Sisältöä ladataan, odota hetki...

Kohti kukoistavaa koulua

Koulutus

Opettajien työhyvinvointi ja työssä jaksaminen on laadukkaan opetuksen, myönteisen oppimisilmapiirin sekä toimivan koulukulttuurin edellytys. Kuka jaksaa, jos opettaja ei jaksa? Positiivinen psykologia vahvistaa työhyvinvointia ja voimavaroja.

Koulujen arki on hektistä, ja nykyajan arjen haasteet ovat tehneet siitä vielä kuormittavampaa. Positiivisen psykologian työkaluilla voidaan vahvistaa opettajien ja kasvatushenkilöstön voimavaroja ja jaksamista haastavista olosuhteista huolimatta.

Koulutuksen tavoitteet

Kohti kukoistavaa koulua on kattava tietopaketti positiivisesta psykologiasta, ja se antaa työkaluja opettajien, ohjaajien ja päiväkotien henkilökunnan työhyvinvoinnin ja myönteisen työilmapiirin edistämiseksi. Harjoitukset sopivat omaan elämään ja työyhteisön käyttöön, ja niitä voi hyödyntää myös oppilaiden kanssa.

Miltä kuulostaisi, jos teidän työyhteisössänne

…opettajakunta ja kasvatushenkilöstö kokisivat enemmän työn imua?

…työpäivän aikana koettaisiin enemmän myönteisyyttä ja myönteisiä tunteita?

…opettajat ja kasvatushenkilöstö tunnistaisivat omat vahvuutensa ja ne olisivat osa työnjakoa?

…työn merkitys ja arvostus lisääntyisivät?

…opettajilla ja kasvatushenkilöstöllä olisi keinoja hallita stressiä ja kohdata epämiellyttäviä tunteita?

…kohtaisitte toisenne arvostavasti ja läsnäollen?

Kouluttajat Susanna Posio ja Reetta Yrttiaho ovat kasvatustieteen maistereita, luokanopettajia ja positiivisen psykologian asiantuntijoita. Heidän suositut koulutuksensa auttavat opettajia ja kasvatushenkilöstöä kukoistamaan ja voimaan paremmin.

Kenelle

 • Päiväkotien henkilöstö
 • Alakoulun, yläkoulun ja yhtenäiskoulujen henkilöstö
 • Lukion henkilöstö
 • Ammatillisten oppilaitosten henkilöstö

Koulutus räätälöidään koulutusasteen mukaisesti kullekin työyhteisölle sopivaksi.

Koulutuksen sisältö

Kohti kukoistavaa koulua -kokonaisuus koostuu neljästä moduulista, joita on mahdollisuus yhdistellä ja räätälöidä oman ryhmänne tarpeiden mukaan. Koulutus sopii hyödynnettäväksi myös ys-ajalla.

Jokainen moduuli on kolmen tunnin mittainen kokonaisuus. Kaikki koulutukset on myös mahdollista toteuttaa etäyhteydellä.

Koulutusmoduulit:


Moduuli 1 (kesto 3 h)
a) Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja elinvoimaisuus

 • Esimerkiksi positiivinen psykologia tieteenalana, voimavarat työelämässä

b) Myönteisyyden ja kiitollisuuden voima

 • Esimerkiksi myönteisyyden vaikutukset hyvinvointiin, resilienssitaidot

Moduuli 2 (kesto 3 h)
a) Tunteet työpaikalla

 • Esimerkiksi tunnetaidot osana työtä, myönteiset ja epämiellyttävät tunteet

b) Arvostava kohtaaminen ja vuorovaikutustaidot

 • Esimerkiksi arvostava kohtaaminen, vuorovaikutustaidot

Moduuli 3 (kesto 3 h)
a) Työn merkityksellisyys

 • Esimerkiksi arvot, työn imu ja flow

b) Tarinoiden voima mielessämme

 • Esimerkiksi ajattelumallit sekä suorittaminen ja riittämättömyyden tunne

Moduuli 4 (kesto 3 h)
a) Vahvuuksien voima

 • Esimerkiksi vahvuuksien tunnistaminen ja valjastaminen käyttöön

b) Itsemyötätunto ja palautuminen osaksi työpäiviä

 • Esimerkiksi itsensä johtamisen taidot, kestävä muutos kohti merkityksellisyyttä ja hyvinvointia

Kohti kukoistavaa koulua

Kysy lisätietoja tai tilaa koulutus


Jos haluat lisätietoja koulutusohjelmasta tai haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai oppilaitokseesi, voit olla suoraan yhteydessä meihin: [email protected] tai 050 328 3440.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan aina yhteistyössä tilaajan kanssa.

Kouluttajat


KM Susanna Posio, kasvatustieteiden, positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisen valmennuksen sekä työhyvinvoinnin asiantuntija ja ammattilainen

Susannalla on runsaasti kokemusta esiintymisestä, opettamisesta, kouluttamisesta sekä organisaatioiden kehitystehtävistä. Hän haluaa auttaa yksilöitä ja organisaatioita voimaan paremmin, kulkemaan kohti tavoitteita, hyvinvointia ja merkityksellisempää elämää. Susanna haastaa pohtimaan, kyseenalaistamaan ja löytämään vastauksia.  

 

KM Reetta Yrttiaho, luokanopettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, sertifioitu valmentaja ja positiivisen psykologian ja työhyvinvoinnin asiantuntija

Reetta ammentaa työssään aineksia omasta kokemuksestaani ja asiantuntijuudesta: taustalla on yli kymmenen vuoden opettajan ura sekä useiden vuosien kokemus kouluttajana ja valmentajana. Reetta uskoo elinikäiseen oppimiseen ja siihen, että voimme jatkuvasti kehittyä ja oppia uutta.

Susanna ja Reetta ovat kirjoittaneet opettajien työhyvinvointiin keskittyvän teoksen Opettajan hyvinvointikirja - positiivisen psykologian työkaluja työhyvinvoinnin tueksi (PS-kustannus/2021).

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää