Testi | Testi 2 | Testi 3

Yhteisopettajuus yläkoulussa 29.10. ja 10.11. etäkoulutus

Yhteisopettajuus voimavarana: yksin tekemisestä yhdessä tekemisen malliin

Yhteisopettajuudessa on kyse kahden tai useamman opettajan tasa-arvoisesta yhteistyöstä, jossa he vastaavat opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhdessä. Parhaimmillaan yhteisopettajuus on yhdessä oppimista, tekemistä ja jakamista. Se antaa aikaa kehittämiseen, oppilaiden kohtaamiseen sekä tukee työn mielekkyyttä ja siten myös opettajan hyvinvointia ja jaksamista.

Tässä koulutuksessa saat lisäymmärrystä ja -innostusta siihen, mitä mahdollisuuksia yhteisopettajuus voi antaa sinulle. Koulutuksessa saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten yhteisopettajuus tukee monialaisuuden toteuttamista koulussa? Miten yhteisopettajuus helpottaa eriyttämistä? Miten yhdessä tekemisen kulttuuri vahvistaa hyvinvointia ja lisää työssä jaksamista ja innostusta?

Kenelle

Yläkoulun opettajille, jotka suunnittelevat tai aloittelevat yhteisopettajuutta. Koulutukseen osallistumista suositellaan yhdessä yhteisopettajuusparin tai -tiimin kanssa.


Koulutus sopii myös työyhteisölle, jossa halutaan lisätä yhteisopettajuutta ja opettajien välistä yhteistyötä.

Koulutuksen sisältö

  • Yhteisopettajuuden periaatteet
  • Mitä yhdessä tekeminen ja opettaminen mahdollistavat?
  • Opettajan vahvuudet, vuorovaikutus ja luottamus yhteistyön voimavarana
  • Yhteisopetusta tukevat rakenteet
  • Pedagogiset menetelmät yhteisopetuksessa
  • Arviointi
  • Yhteisopettajuuden suunnitteleminen: oman suunnitelman avulla kohti käytännön toteutusta

Hyöty osallistujalle

Koulutuksessa käymme läpi yhteisopettajuuden periaatteet, sen toteutustavat, suunnittelun ja arvioinnin. Osallistujana saat kuvan, miten yhteisopettajuuden avulla voidaan tukea oppimista, laaja-alaisten taitojen kehittymistä sekä toteuttaa entistä laadukkaampaa opetusta. Päivän aikana suunnitellaan ohjatusti omassa koulussa toteutettava yhteisopettajuuskokeilu.

Osallistujat pääsevät kehittämään myös omaa yhteisopettajuuttaan. Yhteisopettajuuden toteuttaminen rakennetaan vahvuuksien, arvostavan vuorovaikutuksen ja luottamuksen kulttuurin päälle. Koulutukseen osallistumista suositellaan yhdessä yhteisopettajuusparin tai -tiimin kanssa.

Koulutus voidaan toteuttaa myös koko työyhteisön koulutuksena, kun tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja yhteisopettajuutta koulussa.

Koulutusaika ja -paikka

Kaksiosainen etäkoulutus:
29.10.2020 klo 12.30-15.30
10.11.2020 klo 12.30-15.30

Ilmoittautuneille lähetetään linkki koulutusalustalle.

Hinta

180 € + alv 24%

Koulutuksen hinta sisältää koulutuspäivät sekä koulutusmateriaalit.

Perumisehdot

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. Myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle henkilölle.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Tilaa koulutus

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai oppilaitokseesi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, [email protected] 040 842 5036 tai Anna Heleniukseen, [email protected] +358 40 762 4562

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Tuotekuva

KOULUTTAJA
Katri Lehtovaara FM on koulutukseltaan aineenopettaja, rehtori, elämäntaidon valmentaja ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry. Katrilla on pitkä ja laaja kokemus koulumaailmasta yläkoulun ja lukion äidinkielenopettajana sekä pedagogisena apulaisrehtorina. Nykyään Katri toimii kouluttajana, työnohjaajana ja opetusalan konsulttina.

Katrin työskentelyä ohjaavat ratkaisukeskeisyys, positiivinen psykologia, muotoilun menetelmät sekä innostuksen ja ilon tuominen kehittämiseen ja tekemiseen. Katri on kouluttanut ja ohjannut satoja opettajia ja rehtoreita lukuisissa kouluissa ympäri Suomen, auttanut kouluja kehittämään yhteisöllistä toimintakulttuuria, pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä sekä tukenut koulujen laaja-alaisen hyvinvoinnin kehittämistä.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää