Henkilötietojen käsittely työelämässä 2.9. -seminaari (lähikoulutus)

Mitä tietoja työntekijästä voi kerätä työhönottopäätöksen yhteydessä? Mitkä ovat henkilöstön edustajan oikeudet käsitellä henkilötietoja? Millaista dataa työntekijöistä on mahdollista kerätä ja millaisia haasteita siihen liittyy?

Työelämässä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely on uutta ja nopeasti kehittyvää. Esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetus on synnyttänyt työnantajille uusia velvoitteita. Lisäksi digitalisaatio kehittyy huimaa vauhtia ja työvälineet sekä työntekomuodot lisääntyvät nopeasti. Tämä luo sekä monia mahdollisuuksia että oikeudellisia haasteita työnantajalle.

Henkilötietojen käsittelyyn lukeutuvat kaikki työelämässä henkilötietoihin kohdistetut toimenpiteet alkaen henkilötietojen luovuttamisesta niiden poistamiseen.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu henkilöstölakimiehille ja muille lakimiehille, henkilöstöhallinnon ammattilaisille, henkilöstön edustajille sekä konsultoiville tahoille.
Koulutus tarjoaa selkeän yleiskuvan henkilötietojen sääntelystä ja konkreettisia neuvoja eri tilanteisiin.

Osallistujat saavat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä olivat EU:n tietosuoja-asetuksen ydinperiaatteet?
 • Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn yleiset lähtökohdat?
 • Mitä tietoja voi kerätä työhönottopäätöksen yhteydessä ja miten?
 • Mitkä ovat henkilöstön edustajan oikeudet käsitellä henkilötietoja?
 • Mitkä ovat arkaluonteisia tietoja, ja miten niitä tulee käsitellä?
 • Mitkä ovat työnantajan oikeudet käsitellä työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja, ja mitä velvoitteita tähän liittyy?
 • Millainen yhteys on digitalisaatiolla ja henkilötietojen käsittelyllä työelämässä?
 • Millaisia muutospaineita työelämän tietosuojalainsäädännöllä on jatkossa?

Kouluttajat:

Leena Alapuranen, OTL, tietosuojajohtaja
Lasse Lehtonen, LT, OTT, hallintoylilääkäri, HUS
Seppo Koskinen, emeritusprofessori, OTT, VTK, Turun yliopisto

Ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii OTT, VTK, emeritusprofessori Seppo Koskinen.

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamupala

9:00 Tervetuloa Henkilötietojen käsittely työelämässä -koulutukseen!
Editan edustaja ja Seppo Koskinen emeritusprofessori, OTT, VTK, Turun yliopisto

9:10 Henkilötietojen käsittelyn periaatteet työelämässä ja EU:n tietosuoja-asetus
Leena Alapuranen, OTL, tietosuojajohtaja

 • Tietosuoja-asetuksen ydinperiaatteet
 • Henkilötietojen suoja osana yksityisyyden suojaa
 • Työelämän tietosuojasääntelykehikko

9:30 Työntekijää koskevien tietojen käsittely, työntekijän oikeudet ja työnantajan velvollisuudet
Leena Alapuranen, OTL, tietosuojajohtaja

 • Käsittelyperusteet työsuhteen yhteydessä
 • Arkaluonteiset tiedot
 • Tarpeellisuusvaatimus tietojen käsittelyn keskeisenä periaatteena
 • Rekisteröidyn oikeudet
 • Digitalisaatio ja henkilötietojen käsittely työelämässä
  • Etätyön yleistyminen
  • Kansainvälistyminen
  • Uudet työntekomuodot ja työvälineet

10:45 Tauko

11:00 Henkilöstön edustajan oikeudet käsitellä henkilötietoja
Seppo Koskinen, OTT, VTK, työoikeuden professori, Turun yliopisto

 • Henkilötietojen käsittelyperusteet
 • Työehtosopimuslaki (työehtosopimukset) ja muut erityislait henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena
 • Henkilötietojen käsittely YT-menettelyssä

11:45 Lounas

12:45 Terveydentilatietojen käsittely
Lasse Lehtonen, LT, OTT, hallintoylilääkäri, HUS

 • Työnantajan oikeudet käsitellä työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja ja tähän liittyvät velvoitteet
 • Terveystarkastukset ja huumetestit

13:40 Kahvitauko

13:55 Rekrytoitaessa kerättävät tiedot, testit ja arviot
Seppo Koskinen, emeritusprofessori, OTT, VTK, Turun yliopisto

 • Tietojen käsittely työhönoton eri vaiheissa
 • Työnhakijoista koottavat henkilörekisterit
 • Työhönottopäätöksen yhteydessä kerättävät tiedot
 • Työnhakijan ja rekrytoidun testaamisen ja arvioinnin pelisäännöt

15:15 Keskustelua ja kokemusten vaihtamista

15:25 Tilaisuus päättyy

Haluatko ilmoittautua useampaan koulutukseen?
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Tuotekuva

AIKA

2.9.2020 klo 9:00-15:25

PAIKKA

Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Voit osallistua myös verkossa. 

Lisäksi koulutuksen tallenne on osallistujien käytössä kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

HINTA

Lähikoulutus (perushinta) 740 € + alv 24% / hlö

Webinaari (perushinta): 690 € + alv 24% / hlö

Myös webinaarina!

Mikäli haluat ilmoittautu webinaariin, ilmoittaudu täällä.


Voit myös merkitä ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään, osallistutko lähikoulutukseen vai webinaariin.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

 

2-5 osallistujaa: 490 € + alv 24% / hlö

6-10 osallistujaa: 390 € + alv 24% / hlö

 

Julkisen sektorin etuhinta -20% (koodilla julkinen20)

Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)

Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)

Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

 

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

VARMISTA PAIKKASI ENNEN

19.8.2020


Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Edilex Pro -asiakaspalvelu
puh. 020 450 2040
edilexpro(at)edita.fi


Lisätietoja koulutuksesta:


Kehityspäällikkö Pirita Lyytikäinen
Puhelin 040 8602520
pirita.lyytikainen(at)edita.fi


Koulutusosallistujan Edilex-etu

Koulutuksen hintaan kuuluu Edilex Peruspalvelun käyttöoikeus, joka alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy neljä viikkoa koulutuksen jälkeen.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää