Hyvä asiakkaamme, ajalla 28.9. - 9.10. tilausten toimitusaika voi olla normaalia pidempi Nordic Morning -konsernin siirtyessä uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön. Tilauksen voi kuitenkin tehdä normaalisti. Pahoittelemme muutoksesta aiheutuvaa viivettä toimituksissamme. Lisätietoja asiakaspalvelustamme →.

Testi | Testi 2 | Testi 3
Lehdistötiedote
13.11.2015

Edita-palkinto 2015 uuden pedagogiikan NPDL-ohjelmalle


Edita Publishing Oy:n Edita-palkinto on myönnetty Oppimisen Pohjantähti, NPDL –ohjelmalle, joka antaa suomalaisille kouluille konkreettisia työkaluja tukea oppilaita saavuttamaan uuden opetussuunnitelman mukaisia laaja-alaisen osaamisen taitoja.

Kyseessä on Microsoftin Suomessa toteuttama, vuonna 2014 alkanut yhteiskuntavastuuohjelma, joka tähtää koulujen, ammatillisten oppilaitosten ja päiväkotien pedagogiikan, toimintakulttuurin ja digitalisaation kehittämiseen. Ohjelman piirissä on tällä hetkellä noin 120 oppilaitosta. Palkinnolla tuetaan uusien yhteistyötahojen tuloa mukaan ohjelmaan.Ohjelman kivijalka on pedagoginen syväoppimisen viitekehys NPDL, New Pedagogies for Deep Learning. Mallin taustalla on maailman johtavien kasvatusasiantuntijoiden vuosien kokemus ja kehitystyö. NPDL:n tavoitteiden mukaisesti tiedollisen oppimisen rinnalle nostetaan myös taidot: oppilas oppii etsimään, jäsentämään ja käsittelemään tietoa työskennellen vuorovaikutuksessa toisten kanssa sekä harjaantuu asettamaan omat tavoitteensa, hankkimaan palautetta ja ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan.

Microsoftin koulutuskumppanina syväoppimisen muutoksen ohjelmassa toimii Edita, joka vastaa yhteistyöoppilaitoksissa toimivien vertaiskouluttajien ja esimiesten valmennuksesta. Ohjelman tavoitteet ovat linjassa uusien opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen taitojen kanssa. Uusi teknologia palvelee oppijalähtöistä oppimista sekä toimintojen, viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämistä.

1990-luvun lopusta lähtien jaettu Edita-palkinto on yhtiön tunnustus erityisen innovatiiviselle tai muutoin ansioituneelle yhteistyöhankkeelle tai pitkäaikaiselle sisältökumppanuudelle. Palkinto jaettiin perinteisessä Edita-illassa Helsingissä 12.11.2015.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Päivi Hietanen
puh. 040 860 2373, [email protected]


Kehitysjohtaja Mika Silvennoinen
puh. 040 860 2904, [email protected]


shop.edita.fi
www.educode.fi
www.newpedagogies.info