Testi | Testi 2 | Testi 3

Kohti kukoistavaa koulua

Kohti kukoistavaa koulua – työhyvinvointia positiivisesta psykologiasta

Opettajien työhyvinvointi ja työssä jaksaminen on laadukkaan opetuksen, myönteisen oppimisilmapiirin sekä toimivan koulukulttuurin edellytys. Kuka jaksaa, jos opettaja ei jaksa?


Koulujen arki on hektistä ja koronakriisi sekä etäopetus on tehnyt siitä vielä kuormittavampaa. Positiivisen psykologian työkaluilla voimme vahvistaa voimavarojamme haastavista olosuhteista huolimatta.


Kohti kukoistavaa koulua on tiivis tietopaketti positiivisesta psykologiasta ja antaa työkaluja opettajien työhyvinvoinnin ja myönteisen työilmapiirin edistämiseksi. Harjoitukset ovat sopivia omaan elämään ja työyhteisön käyttöön ja sopivat myös oppilaiden kanssa hyödynnettäviksi.

Kenelle

Päiväkodit, alakoulut, yläkoulut, yhtenäiskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset

Koulutuksen sisältö

Kohti kukoistavaa koulua -kokonaisuus koostuu neljästä moduulista, joita on mahdollisuus yhdistellä ja räätälöidä oman ryhmänne tarpeiden mukaan.

Jokainen moduuli on yhden päivän eli kuuden tunnin mittainen kokonaisuus.

1. Myönteisyys & ihmissuhteet

Käytännönläheinen koulutus myönteisyyden vaikutuksesta hyvinvointiimme. Koulutus pohjautuu positiivisen psykologian keskeisimpiin teorioihin.

Miten tunteet ja myönteisyys vaikuttavat meihin? Mitkä ovat myönteisten tunteiden hyödyt? Kuinka voimme lisätä myönteisyyttä ja optimismia? Entä vaikuttaa epämiellyttäviin tunteisiimme?

Vahvistamalla myönteisiä tunteita ja ihmissuhteita vahvistamme myös työilmapiiriä ja omaa hyvinvointiamme.

2. Työn voimavarat

Koulun hektinen ja muuttuva arki voi viedä voimia. Koulutuksessa opitaan, kuinka voimme vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen haastavista olosuhteista huolimatta.

Suorittamisesta työn imuun. Miten rajaamme työtämme tai miten voimme saada enemmän aikaan? Miten resilienssi ja ajattelumallit vaikuttavat toimintaamme? Kuinka niitä voi kehittää? Miten kohtaamme itsemme epäonnistuessamme? Kuinka voimme kehittää itsemyötätuntoamme?

Aikaansaamiseen ja työssä jaksamiseen vaikuttavat tavoitteet, toiminta ja tunteet. Tuunaamme työtä, työstämme toimintamme esteinä olevia uskomuksia ja kasvatamme itsemyötätuntoa.

3. Vahvuudet esille

Miten voisimme oppia tuntemaan vahvuutemme ja valjastaa käyttöön koko potentiaalimme? Tutkitusti vahvuuksia kehittämällä voimme päästä parempiin tuloksiin ja suoriutua työstämme paremmin.

Kuinka tunnistamme vahvuutemme ja valjastamme ne käyttöömme? Miten voimme kehittää vahvuuksiamme ja hyödyntää niitä opettajan työssä? Miten muutamme konfliktitilanteet vahvuustörmäyksiksi? Kuinka annamme vahvuuspalautetta? Miten löydämme työyhteisön vahvuudet?

Vahvuuksia hyödyntämällä voimme vahvistaa työyhteisöä, kokea enemmän työn imua, parantaa suorituskykyä ja saada enemmän aikaan.

4. Positiivinen kohtaaminen

Ihmissuhteet ovat merkittävin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme vaikuttava tekijä. Koulutuksessa opitaan työkaluja kuinka voimme kohdata itsemme ja toiset myönteisesti ja läsnäolevasti.

Miten kohtaamme toiset ihmiset, kollegat ja oppilaat ympärillämme? Miten kohtaamme itsemme? Miten voimme lisätä myönteisyyttä ja kasvun ajattelua jokapäiväisissä kohtaamisissa? Miten lisätä läsnäoloa? Mistä kumpuavat ystävällisyyden, anteeksiannon ja altruismin voima?

Kohtaamalla toiset ihmiset sekä itsemme läsnäololla, ystävällisyydellä ja myönteisesti luomme hyvinvointia ympärillemme.

Tilaa koulutus 


Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai oppilaitokseesi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, [email protected] 040 842 5036 tai Anna Heleniukseen, [email protected] +358 40 762 4562.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

TuotekuvaSusanna Posio KM, luokanopettaja, luennoija, kouluttaja, positive psychology practitioner

Intohimoisesti työhönsä suhtautuva, lämmin ja läsnäoleva luennoija ja kouluttaja.

 

Reetta Yrttiaho KM,luokanopettaja, luennoija, kouluttaja, valmentaja, positive psychology practitioner

Ihmisistä ja tarinoista inspiroituva, innostava kouluttaja ja valmentaja.

 

Susannalla ja Reetalla on myös koulutusta henkilöstöjohtamisesta ja työhyvinvoinnista sekä työ- ja organisaatiopsykologiasta.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää