Testi | Testi 2 | Testi 3

Esitutkinnan ongelmakohtia 16.3. -webinaari

Miten kirkastaa asianosaisille, että yhteydenpidon rajoittaminen koskee välillisesti myös syytetyn asianajajaa? Mitä epäselviä kohtia liittyy asianosaisjulkisuuteen? Millaiset ovat puolustuksen tiedonsaantioikeudet liittyen esitutkinnan aikaisiin pakkokeinokäsittelyihin?

Juristi osaa lukea lakia, mutta esitutkintaan ja pakkokeinoihin liittyy monia käytännössä vaikeatulkintaisia ja haastaviksi osoittautuvia kysymyksiä.

Puolustusasianajajalle voi esimerkiksi tulla yllätyksenä, että hänen saamastaan pöytäkirjasta on piilotettu tietoja, jotka syyttäjällä on käytössään. Miten varautua siihen, että jutun eri osapuolilla on erilaiset pöytäkirjaversiot?

Asianajajat joutuvat usein haastaviin tilanteisiin myös esitutkinnan aikaisiin pakkokeinokäsittelyihin liittyvän tiedonsaantioikeuden kanssa. Mitä tietoja asianajaja voi vaatia turvatakseen oikeudenmukaisen menettelyn esimerkiksi tilanteissa, joissa päämiestä esitetään vangittavaksi tai hänen omaisuuttaan haetaan vakuustakavarikkoon?

Hankalia tilanteita syntyy helposti myös silloin, kun päämiehelle on asetettu yhteydenpidon rajoitus. Yhteydenpidon rajoittaminen ulottuu välillisesti myös syytetyn asianajajaan. Lupalakimies on saanut varoituksen tilanteessa, jossa on keskustellut syytetyn puolison kanssa rikosjuttuun liittymättömistä asioista.

Puolustajan roolista väitellyt OTT, asianajaja Markku Fredman pureutuu tässä webinaarikoulutuksessa yhteydenpidon rajoittamiseen, asianosaisjulkisuuteen ja puolustuksen tiedonsaantioikeuteen liittyviin ongelmakohtiin lain, oikeuskäytännön ja käytännön kokemusten kautta. Puheenvuoroja kommentoi poliisin näkökulmasta rikosylikomisario Jari Kinnunen, joka on pitkän uransa aikana johtanut monen tyyppisten rikosten tutkintaa.

Koulutuksen lopussa kuullaan vielä Markku Fredmanin analyyttisia tietoiskuja päivänpolttavista oikeustapauksista ja vaihdetaan ajatuksia ajankohtaisista ilmiöistä.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu ennen kaikkea asianajajille, mutta siitä on hyötyä myös muille rikosprosessien parissa toimiville - esimerkiksi tuomioistuinten ja poliisitoimen asiantuntijoille.

Kouluttajat:

 • Markku Fredman, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen tohtori, prosessioikeuden dosentti, Asianajotoimisto Fredman & Månsson
 • Jari Kinnunen, rikosylikomisario, Sisä-Suomen poliisilaitoksen keskitetyn ja paljastavan tutkinnan yksikkö


Toteutustapa:

Webinaari toteutetaan Teams-oppimisympäristössä. Osallistujat voivat lähettää Editan kautta kouluttajalle kysymyksiä ennakkoon. Webinaarin aikana osallistujilla on mahdollisuus kysyä ja kommentoida ääneen tai webinaarin chatissa.

Ohjelma

Pääkouluttajana toimii Markku Fredman, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen tohtori, prosessioikeuden dosentti, Asianajotoimisto Fredman & Månsson. Puheenvuoroja kommentoi Jari Kinnunen, rikosylikomisario, Sisä-Suomen poliisilaitoksen keskitetyn ja paljastavan tutkinnan yksikkö.

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

9.10 Asianosaisjulkisuuden ongelmakohdat

 • Kontradiktorisuus rikosprosessin periaatteena
 • Asianosaisten oikeus saada tietoa esitutkinnasta sen kuluessa, ETL ja JulkL
 • Mahdollisuus rajata asianosaisjulkisuutta esitutkinnan jälkeen.

          - Peitetoiminta ja valeostot, valvottu läpilasku, rikosprovokaation poissuljenta
          - EIT:n oikeuskäytäntöä, KKO 2011:27
          - EU:n tiedonsaantidirektiivi ja sen sisällyttäminen kansalliseen lakiin

 • Puolustuksen tiedonsaanti esitutkinnan aikaisiin pakkokeinokäsittelyihin

          - vangitsemisasian käsittely, HelHO 2015:5, Tiedonsaantidirektiivin 7 artiklan 1 kohta.
          - vangittuna pitäminen
          - vakuustakavarikosta päättäminen, EIT: Micallef v. Malta

10.25 Tauko

10.40 Yhteydenpidon rajoittamiseen (PKL 4 luku) liittyvät haastavat tilanteet

 • Kenelle yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätös on kohdistettu?
 • Eri tahot, joihin eri perusteisesti voidaan yhteydenpitoa rajoittaa.
 • Yhteydenpidon rajoituksen vaikutukset tutkintavangin kohteluun.
 • Miten päämiehelle asetettu yhteydenpidon rajoitus vaikuttaa puolustajan työhön ja mahdollisuuksiin olla yhteydessä eri tahoihin?
 • Hyvän asianajotavan vaikutus.
 • Oikeuskäytäntöä

11.10 Tietoiskuja ajankohtaisista oikeustapauksista & keskustelua

11.30 Koulutus päättyy

Kouluttajat

Markku Fredman, asianajaja, VT, OTT, Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy

Markku Fredman on toiminut asianajajana vuodesta 1989. Hän on osallistunut sekä esitutkintaa että todistelua koskevien lakien valmisteluun asianajajakunnan edustajana. Hän on Helsingin yliopiston prosessioikeuden dosentti ja asianajajaoikeuden killan kiltavanhin.

Jari Kinnunen, rikosylikomisario, Sisä-Suomen poliisilaitoksen keskitetyn ja paljastavan tutkinnan yksikkö

Haluatko ilmoittautua useampaan koulutukseen?
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
Esitutkinnan ongelmakohtia 16.3. -webinaari

AIKA

16.3.2021 klo 9.00-11.30


PAIKKA

Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisena webinaarina Teams-oppimisympäristössä.


Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen.

HINTA

Webinaari (perushinta): 250 € + alv 24% / hlö

 

Julkisen sektorin etuhinta -20% (koodilla julkinen20)

Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)

Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)

Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

 

2-5 osallistujaa: 190 € + alv 24% / hlö

6-10 osallistujaa: 150 € + alv 24% / hlö

 

 

Alennuskoodien alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Edita Publishing Oy
Lakikoulutus
puh. 020 450 2040
[email protected]edita.fi

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää