Sisältöä ladataan, odota hetki...

Minun vuoroni loistaa -verkkokurssi

Verkkokoulutus

Opettajien työhyvinvointi liittyy saumattomasti myös oppilaiden hyvinvointiin ja sitä kautta parempiin oppimistuloksiin.

Tässä ainutlaatuisessa koulutuksessa keskitytään positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisyyden viitekehyksissä tukemaan opettajien hyvinvointia ja resilienssiä, jotka puolestaan lisäävät opettajan voimavaroja ja tietoisuutta tukea oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja työhyvinvointia koko työyhteisössä.

Koulutuksissa käytettävät menetelmät ja opiskeltavat asiat ovat myös suoraan siirrettävissä luokkiin. Opettajien täydennyskoulutuksissa toimimmekin aina opetussuunnitelmien viitekehyksissä ja teemme yhteyden niihin myös näkyväksi.

Uskomme, että hyvinvoiva työyhteisö muodostuu hyvinvoivista yksilöistä ja toistensa hyvinvointia vaalivasta yhteisöä, jossa rohkaistaan, tuetaan ja kannustetaan toinen toisiamme löytämään, käyttämään ja jakamaan niitä vahvuuksia ja voimavaroja, joita meissä itse kussakin on. Tällaisessa työyhteisössä jokainen on merkityksellinen omine taitoineen ja ominaisuuksineen. Silloin jokainen voi loistaa vara-aurinkona toinen toiselle ja samalla säteillä itsekin.

Sitä kuvaa koulutuksen nimikin, ”Minun vuoroni loistaa” – tavoitteemme on, että jokainen oppisi näkemään sekä omat että kollegan parhaat puolet ja katsomaan sekä itseään että toisiaan oikeanlaisin silmin – ei arvostelevasti vaan arvostavasti.

Tavoitteemme on myös se, että se hyvä, mitä opimme arvostamaan itsessämme ja toisissamme, välittyisi myös osaksi oppilaiden, lasten ja nuorten arkea, ja jokainen voisi omassa työssään auttaa jokaista lasta ja nuorta myös näkemään vahvuutensa ja voimavaransa – saada heidätkin loistamaan.

Vain silloin, kun itse tunnistamme ja tiedostamme omat vahvuudet ja voimavaramme, voimme auttaa muitakin tunnistamaan, tiedostamaan ja hyödyntämään niitä itsessään ja toisissaan.

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille kasvatuksen ja opetuksen kentällä toimiville työyhteisölle.

Koulutuksen tavoitteet

 • auttaa ja ohjata osallistujia tunnistamaan ja vahvistamaan olemassa olevia, henkilökohtaisia, voimavaroja ja vahvuuksia, joiden avulla kyky nähdä hyvä omassa työssä ja tuomaan hyvää myös omalle työpaikalle ja työyhteisöön kehittyy
 • vahvistaa sekä omia että työyhteisön voimavaroja kohtaamaan myös työn epäkohdat ratkaisukeskeisesti ja myönteisesti tulevaisuuteen katsoen
 • negatiivisen vinouman (negativity bias) tunnistaminen ja tasapainottaminen ja kasvuajattelun mindsetin edistäminen
 • sisäisen motivaation vahvistaminen
 • resilienssin lisääminen
 • ongelmanratkaisukyvyn, luovuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen

Koulutuksen rakenne

 • Jokainen työyhteisön jäsen tarvitsee lisenssin kurssille jotta pääsee näin alustalle katsomaan materiaalit ja yksilötehtävät
 • Työyhteisöstä valitaan kaksi koulun sisäistä sparraajaa, joilla on osaaminen edistää ja ylläpitää hyvinvointia laajemmin.
 • Sparraajat saavat kaikille yhteisten sisältöjen lisäksi myös ekstramateriaalia ja ohjeistusta koulutuksen toteuttamiseen omassa työyhteisössä. Sparraajan käsikirja ohjaa ja tukee sparrajaa työssään.
 • Kokonaisuuteen kuuluu kolme sparraajien johdolla toteutettavaa pedagogista iltapäivää, joissa yhteisö yhdessä rakentaa työyhteisön hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria.

Koulutuksen sisällöt

Moduuli I: Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja näkökulman vaihtamisen taito

Moduuli II: Työn merkityksellisyys & luonteenvahvuudet 

Moduuli III: Hyvinvointi, kasvuajattelu ja opettajan resilienssi

Koulutuksen kesto

Kuhunkin kurssin kolmeen moduuliin sisältyy aiheeseen liittyvä, ajattelua avartava ja keskustelua virittävä, luentovideo sekä siitä nousevat pohdintakysymykset, jotka osallistavat ja innostavat koko työyhteisön hyvinvointia edistävään, yhteisölliseen, keskusteluun. Luentojen aikana osallistujia osallistetaan työskentelemään omaa hyvinvointia edistäen myös ihastuttavan ja ainutlaatuisen, juuri tähän koulutukseen laaditun Hautomokäsikirjan avulla, joka tarjoaa käytännönläheisen tavan työstää ja syventää itsetuntemusta. Tämän käsikirjan saavat käyttöönsä ainoastaan Minun vuoroni loistaa -kurssille osallistuvat.
Kuhunkin moduuliin (luentovideot, pohdintatehtävät & hautomokäsikirjatyöskentely) varataan aikaa 3-5h.

Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kolme pedagogista iltapäivää.

Minun vuoroni loistaa -koulutus sopii myös VESO -koulutukseksi.

Hyöty osallistujille

 • Työyhteisön hyvinvointi ja työn merkityksellisyyden kokemukset lisääntyvät
 • Tieto ja taito ratkaisukeskeisten menetelmien käytöstä laajenee ja syvenee
 • Koulutus antaa tietoa omista vahvuuksista sekä oman että työyhteisön hyvinvoinnin kannalta
 • Koulutuksen rakentuva harjoituskirja toimii jatkossa opettajan työkaluna ja ideapankkina, joka helpottaa koulutuksen käytänteiden siirtämistä suoraan 

Lisenssit

Kurssi tilataan aina koko työyhteisölle ja hinta porrastuu käyttäjämäärän mukaan. Pyydä tarjous: [email protected]

Minun vuoroni loistaa -verkkokurssi
Hinta
Tekijä

Meriläinen Merja

Piispanen Marika

Saatavuus 1/2023
Sivuja 0
Julkaisuvuosi 2021
Julkaisija Edita Publishing Oy
Painos 1.
ISBN
Tuotenumero PED017
Myyntierä 1
Myyntiyksikkö KPL
Kirjastoluokka
Merja Meriläinen ja Maarika Piispanen ovat innostavia ja kysyttyjä luennoitsijoita, jotka omalla persoonallisella tavallaan osallistavat ja aktivoivat osallistujat mukaan toiminnallisiin koulutuksiin ja viemään koulutuksissa käsitellyt asiat osaksi omaa toimintakulttuuria käytännönläheisesti.

Koulutuksissa näkyy heidän monipuolinen ja laaja osaaminen. FT, KM Meriläinen ja KT, Piispanen ovat opettajankouluttajia ja toimivat myös tunnetyöskentelyyn erikoistuneina terapeutteina ja työnohjaajina. He ovat positiivisen psykologian asiantuntijoita ja hyödyntävät työssään myös taideterapeuttisia menetelmiä. Meriläiselle ja Piispaselle koulumaailma on tuttu myös erityisopetuksen näkökulmasta ja vuodet opettajina perusopetuksessa sekä opettajien työnohjaajina vahvistavat tämän päivän koulumaailman tuntemusta. Molemmilla heillä on myös ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan/terapeutin pätevyys. 
Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää