Testi | Testi 2 | Testi 3

Minerva

Uusi sarja lukion filosofiaan

Minerva on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen filosofian oppimateriaalisarja. Se esittelee erityisesti filosofiaan liittyviä taitoja, kuten taitavaa argumentaatiota ja käsitteiden analysoimista. Minerva sisältää runsaasti tehtäviä, joiden avulla uusia tietoja ja taitoja harjoitellaan, ja haastaa soveltamaan filosofiassa opittua lukion eri oppiaineisiin.

Voit valita painetun oppikirjan ja digikirjan välillä. Jokaiseen kurssiin liittyy digitaalinen opettajan opas, joka sisältää muun muassa ideoita tuntityöskentelyyn ja kurssin arviointiin.Sarjan ilmestysmisaikataulu

  • Minerva 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun ilmestyy tammikuussa 2016.
  • Minerva 2 Etiikka ilmestyy keväällä 2016.
  • Minerva 3 Yhteiskuntafilosofia ilmestyy keväällä 2017.
  • Minerva 4 Tieto, tiede ja todellisuus ilmestyy keväällä 2017.


Sarjan osat