Testi | Testi 2 | Testi 3

Henkilöstöhallinnon tietosuoja 7.5. - webinaari

Mitä tietoja henkilöstöstä saa kerätä? Miten kauan tietoja saa säilyttää? Mitä tulee huomioida terveystietojen käsittelyyn liittyen? Mitä tulee huomioida viestinnässä? Millaiseksi valvonta ja sanktiomenettely on muodostumassa? Miten koronavirustilanne vaikuttaa tähän kaikkeen vai vaikuttaako?

Tämä koulutus antaa kattavan kuvan henkilöstöhallinnon ja esimiesten roolista ja velvollisuuksista tietosuoja-asetukseen liittyen. Webinaarissa käydään läpi työsuhteen elinkaaren mukaisesti henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä ja hävittämistä. Fokus pidetään tiukasti paitsi tietosuojassa myös työoikeudessa. Esiin nostetaan erityisesti käytännön ongelmakohtia sekä tietosuojan ja työoikeuden leikkauspintoja.

Sisältöä peilataan myös koronaviruksen aiheuttamaan erikoistilanteeseen ja huomioitavia asioita nostetaan tarpeen mukaan. Koronaviruksen osalta käsitellään erikseen kuitenkin työnantajan oikeus mitata kuumetta, koronavirukseen liittyvien tietojen oikeusperuste, liikkumisen seuraamista koskevien tietojen käsittely, tietoturva etätöissä ja teknisen valvonnan pelisäännöt pääpiirteissään. 

Kouluttajina toimii työelämän tietosuojan asiantuntija Leena Alapuranen sekä työoikeuden asiantuntija Maria Penttilä. Saamme kattavan kuvan uuden tietosuojalain muutoksista ja vaatimuksista henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Toisaalta juurrutamme muutokset aiempaan käytäntöön ja työlainsäädännön vaatimuksiin.

Asiantuntijat käyvät aihetta läpi dialogisesti toisiaan täydentäen.

Saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisia uusia vastuita ja velvollisuuksia uusi tietosuoja-asetus on tuonut?
 • Mitä tietoja työntekijästä saa kerätä? Miten tietoja saa käyttää? 
 • Mitä saa viestiä missäkin foorumissa?
 • Miten koronavirustilanne vaikuttaa tietosuojakäytäntöihin?
 • Tietojen säilyttämisen yleiset periaatteet ja rekisteröidyn oikeudet?
 • Miten tietopyyntöihin vastataan? Tuleeko rekisteröidylle luovuttaa esimerkiksi sähköpostit, joissa on hänestä maininta?
 • Terveystietojen käsittely – missä voi mennä mönkään?
 • Kuinka kauan tietoja voi säilyttää? 
 • Entä jos kuitenkin mokataan? Mitä tiedetään sanktiomenettelystä meillä ja Euroopassa?

Kenelle?

Webinaari on suunniteltu erityisesti ajatellen henkilöstöhallinnon asiantuntijoita ja esimiehiä.

Se sopii myös henkilöstölakimiehille, työnantaja- ja työntekijäjärjestön asiantuntijoille ja lakimiehille, työoikeuslakimiehille sekä muille työelämän tietosuojan ja työlainsäädännön parissa työskenteleville.

Ohjelma

9:00 Uuden tietosuoja-asetuksen yleiset periaatteet henkilöstöhallinnossa

 • Työnantajan vastuut ja velvollisuudet

Rekrytointi ja perehdytys

 • Tietojen kerääminen
 • Tietojen käsittelyn peruste

Tietojen säilytys työsuhteen aikana

 • Säilyttämisen yleiset periaatteet
 • Erityisten henkilötietoryhmien käsittely
 • rekisteröidyn oikeudet

Työkyky ja työterveys

 • Terveystietojen käsittely
 • Koronavirukseen liittyvien tietojen käsittely
 • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
 • Koronavirustilanne, etätyö ja sen luomat haasteet

Tietojen hävittäminen

 • Työsuhteen päättämistilanteet
 • Saako työnantaja katsoa työntekijän sähköpostia tai henkilökohtaisia kansioita/tiedostoja työsuhteen päättymisen jälkeen?

Sanktiomenettely

 • Osoitusvelvollisuus
 • Millaiseksi valvonta ja sanktiomenettely on muodostumassa muualla Euroopassa?

11:00 Webinaari päättyy

Kouluttajat

Leena Alapuranen, OTL, tietosuojajohtaja

OTL, CIPP/E Leena Alapuranen on tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan perehtynyt lakimies. Leenalla on vankka kokemus tietosuoja-asetuksesta ja sen käytännön soveltamisesta. Leena on toiminut useita vuosia kouluttajana tietosuojaan liittyvissä aiheissa.

Maria Penttilä, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Roihu Oy

Asianajaja, varatuomari Maria Penttilä on erityisesti työoikeuteen erikoistuneen Asianajotoimisto Roihu Oy:n osakas. Marialla on yli kymmenen vuoden laaja ja monipuolinen kokemus erilaisten työoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. Maria konsultoi päivittäin työnantajia heidän arkisissa työoikeuden haasteissa ja hoitaa myös työsuhteeseen ja sen päättymiseen liittyviä vaativia oikeudenkäyntejä. Maria myös kouluttaa aktiivisesti erityisesti työoikeuden alalla.

Henkilöstöhallinnon tietosuoja 7.5. - webinaari

AIKA

7.5.2020 9:00-11:00


PAIKKA

Koulutus toteutetaan webinaarina.

Koulutuksen tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen.

HINTA

Webinaari (perushinta): 250 € + alv 24% / hlö

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

 

2-5 osallistujaa: 190 € + alv 24% / hlö

6-10 osallistujaa: 150 € + alv 24% / hlö

 

Julkisen sektorin etuhinta -20% (koodilla julkinen20)

Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)

Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)

Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

 

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

KOULUTTAJA

Tietosuojajohtaja Leena Alapuranen
Asianajaja Maria Penttilä, Asianajotoimisto Roihu

Lisätietoja koulutuksesta:

Kehityspäällikkö Pirita Lyytikäinen
Puhelin 040 8602520
pirita.lyytikainen(at)edita.fi

Koulutusosallistujan Edilex-etu

Koulutuksen hintaan kuuluu Edilex Peruspalvelun käyttöoikeus, joka alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy neljä viikkoa koulutuksen jälkeen.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää