Testi | Testi 2 | Testi 3

Tunne johtaja! 7.4.2021

Toimivan ja tunneälykkään toimintakulttuurin rakentaminen ja johtaminen

Esimiehet ja johtajat sanovat usein, että haastavinta ja kuormittavinta työssä ovat hetket ja tilanteet, joihin joko jollakin työntekijällä, asiakkaalla tai itsellä liittyy vahvat tunnelataukset. Ei oikein tiedä, mitä tekisi ja kuinka haastavaa tilannetta purkaisi.

Opetus-, kasvatus- ja auttamisalojen organisaatioissa tunteiden koko kirjo on läsnä päivittäin ja yhä enemmän puhutaan tunnetaitojen merkityksestä ihmissuhdeammateissa. Johtamisen näkökulmasta pelkät tunnetaidot eivät kuitenkaan riitä, vaan pysyviä muutoksia, hyvinvointia ja laatua syntyy vain toimivassa, samaan hiileen puhaltavassa ja tunneälykkäässä organisaatiossa.

Älykäs organisaatio huolehtii omasta perustehtävästään ja on kykenevä toimimaan myös jatkuvassa muutoksessa. Jokainen tietää paikkansa ja toimintakulttuuri tukee sekä yksilön että yhteisön hyvinvointia. Tämän lisäksi tunneälykkäässä organisaatiossa ymmärretään, että jaksamisen, motivaation, onnistumisen, työn imun ja työkyvyn näkökulmasta tunteet ovat keskeisessä asemassa. On myös välineitä toimia silloin, kun loukkaantumiset, pettymykset ja konfliktit haastavat työn sujumista.

Johtamisen merkitys tunneälykkään organisaation rakentamisessa on keskeinen. Tämä koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka vastaavat toimintakulttuurin luomisen johtamisesta, tuloksekkaan työn mahdollistamisesta ja osaltaan organisaation työkyvyn johtamisesta.

Koulutuksessa esitellään uudenlainen kuusivaiheinen yhteisöllisen toimintakulttuurin malli johtamisen näkökulmasta ja käydään läpi mm. seuraavia teemoja:

 • Kuinka tunneälykäs toimintakulttuuri rakennetaan?
 • Miten se tukee onnistunutta ja innostunutta työn arkea ja vaikuttaa sen myötä hyvään asiakaskokemukseen ?
 • Mikä on johtajan ja johtamisen rooli tunneälykkäässä toimintakulttuurissa?
 • Kuinka tunneälykäs toimintakulttuuri voi vähentää poissaoloja, uupumista ja tukea työkykyjohtamista?

Kenelle

Opetus- ja kasvatusalan organisaatioiden johtajille, rehtoreille, apulais- ja vararehtoreille, päiväkodinjohtajille, esimiehille, opetus-, kasvatus-, koulutus-, ja auttamisalojen hallinnon johtajille, johtoryhmille, tiimijohtajille, oppilas- ja opiskelijahuollon edustajille, työterveyshuollon ja työsuojelun toimijoille sekä luottamusmiehille


Sisältö

Päivän ohjelma

Klo 9.00 Toimivan tunnekulttuurin luominen oppivassa ja muuttuvassa organisaatiossa

 • Tunneälykkään toimintakulttuurin peruspilarit
 • Toimintakulttuurin kuusi ratkaisevaa elementtiä
 • Kuinka rakennetaan yhteisö, jolla on taito muuttua, luoda uutta ja vastata tämän ajan haasteisiin
 • Muutosjohtaminen ja oppiva organisaatio
 • Esimiehen, johtajan ja johtoryhmän rooli tunneälykkään toimintakulttuurin rakentamisessa


Klo 11 – 12 Lounastauko

Klo 12.00 Tunteet ja työ

 • Mitä jokaisen johtajan on hyvä tietää tunteista, tunteiden syntymisestä ja tunteiden merkityksestä työssä
 • Ilman tunteita ei synny menestystä ja pysyvää laatua
 • Haitalliset skeemat (maladaptive schemas) ja kuinka ne voivat vaikuttaa työhön ja johtamiseen
 • Sata salamaa ja ”tunnelukot” työssä. Johtaminen tunnemyrskyissä ja piinaavassa hiljaisuudessa
 • Arvostus, kunnioitus ja kasvojen säilyttämisen taito kriiseissä ja konflikteissa
 • Esimiehen ja johtajan tunneälykkyys, jaksaminen ja itsensä johtaminen

Klo 15.00 Kuinka tästä eteenpäin? Yhteenveto ja koulutuksen päätös.

Koulutusaika ja -paikka

7.4.2021 klo 9.00-15.30

Etäkoulutus, linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Hinta

Messutarjous 165 € + alv 24% voimassa 14.2.2021 mennessä ilmoittautuneille (tämän jälkeen normaalihinta 180 € + alv 24%)

Perumisehdot

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. Myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle henkilölle.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Tilaa koulutus

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai oppilaitokseesi, ole yhteydessä Anna Heleniukseen, [email protected] +358 40 762 4562.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Tunne johtaja! 7.4.2021


Tiina Luomanen on KM, luokanopettaja ja erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Certified Business Coach, NLP (NeuroLinguisticProgramming) kouluttaja ja konsutti, skeematerapeutti ja työyhteisösovittelija. Intohimo ympäröivän maailman, oppimisen ja elämän ymmärtämiseen on vienyt monien opintojen pariin. Tällä hetkellä hän on opintovapaalla virka-apulaisrehtorin tehtävästä ja opiskelee työ- ja organisaatiopsykologiaa sekä henkilöstöjohtamista ja kirjoittaa kirjaa älykkäästä tunnejohtamisesta. Siinä keskeistä on tieto, taito ja tahto toimia ketterästi ja älykkäästi oppivan ja muutoksessa viisaasti toimivan toimintakulttuurin periaatteilla.

Kokemukset työnohjaajana, coachina, esimiehenä ja organisaatiokonsulttina ovat saaneet Tiina Luomasen havahtumaan tunteiden merkitykseen työyhteisöjen toimintakulttuurissa ja sen strategisessa johtamisessa. Hän on kehittänyt kuusivaiheisen toimintakulttuurin rakentamisen mallin, jossa keskeisiä elementtejä ovat mm. arvot, uskomukset ja organisaation identiteetti. Näihin kaikkiin kytkeytyvät tunteet ja tunnejohtaminen, joiden merkityksen ymmärtäminen on keskeistä älykkäässä johtamisessa.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää

Koulutuksia työyhteisöille:


Tunne vahva organisaatio!

Tunneälykäs työyhteisö