Testi | Testi 2 | Testi 3

CIPM (Certified Information Privacy Manager) -webinaari 6.10.-26.10.

Sertifioidu tietosuojan asiantuntijana! - Certify your privacy knowledge!

Hanki CIPM (Certified Information Privacy Manager) -sertifikaatin valmennus tehokkaana ja vuorovaikutteisena webinaarisarjana.

Valmennuskokonaisuus tarjoaa monipuoliset tiedot tietosuojalainsäädännöstä, oman organisaation tietosuojaohjelman rakentamisesta ja kehittämisestä, henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyvistä rooleista ja vastuista, hyvistä tietosuojakäytänteistä, tietosuojan johtamisesta, valvovien viranomaisten toiminnasta ja sanktioista.

Monipuolinen ja osallistava valmennuskokonaisuus valmentaa kansainvälisen tietosuojayhteisön IAPP:n CIPM-sertifiointikokeeseen.

International Association of Privacy Professionals (IAPP) on maailman suurin tietosuoja-ammattilaisten järjestö, jonka tehtävänä on kehittää tietosuoja-asiantuntemusta maailmanlaajuisesti. IAPP:n tietosuojasertifioinnit täyttävät kansainvälisesti tunnustetun ISO 17024: 2012 vaatimusstandardin.

CIPM-sertifikaatti (Certified Information Privacy Manager) vaatii laaja-alaista ymmärrystä organisaatiolähtöisen tietosuojaohjelman rakentamisesta, ylläpitämisestä ja johtamisesta. 


CIPM-valmennuskokonaisuus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka rakentaa organisaation tarpeista lähtevä tietosuojaohjelma, joka huomioi tiedon koko elinkaaren ja tiedon käsittelyn eri vaiheet?
 • Miten tietosuojaohjelmaa johdetaan hyvin?
 • Miten tietosuojasta huolehtiminen tulisi vastuuttaa organisaatiossa?
 • Miten kouluttaa henkilökuntaa tietosuoja-asioissa onnistuneesti - työntekijöiden vastuualueet huomioiden?
 • Miten arvioida tietosuojaan liittyvät riskit?
 • Miten toimia tietosuojaloukkauksissa?

Kouluttajat:

Kouluttajana toimii Tietosuoja ja yksityisyyden suoja -ryhmän vetäjä, Senior Counsel Tobias Bräutigam Asianajotoimisto Bird & Birdistä.

Valmennuksen toteutustapa:

Valmennus toteutetaan neljän vuorovaikutteisen webinaarikoulutuksen kokonaisuutena. Koulutuskokonaisuuden rakenne tukee laajan tietokokonaisuuden omaksumista, vuorovaikutuksessa oppimista ja kokeessa menestymistä.

Koulutuksen luennot pidetään englanniksi ja vapaamuotoiset keskustelut koulutuksen aikana suomeksi. Englanninkieliset luennot auttavat sisäistämään hyvin englanninkielisen terminologian, jonka osaaminen on sertifiointikokeessa tärkeää.


Koulutuksen rakenne ja aikataulu:

 • 6.10.2021 klo 9.00-12.30, webinaari 1: Vuorovaikutteiset luennot
 • 12.10.2021 klo 9.00-12.30, webinaari 2: Vuorovaikutteiset luennot
 • 20.10.2021 klo 9.00-12.30, webinaari 3: Vuorovaikutteiset luennot
 • 26.10.2021 klo 9.00-12.00, webinaari 4: Kertaus ja preppaus sertifiointikokeeseen

Kenelle?

Koulutus sopii mm.

 • tietosuojavastaaville
 • lakimiehille, asianajajille
 • ICT-ammattilaisille
 • compliance-asiantuntijoille
 • HR-asiantuntijoille
 • muille, jotka haluavat syventää tietosuoja-asiantuntemustaan ja sertifioida tietosuojaosaamisensa.

Sertifiointikokeet:

Koulutuksen hintaan kuuluvat sertifiointikokeet voit suorittaa vuoden sisällä koulutukseen osallistumisesta - itsellesi sopivana ajankohtana. Koetilaisuuksia järjestetään eri puolilla Suomea, ja nyt sertifiointikokeen voi suorittaa myös etänä. Testikeskuksen toimistomaksu (65€) ei sisälly kokeen hintaan.

Halutessasi voit suorittaa CIPP/E- ja CIMP-sertifiointikoulutukset edullisena pakettina: LUE LISÄÄ.


Kuusi syytä osallistua valmennukseen:


1. Koulutuksen käytyäsi tunnet tietosuojalainsäädäntöä ja ja sen soveltamiskäytäntöä monipuolisesti
2. Opit rakentamaan tietosuojaohjelman sekä organisoimaan ja johtamaan oman organisaatiosi tietosuojatoimintaa
3. Voit poimia kokeneen asiantuntijan näkemyksiä, vinkkejä ja suosituksia haastavien tilanteiden ratkaisemiseen
4. Saat käytännönläheistä preppausta sertifiointikokeeseen
5. Voit vaihtaa ajatuksia muiden tietosuoja-asiantuntijoiden kanssa kanssa
6. Liityt suureen, kansainväliseen tietosuoja-ammattilaisten verkostoon.


Koulutuksen hintaan sisältyvät:

 • Vuorovaikutteiset webinaarivalmennukset asiantuntijaluentoineen ja harjoituksineen. 
 • Materiaalit sähköisessä muodossa.
 • Sertifiointikoe, jonka ajankohdan ja paikan voit valita.
 • IAPP:n jäsenyys vuodeksi ja pääsy IAPP:n ylläpitämiin kattaviin tietosuoja-aineistoihin, tapahtumiin ja yli 30000 tietosuoja-ammattilaisen verkostoitumisalustaan

Ohjelmasisältö ja kokoontumisten aikataulu:

Jokainen etävalmennuskerta alkaa klo 9.00 ja päättyy noin klo 12.00-12.30. 

CIPM-valmennus koostuu IAPPin laatimista moduuleista:

Module 1: Introduction to privacy program management
Identifies privacy program management responsibilities and describes the role of accountability in privacy program management.

Module 2: Privacy governance
Examines considerations for developing and implementing a privacy program, including the position of the privacy function within the organization, role of the DPO, program scope and charter, privacy strategy, support and ongoing involvement of key functions and privacy frameworks.

Module 3: Applicable laws and regulations
Discusses the regulatory environment, common elements across jurisdictions and strategies for aligning compliance with organizational strategy.

Module 4: Data assessments
Relates practical processes for creating and using data inventories/maps, gap analyses, privacy assessments, privacy impact assessments/data protection impact assessments and vendor assessments.

Module 5: Policies
Describes common types of privacy-related policies, outlines components and offers strategies for implementation.

Module 6: Data subject rights
Discusses operational considerations for communicating and ensuring data subject rights, including privacy notice, choice and consent, access and rectification, data portability, and erasure.

Module 7: Training and awareness
Outlines strategies for developing and implementing privacy training and awareness programs.

Module 8: Protecting personal information
Examines a holistic approach to protecting personal information through privacy by design.

Module 9: Data breach incident plans
Provides guidance on planning for and responding to a data security incident or breach.

Module 10: Monitoring and auditing program performance
Relates common practices for monitoring, measuring, analyzing and auditing privacy program performance.

Kouluttajat

Tobias Bräutigam, Senior Counsel, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Tobias Bräutigam on yksi Euroopan johtavista tietosuoja-asiantuntijoista, ja hän vetää Bird & Birdin Helsingin toimiston Tietosuoja ja yksityisyyden suoja –ryhmää. Tobias on avustanut asiakkaitaan laajoissa GDPR-projekteissa, jotka ovat sisältäneet muun muassa globaalien tiedonhallintastrategioiden käyttöönottoa sekä paikallisen tietosuojalainsäädännön mukaisten compliance-ohjelmien kehittämistä. Ennen siirtymistään Bird & Birdille vuonna 2016 hän toimi senior legal counselina Microsoftin ja Nokian palveluksessa vastaten yritysten tietosuojasta globaalisti. Tobias on toiminut IAPP:ssä lukuisten eri toimielinten jäsenenä (mm. European Advisory Board), ja on tällä hetkellä IAPP:n juristeista koostuvan asiantuntijalautakunnan jäsen (Privacy Bar Section Advisory Board). Syksyllä 2020 Tobias nimitettiin tietosuojavaltuutetun toimiston asiantuntijalautakunnan varajäseneksi. Hän toimii informaatio-oikeuden dosenttina kahdessa eri yliopistossa ja kirjoittaa säännöllisesti alan tieteellisiin julkaisuihin.

Kansainvälisen tietosuojaorganisaatio IAPPin myöntämät sertifikaatit vahvistavat tietosuojaosaamisesi:CIPM-sertifikaatti
 (Certified Information Privacy Manager) vaatii laaja-alaista ymmärrystä organisaatiolähtöisen tietosuojaohjelman rakentamisesta, ylläpitämisestä ja johtamisesta.
Tietosuojasertifikaattien ylläpito:
Hankittujen tietosuojasertifikaattien ylläpito vaatii säännöllistä tietosuojaosaamisen päivittämistä. IAPP edellyttää 20 ylläpitokoulutuspisteen (CPE (Continuous Privacy Education) credits) hankkimista kunkin sertifkaatin hankkimista seuraavan 2-vuotiskauden aikana, jotta sertifikaatti pysyy voimassa. 

Kouluttautumispisteitä voi hankkia osallistumalla muun muassa IAPPin ja yhteistyökumppaneiden järjestämiin, tietosuojaa käsitteleviin koulutuksiin ja tapahtumiin. Esimerkiksi Editan tietosuojakysymyksiä käsittelevistä, kahden tunnin mittaisista webinaareista voi saada 2 CPE-krediittiä. Sertifikaatin haltijoiden tulee itse kirjata kouluttautumistietonsa IAPP.orgin järjestelmään.

Haluatko ilmoittautua useampaan koulutukseen?
Osallistujan tiedot
 
 
   
 
Julkisen sektorin alennukseen ovat oikeutettuja osallistujat, jotka työskentelevät valtion, kunnan tai muun itsehallintoyhdyskunnan, julkisoikeudellisen yhdistyksen, julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön palveluksessa.
Organisaation tiedot
Lisää osallistujia samasta organisaatiosta
Muiden osallistujien tiedot


Peruutusehdot
Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen koulutusta, jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

Voit peruuttaa osallistumisesi maksutta viimeistään 14 vrk ennen koulutusta. 14 vrk myöhemmin tulleista peruutuksesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. 7 vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti asiakaspalveluumme. Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun lääkärintodistusta vastaan.
CIPM (Certified Information Privacy Manager) -webinaari 6.10.-26.10.

AIKA

6.10.2021-26.10.2021

Etäkokoontumisten aikataulu:

 • 6.10.2021 klo 9.00-12.30
 • 12.10.2021 klo 9.00-12.30
 • 20.10.2021 klo 9.00-12.30
 • 26.10.2021 klo 9.00-12.00

PAIKKA

Valmennuskokonaisuus toteutetaan webinaarina.

Webinaarien tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen.

HINTA

2190 euroa + alv. 24 %

Julkinen sektori, Lakimiesliiton jäsenet ja Edilexin käyttäjät 1752 euroa + alv. 24 %  (etu -20 % perushinnasta)

Koulutuksen hintaan sisältyvät:

 • Vuorovaikutteiset webinaarivalmennukset asiantuntijaluentoineen, pienryhmäkeskusteluineen ja harjoituksineen. 
 • Materiaalit sähköisessä muodossa.
 • Sertifiointikoe, jonka ajankohdan ja paikan voit valita.
 • IAPP:n jäsenyys vuodeksi ja pääsy IAPP:n ylläpitämiin kattaviin tietosuoja-aineistoihin, tapahtumiin ja yli 30000 tietosuoja-ammattilaisen verkostoitumisalustaanJaa:
Muuta aiheeseen liittyvää