavat esitysaineistot jokaiseen oppikirjan lukuun
 • oppikirjan ja tehtävävihkon tehtävien vastaukset
 • laajan ja monipuolisen koetehtäväpankin
 • itsearviointi- ja vertaisarviointipohjia sekä muuta tukea arviointiin
 • äänikirjan (myös oppilaille)
 • selkokieliset tiivistelmät jokaisesta oppikirjan luvusta
 • runsaasti videoita, nettisivulinkkejä ja niihin liittyviä tehtäviä
 • Kahoot- ja Socrative-visoja
 • vinkkejä oppiaineiden väliseen yhteistyöhön

Tutustu Sykkeen opettajan aineistoon:


Uudistetun sarjan osat (Ops 2016)

 OPPIKIRJAT 


Sade mobiilimatikka

Uutena käyttäjänä saat etuja

Jos koulusi hankkii Sykkeen 15 oppilaan käyttöön, saat opettajana maksutta käyttöösi

 • laajan digitaalisen opettajan aineiston
 • opettajan käyttöoikeuden Syke 7-9 Digikirjoihin ja Oma Syke 7-9 Digitehtäviin
 • Oma Syke 7 Digitehtävät (katso demo Oma Syke 8 digitehtäväaineistosta) oppilaillesi yhdeksi lukuvuodeksi.

Nyckel

Uudistetun Sykkeen ilmestymisaikataulu

Suosittu terveystiedon Syke-sarja uudistui vuosina 2017–2018. Koko uudistunut sarja on nyt valmis.

 • Syke 7 Terveystieto   ILMESTYNYT 
 • Syke 8 Terveystieto   ILMESTYNYT 
 • Syke 9 Terveystieto   ILMESTYNYT 
 • Syke 7–9 Terveystieto   ILMESTYNYT 

 • Oma Syke 7 Tehtävävihko   ILMESTYNYT 
 • Oma Syke 8 Tehtävävihko   ILMESTYNYT 
 • Oma Syke 9 Tehtävävihko   ILMESTYNYT 
 • Oma Syke 7–9 Tehtävävihko   ILMESTYNYT 

 • Syke 7 Opettajan aineisto   ILMESTYNYT 
 • Syke 8 Opettajan aineisto   ILMESTYNYT 
 • Syke 9 Opettajan aineisto   ILMESTYNYT 

 • Syke 7 Digikirja   ILMESTYNYT 
 • Syke 8 Digikirja  ILMESTYNYT 
 • Syke 9 Digikirja  ILMESTYNYT 

 • Oma Syke 7 Digitehtävät   ILMESTYNYT 
 • Oma Syke 8 Digitehtävät   ILMESTYNYT 
 • Oma Syke 9 Digitehtävät   ILMESTYNYT 

Syke digikirja

Tutustu digituotteisiin!

Syke-digikirjat sisältävät painetun kirjan sisällön lisäksi havainnollisia videoita ja lisäkuvia, linkkejä kiinnostaville nettisivuille, hauskoja kertausvisoja sekä äänikirjan. Helppokäyttöisessä digikirjassa on mahdollisuus tehdä omia korostuksia ja muistiinpanoja, tarkistaa keskeisten käsitteiden selitykset klikkaamalla sekä kätevä hakutoiminto. Digikirja toimii mainiosti kaikilla laitteilla.

Syke-digitehtävät haastavat oppilaan pohtimaan terveyttä eri näkökulmista ja arvioimaan omaa terveyskäyttäytymistään.

Tutustu näyteosioihin Syke 7 Terveystiedon digikirjasta ja Oma Syke 8 digitehtävistä!

 TUTUSTU DIGIKIRJAAN 

 TUTUSTU DIGITEHTÄVIIN 


Sykkeen tekijät

Syke-sarjan tekijät ovat kokeneita terveystiedonopettajia ja alan asiantuntijoita.

 TUTUSTU TEKIJÖIHIN