Sisältöä ladataan, odota hetki...

Edita Publishing Ab i korthet

"Vi arbetar för att tillfredsställa våra kunders behov av kunskap och för att hjälpa dem med deras uppgift att föra informationen vidare."

Edita Publishing Ab är ett förlag som arbetar inom många sektorer. Edita är känt för läromedel av hög kvalitet avsedda för grundskola och gymnasium samt yrkesutbildning och inlärning i arbetet. Inom juridiken producerar Edita den mest omfattande juridiska informationstjänsten i vårt land, Edilex, samt mångsidig litteratur och utbildningstjänster för experter som behöver juridisk information. Vi fungerar också som samarbetspartner vid distribution av officiell information: vi ger ut Officiella tidningen och Finlands författningssamling samt upprätthåller Finlex.

Edita är känt för sina mångsidiga förlags- och kommunikationstjänster. Vårt sortiment omfattar bland annat festskrifter, historieböcker och publikationsserier samt årsberättelser och tidningar för olika intressentgrupper. Edita publicerar högklassiga faktaböcker om historia och samhälle avsedda också för allmänheten.

Edita Publishing Ab är en del av Edita Group. Läs mer om Nordic Morning: www.editagroup.com

Lediga tjänster