Käännä arviointi oppimisen voimavaraksi 7.9.2020

Tuntuuko, että et oikeastaan täysin ymmärrä, mitä on formatiivinen arviointi ja miksi sitä pitäisi kehittää?

Arviointi on mitä suuremmassa määrin eettistä toimintaa, minkä vuoksi meidän on syytä pysähtyä kriittisesti tarkastelemaan sitä toimintaa, mitä kutsumme arvioinniksi. Mitä arvioinnilla tarkoitamme? Miten sitä toteutamme? Yksi arvioinnin uudistamisen haasteista on, että summatiivinen arviointi ajatellaan arvioinnin peruskaavaksi. Formatiivisella arvioinnilla ei voida tavoitella samaa lopputulosta kuin summatiivisella arvioinnilla. Formatiivinen arviointi on oppimista varten, ei oppimisen arvostelua varten.

Käänteisessä arvioinnissa ei ole kyse arvioinnin toimintamallista, jolla pyritään arvottamaan tai arvostelemaan suoritusta tai lopputulosta, vaan arviointikulttuurista, jolla pyritään tukemaan oppimista. Käänteinen arviointi tulisi ymmärtää yhdeksi oppimiskulttuurin tärkeäksi tukipilariksi, joka tukee oppilasta itseohjautuvuuteen kasvamisessa ja opettajaa oppilaskeskeisen oppimiskulttuurin rakentamisessa.

Käänteisessä arvioinnissa käytetään edelleen kokeita, mutta niiden ensisijainen tehtävä ei ole mitata osaamista, vaan olla oppivan organisaation, itseohjautuvuuden ja yhteisöllisen oppimisen edistäjä. On tärkeää kysyä, mitä mittaamistapahtumasta seuraa? Kuinka se auttaa oppilasta itseohjautumaan ja ottamaan vastuuta oppimisestaan? Kuinka se auttaa opettajaa ottamaan vastuuta oppilaan oppimisesta?

Kenelle

Opettajille ja rehtoreille kouluasteesta riippumatta

Ajatus arvioinnista kytkeytyy

  • luottamuksen kulttuurin rakentamiseen
  • oppilaan lähikehityksen vyöhykkeen hyödyntämiseen, mihin keskeisesti liittyy ymmärrys virheiden merkityksestä oppimiselle
  • oppilaiden itse- ja yhteisohjautuvuuden tukemiseen itse- ja vertaisarvioinnin kautta

Oppilaita ohjataan arviointia hyödyntämällä katsomaan oppimistaan growth mindset -mallin kautta ja ymmärtämään, että epäonnistumiset ovat oppimisen kannalta välttämättömiä.

Koulutuksessa tuodaan tuhdisti teoreettista tukea osallistujan oman arviointinäkemyksen haastamiseksi jalat tukevasti maassa pitäen ja arvioinnin teoretisointi pohjataan vahvasti käytäntöön. Tässä koulutuksessa opit kääntämään arvioinnin oppimisen voimavaraksi! Sinua autetaan vapautumaan niistä kahleista, joita arviointiin usein liitetään samalla lisäten ymmärrystä siitä, mihin formatiivinen arviointi pyrkii ja pystyy ja mihin se ei pysty.

Koulutukseen voit virittäytyä kuuntelemalla Edita Smart Radion podcastin Arviointi oppimisen tukena -jakson, jossa vieraana opettaja, tutkija ja kouluttaja Marika Toivola: https://soundcloud.com/editasmartradio/arviointi-oppimisen-tukena


Toteutusaika ja -paikka

SIIRRETTY! Kevään ilmoittautumiset ovat automaattisesti voimassa syksyn uuteen päivään.

7.9.2020 klo 9.00-15.30

Edita Publishingin toimitilat, Verkkosaarenkatu 5, Helsinki (Kalasataman metroaseman lähellä)

Hinta

195 € + alv 24%

Koulutuksen hinta sisältää koulutuspäivän, koulutusmateriaalit, aamukahvit sekä Marika Toivolan kirjan "Käänteinen arviointi".

Perumisehdot

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. Myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle henkilölle.

Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Tilaa koulutus 

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai oppilaitokseesi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, [email protected] 040 842 5036 tai Anna Heleniukseen, [email protected] +358 40 762 4562

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Tuotekuva

Marika Toivola


Marika Toivola, FM
toimii Rauman normaalikoulussa matemaattisten aineiden lehtorina. Hän on tutkija, tietokirjailija ja kouluttaja ja hänet on valittu vuoden 2019 matemaattisten aineiden opettajaksi. Marika on neljän lapsen äiti, jonka intohimona on niin oppilaiden kuin opettajienkin tasapäistämisen lopettaminen.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää