Päivitämme LOPS2021-digikirjojen analytiikkaa helatorstaina 26.5.2022 noin klo 06-08. Digikirjat ovat käytettävissä, mutta analytiikassa saattaa esiintyä käyttökatkoja kyseisellä aikavälillä.

Sisältöä ladataan, odota hetki...

Satakieli – Omalla äänellä maailmaan

Satakieli on elämyksellinen oppimateriaalisarja, joka ohjaa oppilasta löytämään oman äänensä ja ilmaisutapansa. Satakieli kutsuu tutkimaan kielen merkityksiä teksteissä ja tulkitsemaan kirjallisuutta. Vuoden 2016 opetussuunnitelman mukainen sarja harjoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden perustaitoja. Lukemisen, kirjoittamisen ja puhumisen taidot otetaan haltuun toiminnallisten tehtävien avulla.

Satakielessä opiskellaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Tehtävät kehittävät niin vuorovaikutustaitoja kuin omaa ilmaisua. Opiskelu perustuu äidinkielen ja kirjallisuuden taitojen yhdistämiseen. Satakieli tarjoaa innostavia opiskelumenetelmiä ja välineet monipuoliseen arviointiin.

Sarja sisältää kattavat oppimateriaalit yläkoulun joka vuosiluokalle: oppikirjan, tehtäväkirjan, digikirjan, digitehtävät, S2-tehtäväkirjan ja digitaalisen opettajan aineiston.
Satakieli rohkaisee nuorta osallistumaan omalla äänellään tekstien maailmaan

  • Satakieli vahvistaa oppilaan kielitietoisuutta. Kielen ilmiöitä tarkastellaan merkityslähtöisesti ja osana ympäröivää tekstimaailmaa.

  • Satakieli kehittää oppilaan monilukutaitoa: elämyksellistä lukemista, opiskelutaitoja sekä kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Sarjassa tutustutaan laajasti tekstilajien kirjoon – mediateksteistä arjen teksteihin ja tietoteksteistä kaunokirjallisuuteen.

  • Satakielessä kirjoitetaan luontevasti yksin ja yhdessä muiden kanssa. Kirjoitusprosessin vaiheet ja eri tekstilajien kirjoittaminen otetaan haltuun monipuolisten harjoitusten avulla.

  • Satakieli ohjaa kirjallisuuden lukuelämysten pariin ja auttaa löytämään kiinnostavaa luettavaa. Sarjassa tarkastellaan kirjallisuuden keinoja ja peilataan tekstien herättämiä ajatuksia.

  • Sarjassa korostetaan draamatyöskentelyn ja puhetaitojen merkitystä. Pienten harjoitusten kautta uskaltaa käyttää ääntään ja ilmaista ajatuksiaan eri tilanteissa.

  • Satakielen tehtävät yhdistävät lukemisen, kirjoittamisen ja puhumisen taitoja. Toiminnalliset ryhmätehtävät ohjaavat havainnoimaan ympäristöä myös luokkahuoneen ulkopuolella.

  • Satakieli harjoittaa oppilaan kielenkäyttötaitoja monipuolisesti myös digitaalisissa ympäristöissä.


Digitaalinen opettajan aineisto

Satakielen opettajan aineisto tarjoaa tukea opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Opettajan aineisto sisältää esitysaineiston, reittejä ilmiöpohjaiseen työskentelyyn ja opetusvinkkejä ja lisämateriaalia äidinkielen ja kirjallisuuden eri taitoalueisiin. Opettajan aineistossa on selkeitä työvälineitä monipuoliseen taitojen arviointiin.

Tutustu opettajan aineiston reitteihin:


Sarjan osat

 OPPIKIRJAT 


Tutustu Satakielen näytesivuihin

belma-kultamitali

Satakielelle kultaa!

Satakieli 9 voitti kultaaa Best European Learning Materials Awards -kilpailussa vuonna 2019 yläkouluikäisille suunnattujen oppimateriaalien sarjassa.

Satakieli-digikirja

Tutustu digituotteisiin!

Satakieli-digikirjoissa on oppikirjan sisältöjen lisäksi videoita, linkkejä kiinnostaviin nettilähteisiin ja äänikirja. Helppokäyttöisessä digikirjassa on mahdollisuus tehdä omia korostuksia ja muistiinpanoja, tarkistaa keskeisten käsitteiden selitykset klikkaamalla sekä etsiä tietoa kätevällä hakutyökalulla.

Digitehtäväaineistot tarjoavat innostavia ja vuorovaikutteisia tehtäviä monipuolisten taitojen harjoitteluun.

Tutustu näyteosioihin Satakieli 7 Digikirjasta ja Digitehtävistä!

 TUTUSTU DIGIKIRJAAN 

 TUTUSTU DIGITEHTÄVIIN 


Katso Satakielen esittelyvideo

Katso Satakielen esittelyvideo

Videolla oppikirjailjat Jukka Hintikka ja Aino Nuortimo kertovat Satakieli-sarjasta ja sen tekijöiden pedagogisesta näkemyksestä.

Katso video >>


Satakielen tekijät

Satakieli-sarjan tekijät ovat kokeneita äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia ja tutkijoita.

 TUTUSTU TEKIJÖIHIN