Testi | Testi 2 | Testi 3

Belma-palkintojenjako

Editan oppimateriaali Satakieli voitti kultaa Belma-kilpailussa

Editan yläkoulun oppimateriaali Satakieli 9 Äidinkieli ja kirjallisuus palkittiin parhaana Best European Learning Materials Awards 2019 -kilpailussa. Satakieli 9 voitti kultaa 12–16-vuotiaille suunnattujen oppimateriaalien sarjassa. Palkinto jaettiin Frankfurtin kirjamessuilla 16. lokakuuta 2019.

Satakieli 9 sai tuomaristolta kiitosta erityisesti kielitietoisuuden ja monilukutaidon käsittelystä sekä pedagogisesta ulkoasusta: opetustekstit ja esimerkit tukevat toisiaan, ja selkeästi avatut tekstinäytteet syventävät oppimista.

Satakielen tekijät ovat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat Petra Erikson, Jukka Hintikka, Maria Korkalainen ja Aino Nuortimo sekä suomen kielen yliopistonlehtori Laura Visapää.

Editan Satakieli-oppimateriaali korostaa oppilaan aiemman kielitaidon merkitystä ja rohkaisee jokaista osallistumaan omalla äänellään tekstien maailmaan. Oppimateriaalissa tarkastellaan kielen ja kirjallisuuden ilmiöitä tutkivalla otteella. Satakieli kehittää oppilaan monilukutaitoa ja kykyä tulkita erilaisia tekstejä, elämyksellistä lukemista unohtamatta. 

Satakieli-sarja sisältää painetut oppikirjat ja tehtäväkirjat sekä digitaaliset oppimateriaalit yläkoulun jokaiselle vuosiluokalle. Monipuoliset tehtävät tukevat sekä henkilökohtaisia tavoitteita että yhdessä lukemista, kirjoittamista ja keskustelemista.

Eurooppalaisten oppimateriaalien Belma-kilpailun järjestää vuosittain European Educational Publishers Group EEPG.

Lisätietoa

BELMA-kilpailu >>

Tutustu Satakieleen >>


Satakielen Belma-palkinto