Sisältöä ladataan, odota hetki...

Pelillinen opetus - tarinoita ja oppimisen iloa -webinaari 3.11.2021

Koulutus

Pelillistäminen ei ole vain digiä, se on myös tarinankerrontaa.

”Kouluttajat olivat todella inspiroivia ja innostavia!”

”Aihe on tietty niin laaja, että tällainen toimii ikäänkuin sytykkeenä omalle työlle. Kiitos kivasta päivästä!”

”Suurkiitos! Innostuneet kouluttajat saivat minutkin innostumaan, ja toivottavasti saan samaa jaettua täällä omassa työpaikassa.”

”Hyvä kokonaisuus ja suora käytännön hyöty oman työn / projektin toteuttamiseen.”

Koulutuksessa perehdymme pellistämisen hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa tutustumalla erilaisiin pelillisiin elementteihin.

Pelillisessä oppimisprosessissa opiskeltavat opetussuunnitelman mukaiset sisällöt nivotaan tarinan sisään. Prosessin eri vaiheissa oppijaa ohjataan pelillisten elementtien avulla tarkastelemaan käsiteltäviä aiheita eri näkökulmista. Palkitsemis- ja palautejärjestelmä sekä tarinan eteneminen toimivat asetettujen tavoitteiden täyttymisen arvioinnin välineenä. Pelillisen prosessin avulla voidaan tukea ja tehostaa tutkivaa ja ilmiöpohjaista oppimista

Oppilaan näkökulmasta työskentely on merkityksellistä, vastuuttavaa ja osallistavaa. Yksilöllistävä työskentely mahdollistaa aidon kokemuksen omasta oppimisesta ja auttaa erilaisia oppijoita löytämään oman potentiaalinsa.

Koulutuksen aikana osallistujat perehtyvät pelillistämiseen konkretian ja toiminnallisuuden kautta. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on käytössään laaja varasto pelillisiä elementtejä ja niiden käyttötarkoituksia sekä esimerkkipelejä, joita hän voi käyttää opetuksessaan. Lisäksi osallistujalla on koulutuksen jälkeen hyvät valmiudet toteuttaa omia pelillisiä kokonaisuuksiaan opetuksessaan.

Kenelle

Koulutus soveltuu hyvin luokanopettajille, peruskoulun aineenopettajille, erityisopettajille, ammatillisten oppilaitosten sekä lukioiden opettajille.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa sekä syventää opettajien ammattitaitoa opetuksen pelillistämisen avulla. Koulutus tarjoaa työkaluja opetuksen pelillistämiseen, pedagogisen ajattelun kehittymiseen ja opettajan ammatillisen roolin muutokseen. Koulutus tarjoaa uusia pedagogisia ideoita hyödyntäen pelillistä oppimista sekä pelillisiä elementtejä, uuden opetussuunnitelman hengessä.

Koulutuksen sisältö


Aloitus: Sisältö, tavoitteet, tutustuminen sekä lämmittely.

Orientaatio: Ajattelun uudestaan suuntaaminen sekä leikillisen ja pelillisen ilmapiirin luominen. Erilaisen näkökulman ottaminen ja asioiden tarkasteleminen jonkun muun näkökulmasta. 

Pelillistämisen teoriaa: Esitellään opetuksessa käytettäviä pelillisiä elementtejä sekä tutustutaan niihin tarkemmin. Tutustutaan lyhyesti pelillistämisen teoriaan ja tutkimustietoon.

Esimerkkipeleihin tutustuminen: Tutustutaan esiteltyihin esimerkkipeleihin. Palautteenanto sekä pelillisten elementtien poimiminen.Konkreetteja harjoitteita, jotka antavat lähtösysäyksen oman pelillisen kokonaisuuden suunnittelulle.

Oman pelillisen kokonaisuuden suunnitteleminen: Suunnitellaan oma pelillinen kokonaisuus yksin tai ryhmässä yhdessä koulutuksen pitäjien kanssa. Oman idean lyhyt esittely muille ja palaute omasta sekä muiden kokonaisuuksista.

Loppukoonti ja palaute: Kootaan yhteen koulutuspäivän anti ja kerätään palaute.

Työtavat ja menetelmät

Koulutuksessa käytettävät työtavat ovat jo itsessään pelillisiä ja niitä voi siirtää suoraan omaan opetukseen. Koulutuksen aikana on tarkoitus tehdä, pelata ja oppia yhdessä sekä jakaa opittua muille.

Koulutuksessa ei ole käytössä digitaalista pelialustaa.

Hyöty osallistujalle

  • Oppii mitä pelillistäminen opetuksessa on.
  • Oppii millaisia pelillisiä elementtejä opetuksessa voi käyttää.
  • Tiedostaa pelillistämisen hyödyt
  • Saa käyttöönsä esimerkkipelien kirjaston, joita voi hyödyntää omassa opetuksessa ja/tai oman pelillisen kokonaisuuden suunnittelemisessa.
  • Oppii soveltamaan pelilillisyyttä sekä pelillisiä elementtejä omassa opetuksessaan.
  • Saa valmiudet suunnitella omia pelillisiä kokonaisuuksia omaan opetukseen

Toteutusaika ja -paikka

3.11.2021 klo 9.00-15.30

Koulutus toteutetaan etäyhteydellä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki koulutusalustalle.

Hinta

Ennakkovaraajan etuhinta 165 € + alv 24%/hlö, voimassa 30.8.2021 asti!

(normaalihinta 180 € + alv 24%/hlö)

Perumisehdot

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. Myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle henkilölle.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.


Tilaa koulutus 

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Heidi Lindholmiin, [email protected] 050 5613517.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Pelillinen opetus - tarinoita ja oppimisen iloa -webinaari 3.11.2021Tomi Tolonen, KM, on luokanopettaja Arabian peruskoulussa. Hän opettaa neljättä luokkaa. Hän on aiemmin toiminut kollegakouluttajana Helsingin kaupungin opetusvirastolle kouluttaen satoja opettajia mm. iPadien pedagogisessa käytössä, Minecraftin käytössä opetuksessa sekä opetuksen pelillistämisessä. Tomi toimii Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koordinoimassa asiantuntijaopettajaverkostossa ilmiöoppimisen tiimissä. Lisäksi hän toimii pelillisten oppimiskokemusten suunnittelijana LUPO-nimisessä start-up yrityksessä.Teppo Manninen, TAM, on kuvataide- ja luokanopettaja Vallilan ala-asteelta. Hän opettaa tällä hetkellä kolmatta luokkaa. Teppo on toiminut Helsingin kaupungin opetusvirastolle kollegakouluttajana kouluttaen opettajia mm. opetuksen ja ilmiöiden pelillistämisessä sekä Google -palveluiden pedagogisessa käytössä. Teppo oli mukana vuonna 2016 Suomi 100 Hundred- hankkeeseen projektilla Seikkailupedagogiikka. Teppo toimii myös kuvittajana/ konseptitaitelijana ja pelillisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelijana LUPO- yrityksessä.Pekka Hummelin, KM, on luokanopettaja Puistopolun peruskoulussa. Oman kuudennen luokan lisäksi hän opettaa yläkoulussa historiaa. Pekka on toiminut Helsingin kaupungin opetusvirastolle kollegakouluttajana kouluttaen opettajia ohjelmoinnissa ja pelillistämisessä. Pekka on jäsenenä Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiantuntijaopettajaverkoston fyysisten- ja digitaalisten oppimisympäristöjen tiimissä.Jyrki Karjalainen, KM, on opinto-ohjaaja, luokanopettaja ja oppikirjailija. Jyrki toimii tällä hetkellä opinto-ohjaajana Itäkeskuksen peruskoulussa kolmatta vuotta, minkä lisäksi hänellä on seitsemän vuoden kokemus luokanopettajan työstä. Jyrki on toiminut täydennyskouluttajana ja Helsingin opetusviraston kollegakouluttajana kouluttaen opettajille ja avustajille TVT-taitoja, ohjelmointia ja pelillistämistä. Hän on yksi suositun, yläkoulun opinto-ohjaukseen suunnatun Valmentaja -oppikirjan tekijöistä.
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää