Testi | Testi 2 | Testi 3

Tasapuolinen kohtelu ja yhdenvertaisuus työpaikalla- vältä riskejä, toimi oikein -webinaari

Vältä virheet työntekijöiden tasapuolisessa kohtelussa työsuhteen elinkaarella – rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen asti!

Työnantajalla on velvollisuus kohdella työntekijöitä tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.

Ketään ei saa myöskään syrjiä sukupuolen perusteella. Velvoite ulottuu rekrytoinnista työsuhteen päättämistilanteisiin päättämiseen saakka, ja eräisiin työsuhteen päättymisen jälkeisiin tilanteisiin.

Millaisia virheitä tyypillisesti tehdään työpaikkailmoittelussa, työhönotossa, työsuhteen aikana ja työsopimusta päätettäessä? Miten toteuttaa lakien velvoitteet ongelmitta? Koulutuksessa tarjotaan työkaluja, jotka auttavat toimimaan oikein arjen käytännön tilanteissa.

Millaiset kysymykset ovat kiellettyjä työhaastattelussa? Miten työnhakijoiden ansioita tulee vertailla rekrytointitilanteessa? Ketkä työntekijöistä pääsevät täydennyskoulutukseen? Kuuluuko oikeus tehdä etätyötä tasapuolisesti kaikille työyhteisössä? Millaisia määräyksiä voidaan antaa työvaatetuksesta? Entä pitääkö työnantajan järjestää mahdollisuus rukoiluun työaikana? Ketkä saavat somettaa työajalla? Milloin on kyse positiivisesta erityiskohtelusta ja milloin syrjinnästä?

Työntekijöiden tasapuoliseen ja yhdenvertaiseen kohteluun kytkeytyy kirjava kokoelma haastavia kysymyksiä. Koulutuksessa näitä ongelmakohtia käydään läpi käytännönläheisesti ja monipuolisista näkökulmista.

Koulutus antaa välineitä toimia oikein riskialttiissa kohdissa työsuhteen elinkaarella:

 • rekrytointivaiheessa (mm. ilmoittelu, haastattelu ja hakijoiden vertailu)
 • työsuhteen aikana erilaisissa työnantajan valinnoissa ja päätöksissä (mm. täydennyskoulutukseen liittyvät valinnat, työaikaan, etätyöhön ja poissaoloihin liittyvät käytännöt, monikulttuurisuuden huomioiminen työpaikalla, varoituksen antamiseen liittyvät tilanteet ja ns. omat lomat)
 • työsuhteen päättämisvaiheessa (irtisanottavien valinta ja järjestys taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanottaessa sekä individuaaliset irtisanomisperusteet)
 • työsuhteen päättymisen jälkeisissä takaisinottotilanteissa.

Kenelle?

 • HR-asiantuntijoille
 • esimiehille
 • henkilöstön edustajille
 • työoikeudellisten kysymysten parissa toimiville juristeille.


Kouluttajat:

 • Aki Eriksson, lakimies, yksikön päällikkö, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
 • Katja Leppänen, työmarkkinajuristi, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
 • Markus Lohi, asianajaja, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy
 • Maisa Nikkola, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Bird & Bird
 • Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti (päivän puheenjohtaja)

Mikäli haluat osallistua webinaarin sijaan lähikoulutukseen, siirry lähikoulutuksen sivuille.

Ohjelma

9:00 Tervetuloa!

9:05 Tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden kartta työsuhteen alusta loppuun
Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti

9:30 Syrjinnän epäilyn herättävät työpaikkailmoitukset: esimerkkejä elävästä elämästä ja mitä niistä on syytä oppia
Aki Eriksson, lakimies, yksikön päällikkö, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto

10:00 Syrjimätön työhaastattelu

 • Mitä saa kysyä ja selvittää syrjimättä
 • Miten voi varmistaa, että haastateltavien valinta on ollut syrjimätöntä

Maisa Nikkola, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Bird & Bird

10:45 Ansiovertailu työhön otettaessa: mitä, missä vaiheessa ja miten?
Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti

11:15 Tauko

11:25 Työsuhteen ajalle liittyvät riskipaikat

Tyypillisiä epätasa-arvon kokemuksia työsuhteen aikana ja oikeita toimintatapoja

 • Kuka pääsee koulutukseen?
 • Kuka saa tehdä etätyötä?
 • Miten työaikaa käytetään?

Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti

11:50 Lounastauko

12:50 Työsuhteen ajalle liittyvät riskipaikat -kokonaisuus jatkuu
Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti

14:00 Tauko

14:20 Miten tasapuolisuus ja syrjimättömyys on otettava huomioon kollektiivisissa ja individuaaliperusteisissa irtisanomisissa
Markus Lohi, asianajaja, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy

15:05 Syrjimätön työ: hyvien käytäntöjen työkalupakki
Katja Leppänen, työmarkkinajuristi, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

15:25 Katsaus työsuhteen päättymisen jälkeisiin kysymyksiin
Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti

15:50 Loppukeskustelu ja koonti

16:00 Koulutus päättyy

 

Tuotekuva

AIKA

5.3.2020 klo 9:00-16:00

PAIKKA

Webinaariosallistuminen verkossa (ks. myös lähikoulutus)

HINTA

Webinaari (perushinta): 690 € + alv 24% / hlö

 

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

 

2-5 osallistujaa: 490 € + alv 24% / hlö

6-10 osallistujaa: 390 € + alv 24% / hlö

 

Julkisen sektorin etuhinta -20% (koodilla julkinen20)

Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)

Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)

Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

 

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Koulutusosallistujan Edilex-etu

Koulutuksen hintaan kuuluu Edilex Peruspalvelun käyttöoikeus, joka alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy neljä viikkoa koulutuksen jälkeen.Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Asiakaspalvelu, Edilex Pro
puh. 020 450 2040
edilexpro(at)edita.fi


Lisätietoja koulutuksesta:

Kehityspäällikkö Pirita Lyytikäinen
Puhelin 040 8602520
pirita.lyytikainen(at)edita.fi

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää